Koronka za Zmarłych. Słodkie Serce Maryi módl się za nami.

.

Poniżej piękna koronka do Niepokalanego Serca Maryi za umierających i za dusze czyśćcowe do prywatnego odmawiania na różańcu.


Koronka za umierających i zmarłych do Serca Maryi


Na początkowych paciorkach


Wierzę w Boga ….

Ojcze Nasz …

Zdrowaś Maryjo …

Chwała Ojcu …


Na dużych paciorkach


Boże mój wierzę w Ciebie, boś jest samą prawdą. Ufam Tobie, boś dobroci nieskończona. Kocham Cię, boś godzien największej miłości. Z miłości ku Tobie, kocham wszystkich bliźnich moich.


Na małych paciorkach


Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem, pociechą tych, co cierpią. Módl się za nami, za konającymi i za duszami w czyśćcu cierpiącymi. (10x)


Na zakończenie


Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci (3x)
lub
Psalm 130 (129)

Pieśń stopni.

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
o Panie, słuchaj głosu mego!
Nakłoń swoich uszu ku głośnemu błaganiu mojemu!
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Cię otaczano bojaźnią.
W Panu pokładam nadzieję, nadzieję żywi moja dusza: oczekuję na Twe słowo.
Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu, .
Niech Izrael wygląda Pana. U Pana bowiem jest łaskawość i obfite u Niego odkupienie.
On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.


Za zgodą Kurii Warszawsko-Praskiej z dnia 22-V-1998 r., nr 680/K/98.Litania do Wszystkich Świętych – kliknij tutaj.


Inne litanie, modlitwy i nowenny znajdziesz tutaj.