Słowo-na-9-stycznia-2023

9 stycznia 2023. Słowo na 1 poniedziałek okresu zwykłego w roku I. Czytania, Ewangelia, rozważanie, komentarze oraz słowo abp Rysia.

9 stycznia 2023, Poniedziałek

Poniedziałek I tygodnia okresu zwykłego (poza Polską możliwe Święto Chrztu Pańskiego w roku Aczytania tutaj) patron dnia: tu; inne oficjum: tu

Czytania i aklamacja przed Ewangelią    +

  Ewangelia (Mk 1, 14-20)

Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych apostołów

Słowa Ewangelii według Świętego Marka:

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.

Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

Oto Słowo Pańskie.

   Rozważanie Ojca Pustelnika


*Rozważanie Ojca Eremity OVE z Eremu Maryi „Brama Nieba” do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).

Erem-Maryi-Brama-Nieba-nagłówek-strony

Realistyczna odpowiedź

„Właśnie idę do Ciebie. Jestem na linie rozpiętej pomiędzy wieżowcami Twojego i mojego życia. Nic nie mów teraz, bo najmniejsze drganie powietrza sprawi, że runę w dół. Wsłuchuj się uważnie swym sercem w bicie mojego serca. Tylko rezonans naszych serc gwarantuje równowagę. Inaczej spadnę i wtedy już nie dotrę”…

Ta historia rozgrywa się od nowa każdego dnia, w pewnych minutach lub całymi godzinami. Głos Boga subtelnie mówi: „Właśnie idę…”. Jezus nieustannie promieniuje falami, których częstotliwość można zapisać przy pomocy ewangelicznej formuły: „Pójdź za Mną”. W naszpikowanej wielorakimi falami współczesnej przestrzeni, stajemy przed dwoma wielkimi problemami: zagadywanie Boga bądź uznawanie za Boga kogoś, kto Bogiem nie jest…

Zagadywanie polega na tym, że człowiek wciąż „coś mówi”. To powoduje, że słowo Boże zostaje zagłuszone poprzez ludzkie słowo. W skrajnych przypadkach jest to głośny krzyk, agresywne wyładowywanie emocji, napastliwe wywieranie presji. Ale podobny efekt końcowy powstaje także przy pewnym typie postawy modlitewnej. Można być tak pochłoniętym przez odmawianie różnych modlitw o rozpoznanie Woli Bożej, że potem nie ma już wsłuchania w Bożą odpowiedź. Przypomina to sytuację, w której jeden człowiek trzymając twarz ukrytą w swoich dłoniach intensywnie woła do drugiego: „Proszę, powiedz mi, co mam robić?”. Słuchacz serdecznie odpowiada, ale niestety jego słowo zostaje całkowicie „strącone” poprzez wciąż powtarzane „jak katarynka”: „Co mam robić?, Co mam robić?” …. „Pójdź za mną” zostaje unicestwione.

W drugim przypadku człowiek jest przekonany, że otrzymał słowa, których autorem jest Bóg. Pewna dziewczyna po urodzeniu dziecka została sama, w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej. W stanie totalnego zdołowania, pośród różnych ofert znalazła pozornie „zbawienną” propozycję pracy w wynajętym mieszkaniu w innym mieście. Szybko podjęła decyzję „na tak”, dziękując Bogu, że zatroszczył się o jej ciężki los. Wedle obietnic, mogła dobrze zarobić i zarazem opiekować się dzieckiem. Niestety, po pewnym czasie „niewinnego oswajania”, okazało się, że autorem „opatrznościowej oferty” nie była Boża Opatrzność, ale Szatańska Bezwzględność. Tylko cudem została uwolniona z macek niebezpiecznej agencji towarzyskiej.

W tym świetle warto tak trzeźwo spojrzeć na ewangeliczny opis powołania pierwszych Apostołów. Gdy Jezus powiedział: „Pójdźcie za Mną”, Szymon, Andrzej, Jakub i Jan od razu wszystko pozostawili i natychmiast poszli za Jezusem (por. Mk 1, 14-20). „Ekspres” tej decyzji sam w sobie nie jest powodem do zachwytu. Niektórzy późniejsi „naśladowcy Apostołów w gorącej wodzie kąpani” zniszczyli swe rodziny i zaczęli służyć „chwale szatana”, myśląc, że działają na Bożą chwałę. W postawie Apostołów fascynujące są trzy inne cechy: zdolność słuchania, trzeźwy realizm, posłuszeństwo Bogu.

Zdolność do rzeczywistego słuchania charakteryzuje się tym, że potrafimy słuchać nie tylko siebie, ale także drugiego człowieka. Trzeźwy realizm, to styl życia, który nacechowany jest ciężką pracą oraz przynajmniej pewnym kontaktem z przyrodą. Człowiek zyskuje wtedy dar życiowej mądrości. Dobro zostaje nazwane dobrem, a wszelki pozór dobra zostaje od razu „odczarowany”. Warto zauważyć, że w systemach totalitarnych np. ludzie ciężko pracujący na roli z reguły bezbłędnie rozpoznawali odgórnie narzucane kłamstwa. „Zbawienne obietnice” od razu nazywali „diabelskim oszustwem”. Jednocześnie, niektórzy odrealnieni „wielcy intelektualiści” ideologie rodem z piekła opisywali jako „świetlaną przyszłość ludzkości”.

Pierwsi Apostołowie byli prostymi rybakami, którzy jako ludzie „z krwi i kości” twardo stąpali po ziemi i mieli bezpośredni kontakt z przyrodą. W Jezusowym „Pójdźcie za Mną” najwyraźniej doświadczyli mocy, która poraziła ich Rzeczywistą Boskością. Zarazem pozwolili Jezusowi wyrazić swe zdanie. Uważnie wsłuchali się w Jego Głos i w bicie Jego Serca. Dzięki temu usłyszeli w głębi swych serc słowo Boga, wobec którego zaprezentowali heroiczne posłuszeństwo.

12 stycznia 2015 (Mk 1, 14-20)


Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z komentarzem Ojca Pustelnika znajdują się TUTAJ.

   Komentarze video

  Wszystkie poniższe okna video powinny wyświetlać najbardziej aktualny (dzisiejszy) odcinek, czasem trzeba go jednak odszukać w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video, aktywna po kliknięciu przycisku odtwarzania).

   „Słowo na jutro” (~5-35′)

   Wprowadzenie do dzisiejszej Ewangelii, proponowane przez Centrum Formacji Duchowej w Krakowie na wieczór poprzedniego dnia, odcinek 863 dostępny od 21:00 (~5-35′). 

Słowo na jutro
Źródło: CFD księży Salwatorianów w Krakowie

   Zoom (~2-3′)

  Od poniedziałku do piątku Zoom Mocnych w Duchu prowadzi o. Remigiusz Recław, Jezuita, a w soboty i niedziele Inga Pozorska, kierownik zespołu Mocni w Duchu  (odcinek dostępny od godziny 5:00 rano).

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu

   Zielone Pastwisko (~4-7′)

  Zielone Pastwisko prowadzone przez ojca Piotra Kleszcza OFM conv., franciszkanina (odcinek na dziś pojawia się koło godziny 0:00).

Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka

   Homilia (~9-29′)

  Słowo opłatkowe Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia oparte o czytanie z dzisiejszej Liturgii Słowa (Hbr 1, 1-6).

Homilia
Ks abp Grzegorz Ryś
Źródło: Archidiecezja Łódzka