Święto Trzech Króli. Słowo na 6 stycznia 2021. Ewangelia i komentarz oraz Msza Święta na żywo.


6 stycznia 2021, Uroczystość Objawienia PańskiegoRok Świętej Rodziny

Rok Świętego Józefa

Odpusty na Rok Świętego Józefa
Środa, 6 stycznia 2021, Uroczystość Objawienia Pańskiego, Rok B, I

Słowo, Ewangelia i komentarz do dzisiejszego Słowa Bożego z liturgii dnia oraz transmisja mszy świętej na żywo:


Wszystkie propozycje tu zamieszczone, zostały przez nas sprawdzone i należą do naszych ulubionych. Dla wygody zebraliśmy je w jednym miejscu. Zapraszamy do korzystania 🙂   Ewangelia (Mt 2, 1-12)


Pokłon mędrców ze Wschodu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:


Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon».

Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».

Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytajcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.

A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.

Oto Słowo Pańskie.


   Komentarze do Ewangelii


Komentarze do dzisiejszego Słowa Bożego: 2 mini refleksje video, w miarę możliwości nagranie homilii Abp Rysia oraz rozważanie Ojca Pustelnika z Eremu Maryi „Brama Nieba”.


   Zielone Pastwisko

Kilkuminutowy komentarz franciszkański do dzisiejszej Ewangelii ojca Piotra Kleszcza OFM conv. z kapłańskim błogosławieństwem online! (widoczny jest najbardziej aktualny odcinek). Dziś ponadto piękna piosenka ojca Piotra na dzisiejszą uroczystość Gwiazdą jest Pan!

Zielone Pastwisko   06.01.2021
Żródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś? Sprawdź tutaj.


   Zoom


W ramach Zoomu krótki komentarz do dzisiejszego Słowa Bożego prowadzony przez o. Remiego Recława SJ. Zoom pojawia się o 5:00 rano danego dnia (wcześniej dostępny jest najbardziej aktualny odcinek):

Zoom    6 stycznia 2021
Źródło: Mocni w Duchu

Video nie działa? Sprawdź tutaj.


   Homilia Arcybiskupa Rysia


Poniżej pojawi się – prawdopodobnie późnym popołudniem –aktualna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia do czytań z dzisiejszej Liturgii Słowa (przed jej publikacją widoczne jest najbardziej aktualne nagranie).
Homilii można wysłuchać wcześniej w ramach transmisji mszy świętej (od 11:00) – kliknij tutaj

Abp Ryś – homilia  6.1.2021
Żródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś?


   Komentarz z Pustelni


Głębokie i dotykające konkretów realnego życia rozważania Ojca Eremity OVE.

Poniższy komentarz do dzisiejszej Ewangelii pochodzi z Eremu Maryi „Brama Nieba”.


Trzej Królowie i Erem Maryi            Bóg jest razem z nami. Objawia nam swą obecność. Co więcej, wskazuje każdemu z nas najlepszą drogę życia. Ale zasadniczo nie jest to jakiś porażający strumień światła z jupitera. Zamiast zniewalającej mocy otrzymujemy  delikatne promieniowanie Mądrości i Miłości. To dyskretne światło niestety często pozostaje niezauważone i zmarnowane. Jednocześnie ten Boski Blask może radykalnie rozświetlić  i przemienić życie. Od czego to zależy?

            W dzisiejszą uroczystość Objawienia Pańskiego wyrazistą odpowiedź otrzymujemy w ewangelicznym epizodzie dotyczącym króla Heroda i Mędrców  ze Wschodu (Por. Mt 2, 1-12). Dwie radykalnie odmienne postawy! Pierwszy traktuje siebie jako centrum świata. Oddaje pokłon jedynie sobie samemu. Mając nieczyste intencje, nie widzi Bożego światła. Swym zachowaniem potwierdza tezę, że pycha zaślepia. Nie znaczy to, że nic nie robi. Herod jest bardzo sprawnym „działaczem” i efektywnie realizuje swą „pracę”. Ale w tym wszystkim jest głęboko zagubiony. Pozostaje  w ciemności lęku, zazdrości i paraliżującego zagrożenia… 

            Z kolei Mędrcy ze Wschodu, pomimo posiadanego autorytetu i rozległej  wiedzy, nie uznają się za wszystkowiedzących. Wyruszają na poszukiwanie „Najważniejszego”. Otwierają się na nowy świat. Dzięki pokorze, która radykalnie wyostrza widzenie  spraw istotnych, doświadczają  wewnętrznego światła. Ewangelista notuje: „A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię”. Gdy weszli do domu i zobaczyli Dziecię: „upadli na twarz i oddali Mu pokłon”.  Tak! Mędrcy, dzięki szczerości intencji, w człowieku odnajdują Boga. Oto życiowe odkrycie: patrzeć czysto na człowieka i dostrzec w nim Boga!  Co więcej, być nawet zdolnym do tego, aby upaść na twarz i oddać pokłon.  Zarazem Mędrcy doświadczają jasności widzenia, która pozwala im poruszać się najlepszą drogą, pośród niebezpieczeństw i ciemności doczesnego świata.  

            Mędrcy pomagają nam  odkryć Boga w człowieku i pokłonić się Bogu w człowieku. Nie na tym jednak koniec! Intrygujące są także złożone przez nich dary: złoto, mirra i kadzidło. Pokłon zawierał w sobie głęboki sens. Jaki? Złoto oznacza uznanie w Dziecięciu Króla Wszechświata. Mirra, gorzka żywica, wskazuje na Człowieka i jego cierpienie.  Kadzidło wyraża głęboką wiarę, że Dziecię prawdziwie jest Bogiem. Światło pokłonu rozchodzi się niejako poprzez te trzy promienie.

            W hołdzie Mędrców widzę wielką inspirację! Dlatego będę próbował składać złoto mego życia Jezusowi. Zwycięstwa niech będą powodem do chwały dla Pana. Będę  przynosił mirrę mego istnienia Jezusowi. Gorycz porażki niech łączy się z pokorną akceptacją mojej ludzkiej ograniczoności i cierpienia.  Będę wznosił kadzidło mego życia ku Jezusowi. Niech to kadzidło wyraża modlitwę, w której kieruję moje serce do Boga, który umarł i zmartwychwstał. Tak! Pokłon przed samym sobą prowadzi do zagubienia w ciemności. Pokłon przed Bogiem Wcielonym rodzi w sercu światłość i pokój…

            W dzisiejszym dniu pragnę szczególnie dziękować i oddawać chwałę Bogu za dar Eremu Cyfrowego. Dzisiaj mija rocznica od umieszczenia pierwszego wpisu 6 stycznia 2013 roku. Z Bożą pomocą i ludzkim wsparciem, dokładnie każdego dnia mógł ukazać się skromny wpis. Niech to nieporadne,  ale z serca płynące codzienne słowo, będzie jak najbardziej na Chwałę  Bożą i dla dobra człowieka. Cieszę się bardzo Tobą, że odwiedzasz „Cyfrową Część” Eremu Maryi „Brama Nieba”. Za wstawiennictwem Maryi Bramy Niebios, niech Pan dalej nas  wszystkich prowadzi!

            Święci Trzej Królowie, módlcie się  za nami…

6 stycznia 2014 (Mt 2, 1-12)


Powyższy tekst oraz fotografia w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”.

Nasz mini kalendarz liturgiczny z odpowiednimi do Ewangelii komentarzami z Eremu znajduje się TUTAJ.


   Transmisje mszy świętych


Dzisiejsze transmisje mszy świętych na żywo, najczęściej z łódzkich kościołów:


   Msza święta dla dzieci


Radosna Msza Święta dla Dzieci z posługą muzyczną zespołu Mocni w Duchu. Transmisja na żywo z parafii ojców Jezuitów w Łodzi w niedziele o godzinie 10:00.
Przewodniczy ojciec Remigiusz Recław SJ.

Środa, 6 stycznia 2021 o godzinie 10:00:


Mocni w Duchu Dzieciom – Msza
6 stycznia 2021
Źródło: Mocni w Duchu Dzieciom

Brak video na dziś? Sprawdź tutaj.


   Transmisja Mszy Świętej z Księdzem Abp Rysiem


Poniżej transmisja na żywo mszy świętej z Księdzem Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem z dzisiejszej Uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Do czasu udostępnienia transmisji widoczne jest najbardziej aktualne nagranie.

Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2021, godzina 11:00.

Abp Ryś – msza święta  6.01.2021
Transmisja z kanału Archidiecezji Łódzkiej

Brak video na dziś? Sprawdź tutaj.

Modlitwa Jubileuszowa – kliknij!


   Msza święta i Różaniec w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus


Msza święta z modlitwą z kościoła Jezuitów w Łodzi o godzinie 18:00.
Msza jest poprzedzona różańcem o 17:30.
Przewodniczy ojciec Jacek Olczyk SJ.

Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2021, godzina 17:30 i 18:00.

Msza z różańcem     6.1.2021
Sprawuje o. J. Olczyk SJ
Transmisja z kanału Mocni w Duchu LIVE

Video nie działa? Sprawdź tutaj.


   Msza święta ostatniej szansy 😉


Transmisja online z ostatniej bożonarodzeniowej mszy świętej o godzinie 20:30 z łódzkiej parafii Najświętszego Imienia Jezus.
Przewodniczy ojciec Zygmunt Kwiatkowski SJ.

Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2021, na żywo o godzinie 20:30.


Msza ostatniej szansy
o. Zygmunt Kwiatkowski SJ
6.01.2021   godz. 20:30
Źródło: Jezuici

Brak video na dzisiaj?
Sprawdź TU
lub TUTAJ,
albo przejdź do transmisji stałej poniżej:


Transmisja stała z kościoła Jezuitów w Łodzi
Źródło

Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl