Słowo na 10 czerwca

Słowo na 10 czerwca 2021. Msza na żywo, różaniec, nabożeństwo czerwcowe. Ewangelia i komentarz.


10 czerwca 2021, Czwartek

Czwartek X tygodnia zwykłego, Rok B, I (inne oficjum: tu)

● Ewangelia
● Rozważanie (~2-3′)
● Komentarze (~3-7′)
● Homilie (~10-25′)

● Msze i nabożeństwa na żywo

+   Komplet Czytań – rozwiń

  Ewangelia (Mt 5, 20-26)


Pojednaj się najpierw z bratem swoim

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:


Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj!”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego.

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.

Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza».

Oto Słowo Pańskie.


   Komentarz Ojca Pustelnika


Rozważanie Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).Pozory i Rzeczywistośćv


        „Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Dobrze widzi się tylko sercem” , pisze Antoine de Saint-Exupery w „Małym Księciu”. W czasach dominacji zewnętrznych pozorów, te słowa są wielkim wołaniem o powrót do rzeczywistości wnętrza. Dostrzegalna zewnętrzność jest czymś drugorzędnym wobec życia wewnętrznego. Współcześnie nie jest największym problemem brak podejmowania wysiłku ze strony ludzi. Właściwie, to wielka pokusa polega na nadmiernej ilości pracy. Nieustanny pęd i przemęczenie coraz więcej osób doprowadza do stanów depresyjnych. Istotna tragedia polega jednak na tym, że potężne ilości energii kanalizowane są nie tam, gdzie trzeba. Zapomina się o trwałym bogactwie wnętrza, bezmyślnie inwestując głównie w przemijające zewnętrzne zachowania i rzeczy.

         W tym kontekście lepiej może być zrozumiana przestroga Jezusa Chrystusa: „Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 5, 20). Znając ówczesne realia religijno-społeczne, takie stwierdzenie może przerazić. Faryzeusze i uczeni w Piśmie wkładali zasadniczo bardzo dużo wysiłku w skrupulatne wypełnianie wymogów prawa. Uważnie przestrzegali 613 najważniejszych praw, opracowanych na podstawie Biblii. Czyżby więc Jezus domagał się jakiejś super dokładnej sprawiedliwości, która przekracza możliwości zwykłego śmiertelnika? Nic z tych rzeczy! Otóż uwaga Jezusa nie wskazuje na konieczność jeszcze skrupulatniejszego przestrzegania zewnętrznych zasad sprawiedliwości. Chodzi o potrzebę koncentracji na zupełnie innym wymiarze.

         Zachowanie zewnętrznych wymogów jest ważne, ale nie najważniejsze. Autentyczna sprawiedliwość polega na obecności miłości w sercu. Być sprawiedliwym wobec drugiego, to oddać mu to, co się jemu należy. Na mocy stworzenia każdemu człowiekowi przysługuje prawo, aby respektować jego istnienie, szanować jego życie i obdarzać go miłością.

         W niektórych domach jest utrzymany zewnętrzny porządek. Wszystko jest wysprzątane, dzieci przestrzegają precyzyjnie ustalonych zasad. Rodzice angażują wiele energii, aby wciąż wzbogacać wyposażenie domu. Dzieci otrzymują najnowsze gadżety. Ale wielka szkoda, gdy to wszystko przypomina taką faryzejską sprawiedliwość. Zewnętrznie wszystko gra, ale wewnętrznie istnieje jedynie pustka. Dom pozbawiony jest miłości. Panuje chłód i brak więzi uczuciowych. Taka „atmosfera niesprawiedliwości” nie prowadzi do Królestwa Niebieskiego. Kierunek jest zupełnie odwrotny. Pojawia się piekielna samotność, którą dzieci w miarę dorastania często usiłują wypełniać różnymi używkami.

         W świetle słów Jezusa zasadniczy wysiłek powinien iść w kierunku budowania domowego klimatu miłości; aby w relacjach rodzinnych była wzajemna dobroć i poszanowanie. Najważniejsza jest wewnętrzna rzeczywistość, która wypełnia serca. Dla realizacji tego celu warto zrezygnować z niektórych materialnych dóbr. Lepiej część energii traconej na sprawy zewnętrzne przeznaczyć na budowanie wewnętrznych relacji. Taka inwestycja czasowa na pewno się zwróci. Trzeba pamiętać, że „czas to miłość”, a nie „czas to pieniądz”.

         Jezus zdecydowanie wskazuje na istotny charakter wnętrza. Zabójstwem nie jest tylko akt fizycznego odebrania życia. Jeszcze większe zabójstwo może dokonywać się poprzez słowa. Słowa są przeznaczone do tego, aby budować pomiędzy ludźmi komunię i komunikację. Niestety, stosowane są także po to, aby zranić czy wręcz uśmiercić człowieka. Wielkim złem jest nazwanie kogoś „bezbożnikiem”. Jezus z mocą woła, że autor takich słów będzie podlegał karze piekła ognistego!

         Słowa odzwierciedlają stan wnętrza. Dlatego warto wkładać zasadniczy wysiłek w budowanie dobroci serca. Dobre serce wypowiada słowa, które nie ranią, ale leczą rany i uzdrawiają. Serce tym lepiej i głębiej widzi, im bardziej kocha. Nawet najmniejsza drobina autentycznej miłości nigdy nie przeminie.

13 czerwca 2013 (Mt 5, 20-26)Powyższe rozważanie wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika znajdziecie TUTAJ.


   Komentarze i Dobra Homilia

Zoom Mocnych w Duchu (~3′) i Zielone Pastwisko ojca Piotra Kleszcza (~5-7′). Poniżej wyłącznie aktualny odcinek, poprzednie dostępne są w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video):

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu


Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka


Najbardziej aktualna albo dzisiejsza (jeśli jest dostępna) homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia (~10-25′).

Abp Ryś – homilia
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Msza z Różańcem i nabożeństwo czerwcowe


Transmisja na żywo wieczornej Mszy Świętej w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi o godzinie 18:00, poprzedzonej Różańcem o 17:30 a zakończonej nabożeństwem czerwcowym (transmisje mszy z Księdzem Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem z kaplicy domowej były transmitowane do 6 czerwca).

Czwartek, 10 czerwca 2021
transmisja z Sanktuarium: 17:30 – różaniec, 18:00 msza święta, ok 18:45 nabożeństwo czerwcowe.


Abp Ryś – Informacja i błogosławieństwo
Źródło: Archidiecezja Łódzka

Różaniec, msza i nabożeństwo czerwcowe
Źródło: Mocni w Duchu LiveRok Świętej Rodziny


Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl