Święty_Józef_z_Dzieciątkiem_różaniec

Modlitwa do świętego Józefa po różańcu


Ta piękna modlitwa do świętego Józefa tradycyjnie odmawiana jest na zakończenie październikowego nabożeństwa różańcowego.
Jest również częścią Nowenny do Świętego Józefa.
Modlitwa do świętego Józefa po różańcu       „Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Maryją, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędu i zepsucia.

Potężny nasz Wybawco, przybądź łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.


Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci, mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie.

Amen”.

Działanie świętego Józefa – cud w Pompejach


Cud świętego Józefa w Pompejach
Źródło: Wydawnictwo Rosemaria


Inne litanie i modlitwy znajdziesz tutaj.


MODLITWA O POKÓJ NA MOTYWACH LISTU DO EFEZJAN NA CZAS KRYZYSU I PANDEMII.