Słowo na 7 stycznia 2021. Czwartek. Msza na żywo, Ewangelia i komentarz.


7 stycznia 2021, czwartekRok Świętej Rodziny

Rok Świętego Józefa

Odpusty na Rok Świętego JózefaCzwartek, 7 stycznia, Rok B, I

Słowo, Ewangelia i komentarz do dzisiejszego Słowa Bożego z liturgii dnia oraz transmisja mszy świętej na żywo:


Wszystkie propozycje tu zamieszczone, zostały przez nas sprawdzone i należą do naszych ulubionych. Dla wygody zebraliśmy je w jednym miejscu. Zapraszamy do korzystania 🙂


   Ewangelia (Mt 4, 12-17. 23-25)


Bliskie jest królestwo niebieskie

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:


Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: «Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło».

Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie». I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których nękały rozmaite choroby i dolegliwości: opętanych, epileptyków i paralityków. A on ich uzdrawiał. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.

Oto Słowo Pańskie.


   Komentarze do Ewangelii


Komentarze do dzisiejszego Słowa Bożego: 2 mini refleksje video, w miarę możliwości nagranie homilii Abp Rysia oraz rozważanie Ojca Pustelnika z Eremu Maryi „Brama Nieba”.


   Zielone Pastwisko

Kilkuminutowy komentarz franciszkański do dzisiejszej Ewangelii ojca Piotra Kleszcza OFM conv. z kapłańskim błogosławieństwem online! (widoczny jest najbardziej aktualny odcinek).

Zielone Pastwisko  7.01.2021
Żródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś? – sprawdź tutaj.


   Zoom


W ramach Zoomu krótki komentarz do dzisiejszego Słowa Bożego prowadzony przez o. Remiego Recława SJ. Zoom pojawia się o 5:00 rano danego dnia (wcześniej dostępny jest najbardziej aktualny odcinek):

o. Recław – Zoom do Ewangelii
7 stycznia 2021
Źródło: Mocni w Duchu

Video nie działa? Sprawdź tutaj.


   Homilia Arcybiskupa Rysia


Poniżej (koło południa) pojawia się aktualna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia do czytań z dzisiejszej Liturgii Słowa (przed jej publikacją widoczne jest najbardziej aktualne nagranie).
Homilii można wysłuchać wcześniej w ramach transmisji mszy świętej (od 7:30) – kliknij tutaj

Abp Ryś – homilia  07.01.2021
Żródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś? – sprawdź tutaj.


   Komentarz z Pustelni


Głębokie i dotykające konkretów realnego życia rozważania Ojca Eremity OVE.

Poniższy komentarz do dzisiejszej Ewangelii pochodzi z Eremu Maryi „Brama Nieba”.Światło Bożej Nadziei


            Dzień  i noc. Jasność i ciemność. Rozbłyskujące światło i zapadający mrok. Codzienność naszego życia naznaczona jest wschodami i zachodami słońca. Jesteśmy do głębi przeniknięci światem przyrody, w którym budzimy się i zasypiamy. Nasze duchowe stany są ściśle związane z cielesnymi odczuciami.  Dlatego metafora światła i ciemności wspaniale opisuje szerokie spektrum naszych emocjonalnych, moralnych i duchowych stanów. Światło symbolizuje dobro i czystość. Chrześcijanie od samego początku Jezusa Chrystusa ukazywali jako Słońce, które promieniuje i rozświetla ludzkie życie. Ciemność z kolei spontanicznie nasuwa na myśl zło i  grzeszne zachowania. Szatan  przedstawiany jest jako władca ciemności i sprawca śmierci. Określenia związane ze światłem mocno przemawiają  do naszej wyobraźni, umysłu i serca; wyzwalają intensywne myśli i uczucia na duchowej drodze.
 
            W tym kontekście, w Ewangelii  św. Mateusza znajdujemy niezwykle ważną prawdę. Jezus  zostaje ukazany jako zbawcza Światłość, która wypełnia prorocze obietnice:  „Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło” (Mt 4, 16). Chodziło o obszar Galilei, gdzie zamieszkał Jezus. Ziemia ta, z perspektywy świętej Jerozolimy, była postrzegana jako kraina ulegająca silnym wpływom pogańskim. Dlatego Jezus został przedstawiony jako Światło, które wzeszło pośród mroków  grzechu i pogańskich ciemności.

            Aby w pełni zaczerpnąć z tego pełnego  nadziei obrazu, warto uświadomić sobie dwie  fundamentalne pułapki, które Książę Ciemności zastawia na ludzkie dusze. Pierwsza z nich polega na tym, że człowiek ma przekonanie, że znajduje się w krainie światła. Nie widzi zła swego postępowania, uznając, że  to inni są w ciemnościach głupoty i zła. Szatan uważa się za najbardziej oświeconego. Każda pyszna dusza postrzega siebie jako przenikniętą „swoim lepszym światłem”, lekceważąc „całą gorszą resztę”, pozostającą w ciemnościach niewiedzy i złego postępowania. To przekonanie jest jedną wielką tragiczną iluzją. Obrazowo można to przyrównać do kierowcy, który zjeżdżając nocą do przepaści, zapalił sobie wewnątrz  pojazdu swoje światło. Widzi tę malutką „światłość”, nie dostrzegając, że zanurzony jest w ciemnościach, w których wkrótce się roztrzaska.

            Druga pokusa charakteryzuje się intensywnym przeżywaniem życiowych ciemności niewiedzy i grzechu. Nie ma tu popadania w iluzję światła, ale za to jest jakaś potężna beznadzieja nocy. Wszelkie światło nadziei jest natychmiast unicestwiane i pochłaniane przez wszechogarniające ciemności rozpaczy. Pycha polega tu na przekonaniu, że skoro ja nie widzę rozwiązania, to już nikt inny nie może go dostrzec. Nawet sam Bóg nic nie jest w stanie poradzić. „Jest źle i będzie jeszcze gorzej”.

            Ewangeliczna droga jest swoistym połączeniem ciemności i światła. Uczeń Jezusa Chrystusa pokornie uznaje swoje ciemności niewiedzy i grzechu. Ale  w każdym przypadku wyznaje całym sercem i umysłem, że Boże Światło jest większe. Mądrość zwycięża głupotę. Miłosierdzie obezwładnia i unicestwia grzech. Słowem, Nieskończona Boża Światłość jest w stanie pokonać nawet największą ludzką ciemność. 

            Bardzo ważne! Im człowiek jest bardziej zanurzony w Duchu Świętym, tym ma więcej wewnętrznego Światła.  Im więcej tego Bożego Światła, tym lepiej widać ciemne miejsca i brudne obszary. Ale to nie oznacza, że stan duszy jest coraz gorszy. Wręcz przeciwnie. Jeśli człowiek pracuje duchowo, jest coraz lepiej, gdyż poznane słabości mogą być sukcesywnie pokonywane. Nie ma tu naiwnej iluzji bezgrzeszności. Święci umierali w poczuciu bycia wielkimi grzesznikami. Obiektywnie takimi nie byli, ale mieli takie poczucie, gdyż w Duchu Świętym wyraźnie widzieli najmniejsze ciemności swego grzechu.

            Jezu, niech Twoja Światłość oświeca nas i prowadzi przez życie… 

 7 stycznia 2014 (Mt 4, 12-17.23-25)


Powyższy tekst i ilustracja w całości pochodzą ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”.

Nasz mini kalendarz liturgiczny z odpowiednimi do Ewangelii komentarzami z Eremu znajduje się TUTAJ.


   Transmisje mszy świętych


Dzisiejsze transmisje mszy świętych na żywo, najczęściej z łódzkich kościołów:


   Transmisja Mszy Świętej z Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem


Poniżej transmisja na żywo dzisiejszej Mszy Świętej z Księdzem Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem.
(pojawia się najpóźniej danego dnia rano – wcześniej widoczne jest najbardziej aktualne nagranie).

Czwartek, 7 stycznia 2021, na żywo o godzinie 7:30.

Abp Ryś – msza święta
7 stycznia 2021 godz. 7:30
Źródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś? Sprawdź tutaj.

Modlitwa Jubileuszowa – kliknij!


   Msza święta ze św. Szarbelem i różaniec w Sanktuarium


Msza święta ze świętym Szarbelem z kościoła Jezuitów w Łodzi o godzinie 18:00.
Przed mszą modlitwa różańcowa o godzinie 17:30.
Przewodniczy ojciec Zygmunt Kwiatkowski SJ.

Czwartek, 7 stycznia 2021, godzina 17: 30 i 18:00.


Msza z Różańcem   7.01.2021
o. Kwiatkowski SJ
Źródło: Mocni w Duchu Live

Video nie działa? Sprawdź tutaj.


Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl