Litania do świętego Józefa

Litania do świętego Józefa

Litania do świętego Józefa w dwóch odsłonach z tekstem oraz transmisja na żywo Adoracji Najświętszego Sakramentu:


● Litania video – mówiona
● Aktualny tekst litanii (obowiązuje od 1 maja 2021)
● Litania video – śpiewana
● Do Przeczystego Serca świętego Józefa
● Litania po łacinie
● Adoracja 24h


 ↑ Litania mówiona do świętego Józefa


Litania dialogowana


Litania z napisami


 ↑ Tekst Litanii do świętego Józefa


Nowy tekst Litanii do świętego Józefa obowiązujący od dnia 1 maja 2021 roku z siedmioma nowymi wezwaniami, zgodnie z Listem Kongregacji Kultu Bożego:


Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjomódl się za nami.
Święty Józefiemódl się za nami
Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami

Światło Patriarchów, módl się za nami
Oblubieńcze Bogarodzicy, módl się za nami

Opiekunie Odkupiciela, módl się za nami
Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami

Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami
Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami

Sługo Chrystusa, módl się za nami
Sługo zbawienia, módl się za nami


Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami
Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami
Józefie najczystszy, módl się za nami
Józefie najroztropniejszy, módl się za nami

Józefie najmężniejszy, módl się za nami
Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami
Józefie najwierniejszy, módl się za nami
Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami

Miłośniku ubóstwa, módl się za nami
Wzorze pracujących, módl się za nami
Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami
Opiekunie dziewic, módl się za nami

Podporo rodzin, módl się za nami
Podporo w trudnościach, módl się za nami
Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami
Nadziejo chorych, módl się za nami

Patronie wygnańców, módl się za nami
Patronie cierpiących, módl się za nami
Patronie ubogich, módl się za nami

Patronie umierających, módl się za nami
Postrachu duchów piekielnych, módl się za nami
Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
, zmiłuj się nad nami.

K. Ustanowił Go Panem domu swego.
W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


 ↑  Litania śpiewana do świętego Józefa

o. Bernard Bednarz i chór męski

Śpiewają Karmelitanki Bose z Islandii
Źródło: Karmel.pl


Jeśli szukasz innej wersji śpiewanej rozwiń playlistę i kliknij a następnie zamknij listę i odtwórz (biała ikonka playlisty w oknie video).


 ↑ Litania do Przeczystego Serca świętego JózefaLitania do Przeczystego Serca św. Józefa
Bernard Bednarz


 ↑ Litania do świętego Józefa po łacinieLitania do świętego Józefa po łacinie
fr. Józef OCD


 ↑ Adoracja online


Tu możesz trwać w modlitwie przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie poprzez transmisję na żywo:

        Adoracja Najświętszego Sakramentu onlineVideo nie działa? Kliknij małą ikonę listy w powyższym oknie (na monitorze komputera w prawym górnym rogu) i wybierz inną Adorację na żywo z rozwiniętego wykazu transmisji lub spróbuj przejść do Youtube.

Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl