Słowo na 11 maja

Słowo na 11 maja 2021. Ewangelia i rozważanie, msza, różaniec i nabożeństwo majowe online.


11 maja 2021, Wtorek

Wtorek VI tygodnia okresu wielkanocnego, Rok B, I, (inne oficjum: tu)

● Ewangelia
● Rozważanie (~2-3′)
● Komentarze (~3-7′)
● Homilie (~10-25′)

● Msze i nabożeństwa na żywo

+   Komplet Czytań – rozwiń

  Ewangelia (J 16, 5-11)


Jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was

Słowa Ewangelii według Świętego Jana:


Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Teraz idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: „Dokąd idziesz?” Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, to poślę Go do was.

On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu – bo nie wierzą we Mnie; o sprawiedliwości zaś – bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie o sądzie – bo władca tego świata został osądzony».

Oto Słowo Pańskie.


   Komentarz Ojca Pustelnika


Rozważanie Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).Odejście i przyjście


        Odejście… A potem coraz głębsze wchodzenie w pustynną przestrzeń samotności i odosobnienia. Znikanie z horyzontu ludzkiego postrzegania. Umieranie, które przekłada się na rezygnację z obecności pośród ludzi. Rozmowy, ograniczane do niezbędnego minimum. Samotność z Bogiem…

         Oto droga pustelnicza, która z perspektywy świata często jest niezrozumiała. Ale kto prawdziwie żyje z Chrystusem, sercem chwyta istotę tego specyficznego wezwania. Kto widzi sens pustelniczej drogi, ma wielki powód do radości. Sposób reagowania na pustelnika jest bowiem swoistym papierkiem lakmusowym, przy pomocy którego można lepiej poznać prawdę o swym wnętrzu. Boży człowiek szczerze cieszy się, że pustelnik istnieje, samotnie umiera i w ukryciu trwa przed Panem.

         Pustelnik chrześcijański nie realizuje własnego pomysłu na życie, lecz idzie śladami samego Jezusa. Chodzi o wydobycie rdzenia ewangelicznego przesłania. Potężny problem polega na tym, że orędzie Ewangelii nawet przez chrześcijan jest współcześnie często redukowane tylko do ziemskiego czasu i przestrzeni. A przecież misja Jezusa staje się zrozumiała dopiero w perspektywie Wieczności. Egzystencjalny fakt „odejścia od świata” jest centralnym doświadczeniem chrześcijanina. To jedyny sposób, aby „przedostać” się z doczesności do Wieczności. Pustelnik ten istotny element, odpowiadając na Boże powołanie, czyni przestrzenią całego swojego życia. Jest to antycypacja fizycznej śmierci. Powstaje sytuacja nieco podobna do tej, jak z człowiekiem, który odszedł do Domu Ojca. Po śmierci można nadal trwać w „duchowej rozmowie” z nim. Ale już nie usłyszymy słów wypowiedzianych ustami.

         Takie umieranie jest procesem. Niezbędna jest modlitewna relacja z Bogiem. Tylko wtedy, gdy fizyczne odejście jest z Bogiem, przebiega prawidłowo i owocuje w postaci duchowego powrotu. Aby lepiej to zrozumieć warto uświadomić sobie trzy rodzaje odejścia. Przy pierwszym, jest to akt definitywny i totalny. Nie ma tu powrotu. Trwałe „zerwanie mostu”. Nie ma tu Boga, ale dominuje egoizm i zło. Przykładem takiej sytuacji są rozwody, gdy jeden człowiek łamie zasadę wierności i odchodzi do kogoś innego. Znika więź fizyczna i duchowa. Drugie odejście wpisuje się w logikę miłości. Jest to próba miłości. Brak drugiej osoby intensyfikuje tęsknotę i pomaga odkryć prawdę: „Nie mogę bez ciebie żyć”. Efektem okresowego rozstania jest fizyczny powrót i kontynuacja relacji na głębszym duchowym poziomie. Niektóre piękne związki małżeńskie są owocem takiej próby, która odegrała rolę pieca wypalającego złoto miłości.

         Wreszcie trzeci rodzaj odejścia, który dotyczy m.in. pustelnika. Otóż tym razem po fizycznym odejściu, następuje duchowy powrót. Choć nie ma fizycznego powrotu, to dokonuje się intensyfikacja miłości poprzez jeszcze pełniejszą obecność duchową. Choć na pytania nie ma najczęściej bezpośredniej odpowiedzi „ustami”, to odpowiedź staje się możliwa poprzez „głos” słyszany we wnętrzu. Jest to możliwe dzięki Duchowi Świętemu. Doskonałym wzorcem tego duchowego procesu jest odejście Jezusa w widzialnej postaci z tego świata. Jezus tłumaczy: „Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was” (por. J 16, 5-11). Gdy Jezus chodził po ziemi, nauczał z pomocą fizycznych ust. Dzięki Jego odejściu, możliwe stało się przyjście Ducha Świętego. Jezus przychodzi teraz duchowo i przemawia „od wewnątrz” poprzez Ducha Świętego. Jest to jeszcze głębsza i bliższa obecność. Gdy czytamy Ewangelię, Duch Święty sprawia, że wewnętrznie słyszmy żywy głos samego Jezusa, który odszedł, umarł, zmartwychwstał i teraz z powrotem „jest razem”. Zarazem znikają wcześniejsze ograniczenia czasu i przestrzeni. Duch Święty sprawia, że fizyczne odejście Jezusa owocuje w postaci bez porównania pełniejszego Jego duchowego przyjścia.

         Odejście pustelnika i trwanie w modlitewnej samotności jest środkiem do tego, aby Jezus posyłał Ducha Świętego. Pustelnik bardziej pomaga ludziom, trwając w samotnej ciszy pustelni, aniżeli będąc w świecie. Duchu Święty, działaj poprzez te skromne, ale z serca płynące słowa, owoc milczenia ust i samotnej ciszy pustelni…

12 maja 2015 (J 16, 5-11)Powyższe rozważanie wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika znajdziecie TUTAJ.


   Komentarze i Dobra Homilia

Zoom Mocnych w Duchu (~3′) i Zielone Pastwisko ojca Piotra Kleszcza (~5-7′). Poniżej wyłącznie aktualny odcinek, poprzednie dostępne są w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video):

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu


Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka


Dzisiejsza albo najbardziej aktualna dostępna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia (najwcześniej po transmisji mszy świętej) (~10-25′).

Abp Ryś – homilia
Źródło: Archidiecezja Łódzka

Abp Ryś – homilia
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Msza z Abp Rysiem oraz Msza z Różańcem i nabożeństwo majowe


Transmisja dzisiejszej porannej mszy żywo z Księdzem Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem o godzinie 7:30 (albo ostatniej dostępnej retransmisji) oraz wieczornej Mszy Świętej w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi o godzinie 18:00, poprzedzonej Różańcem o 17:30 a zakończonej nabożeństwem majowym.

Wtorek, 11 maja 2021, godzina 7:30 – msza z Abp Rysiem

w transmisji z Sanktuarium: 17: 30 – różaniec, 18:00 msza święta, ok 18:45 nabożeństwo majowe.

Abp Ryś – Msza poranna
Źródło: Archidiecezja Łódzka

Różaniec, Msza i Majowe
Źródło: Mocni w Duchu LiveRok Świętej Rodziny


Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl