Słowo na 11 lipca

Wtorek, 11 lipca 2023. Słowo na Święto świętego Benedykta z Nursji, patrona Europy. Czytania, Ewangelia, rozważanie, komentarze oraz wywiad z kardynałem Rysiem

11 lipca 2023, Wtorek

Święto świętego Benedykta z Nursji, opata, patrona Europy (patron dnia: tu; inne oficjum: tu)

Czytania i aklamacja przed Ewangelią    +

  Ewangelia (Mt 19, 27-29)

Wy, którzy poszliście za Mną, stokroć tyle otrzymacie

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:

Piotr rzekł do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?».

Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność».

Oto Słowo Pańskie.

   Rozważanie Ojca Pustelnika

Rozważanie Ojca Eremity OVE z Eremu Maryi „Brama Nieba” do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′) (Święto świętego Benedykta z Nursji, opata, patrona Europy, rok liturgiczny A II)

Erem-Maryi-Brama-Nieba-nagłówek-strony

Błogosławiona reguła życia

W dniu dzisiejszym wspominamy św. Benedykta z Nursji. Ten święty mnich ma wielki wkład w kształtowanie kultury europejskiej, wedle zasad zawartych w Ewangelii. Na szczególną uwagę zasługuje opracowana przez niego „Reguła”, która stała się fundamentalnym punktem odniesienia dla wielu późniejszych reguł życia w chrześcijaństwie zachodnioeuropejskim. Przy opracowywaniu mej skromnej „Reguły życia pustelniczego”, także inspirowałem się cennymi wskazaniami i przemyśleniami tego jakże mądrego ojca duchowego.

Warto uświadomić sobie, że posiadanie konkretnie opracowanych zasad życia z Bogiem nie powinno być tylko domeną mnichów i zakonników. Każdy człowiek potrzebuje wyrazistych drogowskazów, aby nie pobłądzić i nie ulec różnorakim pokusom, które czyhają, gdy serce podejmuje konkretne zaangażowanie wiary. Na początku Bóg daje swoistego „cukiereczka”. Zapał i spontaniczność w pełni wystarczą, aby podejmować naprawdę bardzo duży wysiłek w realizacji różnorakich praktyk religijnych. Ale z czasem owa spontaniczność domaga się uporządkowania. Inaczej przeradza się we wzrastające nieuporządkowanie. Siły wyzwolone przez początkowe emocje słabną i przestają wystarczać.

W przeszłości, w pewnym okresie z wielkim zaangażowaniem studiowałem, wręcz pochłaniałem, dzieła z zakresu duchowości chrześcijańskiej. Odczuwałem wręcz „święty pociąg”, żeby jak najszybciej nakarmić się kolejnymi wersetami o Bożej Miłości, która nadaje sens ludzkiemu życiu. Potem jednak stopniowo zapał malał i w momencie krytycznym doszło nawet do tego, że nie byłem już w stanie sięgnąć po książkę, aby choć kilka linijek przeczytać. Dopiero gdy wprowadziłem konkretną zasadę codziennego czytania tekstów z duchowości, sukcesywna lektura na nowo stała się możliwa.

Aktualnie każdy pustelniczy dzień posiada dokładnie rozpracowaną strukturę. Pozornie może to wyglądać jako oplatanie się siecią licznych zasad i obowiązków. W rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Konkretna reguła życia nie niszczy ludzkiej wolności, ale tak naprawdę pozwala tę wolność zachowywać i rozwijać. Wolna wola potrzebuje drogowskazów, aby wiedziała, w jakim kierunku zdążać. Zarazem jest to ułatwienie, które chroni przed swoistym obmyślaniem każdego dnia od nowa tych samych lub podobnych spraw. Jakże wiele energii traci się w ten sposób. Gdy mam opracowany stały grafik działań, po prostu działam wedle tego planu. Siły spożytkowuję na konkretne działania, a nie na ciągłą organizację „tego samego”.

Reguła daje więc przynajmniej kilka bezcennych owoców: porządkuje życie, zwiększa efektywność podejmowanego trudu, daje doświadczenie wewnętrznej wolności, pokoju i porządkującej harmonii. W ten sposób w sercu zamieszkuje coraz pełniej miłość, rozumiana jako wierność przykazaniom. Wszak sam Jezus Chrystus powiedział, że ten kocha Go prawdziwie, kto wypełnia Jego przykazania. Wszelka zaś autentyczna miłość jest zanurzona w Miłości. Co z tego wynika?

Dzięki posiadanej regule przebiegłe sztuczki szatana stają się coraz mniej skuteczne. W rozmowach zauważyłem pewien często powtarzający się problem z Mszą niedzielną. Ktoś w dobrej woli planuje pójście na Mszę, ale potem w niedzielę „wszystko jakoś tak się układa”, że ostatecznie nie udaje się pójść do kościoła. W człowieku nie ma złej woli, ale końcowy rezultat jest taki, że Mszy św. jednak nie ma. Zły duch dyskretnie osiągnął swój cel. Co robić? Najlepiej mieć zasadę stałej godziny Mszy św. lub w sobotę zawsze konkretnie ustalić godzinę niedzielnej Mszy św. Potem po prostu realizuję podjęte decyzje. W większości sytuacji taka zasada staje się naprawdę zbawienna.

Św. Benedykt miał genialną intuicję, opracowując „Regułę”. Stworzył zespół drogowskazów, które od wieków pomagają mądrze jechać drogami chrześcijańskiego życia. Sama dobra wola nie wystarczy. Potrzeba narzędzia, przy pomocy którego dobre pragnienia serca będą realizowane. Niechaj wzorem św. Benedykta, mądre reguły życia będą nam pomocnymi drogowskazami na drodze do Pełni Miłosnej Harmonii.

11 lipca 2014 (Mt 19, 27-29)


   Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z komentarzem Ojca Pustelnika znajdują się TUTAJ.

   Komentarze video

  Wszystkie poniższe okna video powinny wyświetlać najbardziej aktualny (dzisiejszy) odcinek, czasem trzeba go jednak odszukać w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video, aktywna po kliknięciu przycisku odtwarzania).

   „Słowo na jutro” (~5-35′)

   Wprowadzenie do dzisiejszej Ewangelii, proponowane przez Centrum Formacji Duchowej w Krakowie na wieczór poprzedniego dnia, odcinek 1046 dostępny od 21:00 (~5-35′). 

„Słowo na jutro”
Źródło: CFD księży Salwatorianów w Krakowie

   Zoom (~2-3′)

  Od poniedziałku do piątku Zoom Mocnych w Duchu prowadzi o. Remigiusz Recław, Jezuita, a w soboty i niedziele Inga Pozorska, kierownik zespołu Mocni w Duchu  (odcinek dostępny od godziny 5:00 rano).

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu

   Zielone Pastwisko (~4-7′)

  Zielone Pastwisko prowadzone przez ojca Piotra Kleszcza OFM conv., franciszkanina (odcinek na dziś pojawia się koło godziny 0:00).

Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka

   Homilia (~9-29′)

  Dzisiejsza albo najbardziej aktualna homilia księdza kardynała Grzegorza Rysia oraz wywiad o nominacji kardynalskiej.

Wywiad o nominacji
Kardynał Grzegorz Ryś
Źródło: Archidiecezja Łódzka

Homilia
Kard. Grzegorz Ryś
Źródło: Archidiecezja Łódzka