Słowo-na-7-czerwca-2023

Piątek, 7 czerwca 2024. Słowo Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Czytania, Ewangelia, rozważanie, komentarze oraz homilia kard Rysia

7 czerwca 2024, Piątek

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (rok B) pierwszy piątek miesiąca; patron dnia: tu; inne oficjum: tu
polscy patroni i patronki dnia: bł. Michał Tomaszek i bł. Zbigniew Strzałkowski, męczennicy z Pariacoto

 

 

 

Czytania   +

   Ewangelia (J 19‚ 31-37)

Przebicie boku Chrystusa

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała.

Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda.

Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: «Kość jego nie będzie złamana». I znowu w innym miejscu mówi Pismo: «Będą patrzeć na Tego, którego przebili».

Oto Słowo Pańskie

   Rozważanie Ojca Pustelnika

Rozważanie Ojca Eremity OVE z Eremu Maryi „Brama Nieba” do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′) (Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, rok liturgiczny B I)

Erem-Maryi-Brama-Nieba-nagłówek-strony

Serce ludzkie i Boskie

„Z głębi serca modlę się za Ciebie”. Oto wyjątkowy skarb, jaki możemy ofiarować drugiej osobie. Każda modlitwa ma wartość. Ale miłość najpełniej promieniuje, gdy prawdziwie zaangażujemy głębię swego serca. W ogóle wszelkie słowa i czyny, szczerze wypływające z serca, stają się autentycznym darem miłości. Na czym polega takie duchowe zaangażowanie?

Przede wszystkim nie chodzi tutaj jedynie o emocje, choć one też są pomocne i wartościowe. Gdy mówimy o sercu, sprawa dotyczy „super-centrum człowieka”, gdzie powstają najważniejsze myśli, decyzje i uczucia. Jest to „rdzeń rdzenia” naszego wnętrza, w którym rodzą się najbardziej intymne pragnienia i akty woli. Im bardziej wola jest zaangażowana „ku dobru”, tym większa miłość zostaje wyzwolona. Ten wysiłek jest autentyczny, gdy z pełną determinacją czynimy swą wolę wyrazicielem prawdy: „Chcę dla Ciebie dobrze”. Jest to swoiste zmobilizowanie do emanowania miłością najgłębszych obszarów swej duszy. W przypadku intelektu, jesteśmy ograniczeni zdolnościami. W sferze wolitywnej od nas zależy na ile konkretne modlitwy, słowa i działania zechcemy nasączyć „darem miłości”.

Istotne znaczenie ma energia woli wydobywająca się z głębin duszy. Ewentualny brak intensywnych emocji nie oznacza stanu „bez serca”. Ich brak może być wolą Boga. Normalnie jednak dusza oddziałuje na ciało, co powoduje uaktywnienie emocji. Wtedy cały człowiek płonie rozpalony miłością, którą pragnie przez modlitwę bezinteresownie ofiarować, aby jak najpełniej uszczęśliwić obdarowaną osobę. Miłujące serce dąży do tego, aby serce otrzymujące ten modlitewny dar mogło doświadczać bezgranicznego szczęścia, miłości, radości, pokoju i życia wedle woli Bożej, w Duchu Świętym.

Modlić się i w ogóle robić wszystko „z serca”, to oczywiście zadanie niewykonalne jedynie w oparciu o własny, naturalny wysiłek. Serce ludzkie potrzebuje najpierw zjednoczyć się z Sercem Jezusa. Jezus jest Bogiem i Człowiekiem. To oznacza, że nie mamy do czynienia jedynie z pewnym abstrakcyjnym symbolem. Używając pojęcia „Serce Jezusa” wskazujemy na konkretną rzeczywistość. Chodzi o realne istnienie ludzkie, które jednocześnie jest Boskie. Serce Jezusa jest Najświętsze, czyli jest jednocześnie Sercem Człowieka i Sercem Boga.

Tę prawdę wyrażają dobitnie słowa Ewangelii, opisujące epizod po ukrzyżowaniu Jezusa: „Jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda” (J 19, 31-37). W starożytności i w średniowieczu czczono to misterium zwłaszcza poprzez nabożeństwa do boku lub ran Chrystusa. W XVII wieku św. Małgorzata Maria Alacoque miała objawienia, w których Jezus mocno wskazał na żywą obecność swego Serca. Dzisiejsza Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i np. „pierwsze piątki” są owocem tych objawień. Warto zwrócić uwagę na swoisty „dialog serc”, który miał miejsce pomiędzy Jezusem i Małgorzatą. Pan Jezus pokazał jej swe płonące serce, mówiąc: „Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymi skarbami”. Po tych słowach Jezus wziął serce Małgorzaty i umieścił je duchowo w swoim Sercu. Następie, napromieniowane Bożą miłością i przemienione, oddał Małgorzacie, nadając jej imię umiłowanej „uczennicy mojego Serca”.

Oto świetny drogowskaz, co czynić, aby stać się człowiekiem, który potrafi modlić się i działać prawdziwie „z serca”. Niezbędne jest zanurzanie swego serca w Sercu Jezusa, aby nasycało się Jego miłością. Jest to możliwe szczególnie poprzez modlitwę uwielbienia. Im bardziej czyste uwielbienie, tym bardziej Bóg Ojciec poprzez Ducha Świętego przeobraża nasze serca, czyniąc z nich „ogniska miłości”, na wzór Serca Jezusa. Uświęcająca obecność Boga w połączeniu z ludzkim wysiłkiem sprawia, że nasze modlitwy, słowa i czyny coraz bardziej są „z głębi serca”. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według Serca Twego…

12 czerwca 2015 (J 19, 31-37)


   Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z komentarzem Ojca Pustelnika znajdują się TUTAJ.

   Komentarze video

  Wszystkie poniższe okna video powinny wyświetlać najbardziej aktualny (dzisiejszy) odcinek, czasem trzeba go jednak odszukać w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video, aktywna po kliknięciu przycisku odtwarzania).

   „Słowo na jutro” (~5-35′)

   Wprowadzenie do dzisiejszej Ewangelii, proponowane przez Centrum Formacji Duchowej w Krakowie na wieczór poprzedniego dnia, odcinek 1378 dostępny od 20:00 (~5-35′). 

„Słowo na jutro”
Źródło: CFD księży Salwatorianów w Krakowie

   Zoom (~2-3′)

  Od poniedziałku do piątku Zoom Mocnych w Duchu prowadzi o. Remigiusz Recław, Jezuita, a w soboty i niedziele Inga Pozorska, kierownik zespołu Mocni w Duchu (odcinek dostępny od godziny 5:00 rano).

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu

   Zielone Pastwisko (~4-7′)

  Zielone Pastwisko prowadzone przez ojca Piotra Kleszcza OFM conv., franciszkanina (odcinek na dziś pojawia się koło godziny 0:00).

Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka

   Homilia (~9-29′)

  Dzisiejsza homilia księdza kardynała Grzegorza Rysia.

Homilia
Kardynał Grzegorz Ryś
Źródło: Archidiecezja Łódzka