Słowo na 10 maja

Słowo na 10 maja 2021. Ewangelia i rozważanie, msza, różaniec i nabożeństwo majowe online.


10 maja 2021, Poniedziałek

Poniedziałek VI tygodnia okresu wielkanocnego, Rok B, I, (inne oficjum: tu)

● Ewangelia
● Rozważanie (~2-3′)
● Komentarze (~3-7′)
● Homilie (~10-25′)

Msze i nabożeństwa na żywo

+   Komplet Czytań – rozwiń

  Ewangelia (J 15, 26 – 16, 4a)


Duch Prawdy będzie świadczył o Jezusie

Słowa Ewangelii według Świętego Jana:


Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.

To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że Ja wam o nich powiedziałem».

Oto Słowo Pańskie.


   Komentarz Ojca Pustelnika


Rozważanie Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).Blask Prawdy


        Prawda istnieje… Jest to obraz rzeczywistości zgodny z tym, co widzi Bóg. Absolutnie wszystko jest wzięte pod uwagę. Znakiem zdrowego sumienia jest dążenie do poznania „tego, jak jest”. To daje wewnętrzne poczucie czystości. Znamienne, że przy takiej postawie „ja” chyli czoło przed Prawdą. Serce wypełnia pokorne poczucie: niestrudzenie szukam. Odnajdując, jeszcze intensywniej idę dalej!

         Jednak nawet najbardziej szczere intencje nie pozwolą człowiekowi przekroczyć jego naturalnych granic poznawczych. Ludzkie poznanie zawsze jest aspektowe, czyli postrzegamy rzeczywistość pod pewnym kątem, z własnego punktu widzenia. Nigdy nie zdołamy samodzielnie uzyskać pełnej wiedzy. Ale to nie oznacza, że sytuacja jest beznadziejna. Czyste pragnienie prawdy ma głęboki sens. Dzięki temu otwieramy nasze sumienie na Boży Głos. Bóg wie absolutnie wszystko. Jeśli wsłuchamy się w ten delikatny szept, wtedy zyskamy wewnętrzne poznanie, które jest odzwierciedleniem Boskiego Poznania.

         Oto niezwykły cud. Będąc ograniczonym człowiekiem, zyskujemy nieograniczoną Boską Wiedzę. Nie chodzi o mechaniczne usłyszenie konkretnych informacji. Choć nieraz taka łaska też się zdarza. Przede wszystkim sprawa dotyczy wewnętrznej intuicji, która bezbłędnie rozróżnia „prawdę” i „fałsz”, „dobro” i zło”. Jest to dar, o którym wyraziście mówi Jezus: „Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (por. J 15,26-16,4). Jezus jest Prawdą Wcieloną; swoistym Słońcem Prawdy. Konkretne kwestie, gdy są prawdziwie poznane, przypominają promienie, które pochodzą z tego Boskiego Słońca. Duch Święty jest Duchem Prawdy. To On sprawia, że w nasze ludzkie serce zostaje wlane Boskie światło. Dzięki temu widzimy rzeczywistość z Bożej perspektywy. Prawidłowo poznajemy i podejmujemy decyzje zgodnie z Wolą Boga Ojca, w Duchu Świętym, w jedności z Jezusem. Jest to droga Bożej Mądrości i Miłości.

         Niestety, taka sytuacja nie chroni przed cierpieniem. Wręcz przeciwnie, człowiek posłuszny Duchowi Świętemu powinien być przygotowany na ciężkie ciosy, prześladowania, na bycie ofiarą zabójczych ataków. Roztropność i czujność, to niezbędne cnoty w życiowej walce. Nieraz zdarza się, że ktoś odkrywa rewelacyjną Bożą prawdę, która całkowicie przemienia jego życie. Pełen pasji zaczyna się dzielić i oto ku swemu zdumieniu spotyka się z betonową zaporą obojętności, a nawet z szyderstwem i podłością.

         Jest jeszcze coś bardziej przygnębiającego. Otóż nie jest rzeczą najgorszą i zaskakującą, gdy bolesne ciosy pochodzą ze strony zdeklarowanych „walczących ateistów”. Niestety, nieraz autorami największego zła są ludzie, którzy zabijają swe ofiary w przekonaniu, że służą Bogu. Prześladowcy Jezusa, jego oskarżyciele i mordercy, uważali się za tych, którzy oddają chwałę Bogu, skazując na śmierć bluźniercę. Prawda była taka, że skazujący byli bluźniercami, a skazany Bogiem… Jezus ten dramat zła wyraźnie zapowiedział: „Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu”. Tak więc dobrze być przygotowanym na „Chrystusowe cierpienie”.

         Dlaczego tak się dzieje? Powodem tego jest to, że prześladowcy Prawdy „nie poznali ani Ojca, ani Mnie”, tłumaczy Jezus. Oto istota zaślepienia. Gdy nie ma pokornego poszukiwania prawdy i miłości, wtedy człowiek zamyka się na światło ze strony Boga żywego. To powoduje ślepotę egoizmu, w którym własne „ja” nazywane jest Bogiem. Czyny dokonywane „w imię Boże” stają się wówczas tak naprawdę czynami krzywdy „w imię bożka swego ja”. Na szczęście, prawdziwy Bóg wszystko widzi. Najlepiej Jemu pozostawić wyrok sprawiedliwości. Człowiek najlepiej zrobi, gdy na wzór Chrystusa będzie wołał z miłością: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”.

         Kto jest autentycznym chrześcijaninem, szuka nieustannie Jezusa, Prawdy Wcielonej… Uczeń Jezusa, posłuszny Bogu Ojcu, w mocy Ducha Świętego, nigdy nie załamie się w wierze. Blask Chrystusowej Prawdy!

11 maja 2015 (J 15, 26 – 16, 4)Powyższe rozważanie wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika znajdziecie TUTAJ.


   Komentarze i Dobra Homilia

Zoom Mocnych w Duchu (~3′) i Zielone Pastwisko ojca Piotra Kleszcza (~5-7′). Poniżej wyłącznie aktualny odcinek, poprzednie dostępne są w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video):

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu


Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka


Dzisiejsza albo najbardziej aktualna dostępna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia (najwcześniej po transmisji mszy świętej) (~10-25′).

Abp Ryś – homilia
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Msza z Abp Rysiem oraz Msza z Różańcem i nabożeństwo majowe


Transmisja dzisiejszej porannej mszy żywo z Księdzem Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem o godzinie 7:30 (albo ostatniej dostępnej retransmisji) oraz wieczornej Mszy Świętej w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi o godzinie 18:00, poprzedzonej Różańcem o 17:30 a zakończonej nabożeństwem majowym.

Poniedziałek, 10 maja 2021, godzina 7:30 – msza z Abp Rysiem

w transmisji z Sanktuarium: 17: 30 – różaniec, 18:00 msza święta, ok 18:45 nabożeństwo majowe.


Abp Ryś – Msza poranna
Źródło: Archidiecezja Łódzka

Różaniec, Msza i Majowe
Źródło: Mocni w Duchu LiveRok Świętej Rodziny


Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl