• Krew Chrystusa Cud w Ludbergu

    Modlitwa i Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa

    W lipcu tradycyjnie czcimy Najdroższą Krew Chrystusa, przelaną i wciąż na nowo przelewaną w sakramencie Eucharystii dla naszego zbawienia, uzdrowienia i uświęcenia. Skorzystaj z modlitwy i Litanii do Najdroższej Krwi Chrystusa oraz z transmisji Adoracji Najświętszego Sakramentu na żywo przez…