Krew Chrystusa Cud w Ludbergu

Modlitwa i Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa

Miesiąc lipiec poświęcony jest tradycyjnie czci Najdroższej Krwi Chrystusa, przelanej dla naszego zbawienia, uzdrowienia i uświęcenia w chwili obrzezania, modlitwy w Ogrójcu, męki i śmierci krzyżowej Jezusa i przelewanej dla nas codziennie na wszystkich ołtarzach, gdzie sprawowana jest Eucharystia. Poniżej Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa (tekst oraz video również w wersji śpiewanej) oraz dwie krótkie modlitwy do Krwi Chrystusa z możliwością skorzystania z transmisji Adoracji Najświętszego Sakramentu na żywo.

Inną litanię, nowennę czy modlitwę, znajdziesz tutaj.

Opcjonalne tło dźwiękowe do – ptasi śpiew


Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa

Litania do Krwi ChrystusaLitania śpiewanaKyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste
, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże
, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże
, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże
, zmiłuj się nad nami

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego
, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego
, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza
, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony
, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu
, wybaw nas.


Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia
, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia
, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii
, wybaw nas.


Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia
, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy
, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników
, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców
, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice
, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących
, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących
, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących
, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, otucho umierających
, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego
, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej
, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,
wybaw nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W.
I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

K. Módlmy się.
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, † daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, * abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.


Ofiarowanie Przenajdroższej Krwi Chrystusa


Ojcze Przedwieczny, przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa,
na zadośćuczynienie za grzechy całego świata,
za konających i za zmarłych w czyśćcu
oraz dla odnowienia Kościoła w Duchu Świętym.
Amen.
Błogosławiona Krew Jezusowa! Na wieki błogosławiona!


Albo dłuższa, uroczysta wersja pozdrowienia końcowego:
Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus, który nas Krwią swoją odkupił!
Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus, który nas Krwią swoją uwolnił!
Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus, który nas Krwią swoją uświęcił!
Błogosławiona Krew Jezusowa! Na wieki błogosławiona!
Krótka modlitwa o ochronę Krwi Chrystusa


O Krwi Baranka Przeczystego,
Osłaniaj nas płaszczem swojej opieki,

aby żadne zło nie wyrządziło krzywdy
naszej duszy, naszemu umysłowi, naszemu ciału,
naszym bliskim i naszemu domowi.


Adoracja online

            Adoracja online 24h klasztor Sióstr Klarysek w Słupsku


Jeśli video nie działa – kliknij małą ikonę listy w powyższym oknie (na monitorze komputera w prawym górnym rogu) i wybierz inną transmisję z listy, która się rozwinie lub spróbuj przejść do Youtube.


Zapraszamy także do przeczytania Ewangelii z rozważaniem na dzisiaj.

Kliknij w obrazek aby odnaleźć Ewangelię i rozważanie na dziś

Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl