Słowo na 8 grudnia 2020. Msza święta, Roraty i Adoracja na żywo, Ewangelia i komentarz.


8 grudnia 2020, Wtorek, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny


Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Poniżej znajdziesz:


Wszystkie propozycje tu zamieszczone, zostały przez nas sprawdzone i należą do naszych ulubionych. Dla wygody zebraliśmy je w jednym miejscu. Zapraszamy do korzystania 🙂


   Ewangelia (Łk 1, 26-38)


Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:


Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.


Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».


Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?».


Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».


Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego».


Wtedy odszedł od Niej anioł.

Oto Słowo Pańskie.


   Zielone Pastwisko

Kilkuminutowy komentarz franciszkański do dzisiejszej Ewangelii ojca Piotra Kleszcza OFM conv. z kapłańskim błogosławieństwem online! (widoczny jest najbardziej aktualny odcinek).

Zielone Pastwisko  8.12.2020
Żródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś? – sprawdź tutaj.


   Zoom

Od poniedziałku do piątku o 5:00 rano pojawia się króciutki komentarz do dzisiejszej Ewangelii o. Remigiusza Recława SJ (wcześniej widoczny jest najbardziej aktualny odcinek):

o. Recław – Zoom do Ewangelii
8 grudnia 2020
Źródło: Mocni w Duchu

Video nie działa? Sprawdź tutaj.


   Homilia Arcybiskupa Rysia


Poniżej aktualna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia do czytań z dzisiejszej Liturgii Słowa.
Homilii można wysłuchać wcześniej w ramach transmisji mszy świętej (od 7:00) – kliknij tutaj

Abp Ryś – homilia roratnia 8.12.2020
Żródło: Archidiecezja Łódzka


Poniżej (pojawi się późnym wieczorem) homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia z wieczornej mszy w Seminarium Misyjnym Redemptoris Mater (przed jej publikacją widoczne jest najbardziej aktualne nagranie).
Homilii można wysłuchać wcześniej w ramach transmisji mszy świętej (od 19:00) – kliknij tutaj

Abp Ryś – homilia wieczorna 8.12.2020
Żródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś? – sprawdź tutaj.


   Komentarz z Pustelni


Komentarz z Eremu Maryi „Brama Nieba” do dzisiejszej Ewangelii z liturgii drugiej mszy. Polecam szczególnie w dniach strapienia lub osamotnienia a tym bardziej profilaktycznie 🙂Pragnienie czystości


Pragnienie czystości. Przeogromna tęsknota serca. Nawet w ogniu najbardziej gwałtownego pożądania zawarte jest  poszukiwanie „cudownie czystego świata”. W kpinach z czystości wprawne ucho usłyszy błagalny głos wnętrza: „Czystości, tak bardzo cię pragnę”.  Grzeszne pożądanie jest „popłuczynami” bardziej pierwotnego czystego pragnienia. Dramat grzesznego pożądania polega na tym, że cała energia wnętrza zostaje błędnie skierowana ku temu, co wydaje się być boską pełnią, a tak naprawdę jest tylko nicością. Wtedy krańcem pożądania jest pustka, która nie wie, co dalej ze sobą zrobić. Taki beznadziejny stan jest „diabelską kopią” „Boskiego oryginału”.  Czy warto pałać pożądaniem mgieł, które szybko rozpłyną się i już nic nie będzie?

Wydaje się, że lepiej podążać drogą czystego pragnienia.  Największą Mistrzynią w tym względzie jest Maryja, której Niepokalane Poczęcie dzisiaj przeżywamy. W papieskiej bulli Ineffabilis Deus, ogłoszonej w 1854 roku, czytamy: „Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia-mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego-została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego”.  

Oto słowa, które są wielką pomocą w podejmowaniu „przygody czystości”. Maryja była bez grzechu już od chwili poczęcia. Tak  więc totalna czystość nie była owocem jej pracy i zasług, ale konsekwencją darmowego daru łaski ze strony Boga. „Pełna łaski”, oto najgłębsza „Maryjna definicja” czystości (por. Łk 1, 26-38). Czystość jest owocem darmowej obecności Boga w człowieku. Na tej podstawie czyste pragnienie to takie, które skierowane jest ku Bogu (bezpośrednio lub pośrednio poprzez człowieka lub rzeczy).

Błędem jest utożsamianie czystości jedynie z dziewictwem. Czystym może być człowiek oczywiście zarówno w stanie dziewictwa jak i nie-dziewictwa. Czystość Maryi, najgłębiej rzecz biorąc, nie jest konsekwencją jej dziewictwa lub „wypracowanym rezultatem” . Maryjna czystość jest darmowym darem Boga. Dopiero ten uprzedni dar był potem przez nią podejmowany poprzez pokorną postawę, którą wyrażają słowa: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Maryja nie zatrzymała się na poziomie pożądania iluzorycznej nicości, ale otworzyła się na złożony w sobie od chwili poczęcia dar czystości, który otrzymała nie ze względu na swoje, ale Jezusa Chrystusa zasługi. Świadomość tej prawdy chroniła ją przed pychą. Niektóre osoby pysznie przypisują sobie „czyste zasługi”, popadając w ten sposób „w faryzejską nieczystość”. Jakże beznadziejnie brzmi ich „pseudo-czyste” osądzanie.

Maryja totalnie uniżyła się i tym ujęła Boskie Serce. Co więcej, Maryja ofiarowała Bogu swe przeogromne pragnienie: „Pragnę Cię całą sobą, całym sercem, całą duszą i całym ciałem!”. Bóg zachwyca się pięknem osób, które kontemplują Go z uwielbieniem. Maryja szaleńczo zapragnęła Boga i tego, co On jej dawał. To nie było pragnienie „tak od niechcenia”. W sensie intensywności  „pożądanie bogiń seksu” wypada bladziutko na tle bezmiaru Maryjnej pasji kochania. Ostatecznym celem Maryjnego pragnienia zawsze  był Bóg. W ten sposób zaistniał niezwykły dialog czystego Maryjnego pragnienia i Boskiego obdarowania. 

Czyste pragnienie  nie jest nudnym bezruchem. To potęga wewnętrznej pasji zdążania ku Trwałemu Nasyceniu. W pożądaniu wszystko ulatuje. Specyfiką czystego pragnienia jest nakierowanie całego siebie na Boską Pełnię. Nasycenie czystego pragnienia dokonywane jest przez Ducha Świętego. Maryja trwała w stanie duchowo-cielesnej równowagi dzięki temu, że jej nieskończone pragnienie było niejako równoważone przez nasycający strumień Ducha Świętego. Gdyby choć troszeczkę z tego strumienia zrezygnowała, wtedy wpadłaby w otchłań pożądania. Tak właśnie dzieje się z ludźmi, którzy nie dążą ku Bogu i automatycznie zostają wciągnięci w „wirujący lej wielorakiego pożądania”.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia wspaniale wydobywa najgłębszy sens czystości i pozytywny charakter doświadczenia pragnienia. Czystość  to bezinteresowny dar Bożego Miłosierdzia. Czyste pragnienia, to fascynująca życiowa przygoda. 

8 grudnia 2014 (Łk 1, 26-38)


Powyższy tekst i ilustracja w całości pochodzą ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”.

Nasz mini kalendarz liturgiczny z odpowiednimi do Ewangelii komentarzami z Eremu znajduje się TUTAJ.


   Transmisje mszy świętych


   Roraty w Sanktuarium online


Poniżej poranne Roraty transmitowane na żywo o godzinie 7:00 z Sanktuarium Jezuitów w Łodzi.

Wtorek, 8 grudnia 2020, na żywo o godzinie 7:00.


Mocne Roraty   8.12.2020
Źródło: Mocni w Duchu Dzieciom

Brak video na dziś? – sprawdź tutaj.


   Msza święta i różaniec w Sanktuarium


Msza święta z kościoła Jezuitów w Łodzi o godzinie 18:00.
Mszę poprzedza różaniec o 17:30.
Przewodniczy ojciec Remigiusz Recław SJ.

Wtorek, 8 grudnia 2020, godzina 17:30 i 18:00.


Msza z różańcem   8.12.2020
o. R. Recław SJ
Źródło: Mocni w Duchu Live

Video nie działa? Sprawdź tutaj.

Modlitwa o pokój – kliknij!


   Transmisja mszy świętych z Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem


Poniżej transmisje na żywo dzisiejszej Mszy Świętej z Księdzem Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem. Roraty o 7:30 oraz msza wieczorna o 19:00 w ramach, której odbędzie się poświęcenie istniejącego w Łodzi od roku misyjnego Seminarium Redemptoris Mater.

Roraty, 8 grudnia 2020, na żywo o 7:30.

Abp Ryś – Roraty
8 grudnia 2020 godz. 7:30
Źródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś? Sprawdź tutaj.

Modlitwa o pokój – kliknij!


Msza wieczorna z Arcybiskupem Rysiem w nowym Seminarium Misyjnym Redemptoris Mater.

Wtorek, 8 grudnia 2020, na żywo dziś dodatkowo o 19:00.

Abp Ryś – msza święta
8 grudnia 2020 godz. 19:00
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Godzina Łaski i Adoracja online


Zgodnie z obietnicami przekazanymi przez Maryję 8 grudnia 1947 roku w Montichiari, każdego roku w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, przypada szczególna godzina wielkich łask, które w tym czasie można wyprosić. Maryja prosi nas, byśmy ze szczególnym oddaniem modlili się do Niej 8 grudnia od 12:00 do 13:00, o ile to możliwe w świątyni.Dla tych, którzy nie mogą być w tym czasie w kościele odbywa się poniższa transmisja na żywo Godziny Łaski i Adoracji w Sanktuarium Jezuitów w Łodzi od godziny 12:00 do 13:00.

Wtorek, 8 grudnia 2020, godzina 12:0013:00.


Godzina Łaski   8.12.2020
Źródło: Mocni w Duchu Live


Spowiedź jak się można domyślać – na żywo – w kościele Ojców Jezuitów w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 60.

A poniżej Adoracja Najświętszego Sakramentu online 24 godziny na dobę:

Modlitwa na żywo Adoracja online

Video nie działa? Sprawdź tutaj.


Na pytanie Jak adorować Najświętszy Sakrament? –odpowiada ojciec Remigiusz Recław SJ:

o. Remi Recław
Jak adorować Najświętszy Sakrament?
Źródło: Mocni w Duchu

Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl