Słowo-na-12-grudnia-2022

12 grudnia 2022. Słowo na poniedziałek 3 tygodnia Adwentu. Czytania, Ewangelia, rozważanie, komentarze

12 grudnia 2022, Poniedziałek

Poniedziałek III tygodnia Adwentu (wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe; inne oficjum: tu)

Czytania i aklamacja przed Ewangelią    +

  Ewangelia (Mt 21, 23-27)

Skąd pochodził chrzest Janowy?

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:

Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu, pytając: «Jakim prawem to czynisz? i kto Ci dał tę władzę?»

Jezus im odpowiedział: «Ja też zadam wam jedno pytanie: jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi?»

Oni zastanawiali się między sobą: «Jeśli powiemy: „z nieba”, to nam zarzuci: „Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?” A jeśli powiemy: „od ludzi”, to boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka».

Odpowiedzieli więc Jezusowi: «Nie wiemy». On również im odpowiedział: «Zatem i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię».

Oto Słowo Pańskie.

   Rozważanie Ojca Pustelnika


*Rozważanie Ojca Eremity OVE z Eremu Maryi „Brama Nieba” do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).

Erem-Maryi-Brama-Nieba-nagłówek-strony

Pokochać prawdę

„Jaka jest prawda?”. „Co lepiej uznać za prawdę?”. Oto pytania, które pozornie brzmią podobnie. Gdy jednak uważnie przyjrzymy się, łatwo odkryjemy, że chodzi o dwie odmienne drogi życiowe. Jeśli pragniemy spotkać Boga, tylko pierwsza z nich doprowadzi nas do „Bożego szczytu”. Niestety, większą popularnością cieszy się trasa, która wiedzie do „bezbożnej przepaści”. Ale największym dramatem jest to, że nieraz „w imię Boże” można dziarsko zmierzać w stronę urwiska… Aby w tej ziemskiej plątaninie nie pogubić się, warto rozróżnić dwie postawy życiowe: „interesowny ideolog” i „miłośnik prawdy”.

Dla „interesownego ideologa” punktem wyjścia jest określone przekonanie. Pojęcie obiektywnej prawdy tutaj nie istnieje. Liczy się tylko to, co stanowi zestaw idei uznanych za prawdziwe. Nieraz jest to zwyczajne „widzimisię”, „ja tak uważam i koniec”. Wszelkie tłumaczenia na nic się zdają. Najczęściej taki „pakiet idei” kompletowany jest jednak ze względu na przewidywane korzyści. Prawdą staje się to, co będzie bardziej korzystne. Nie liczy się „siła prawdy”, ale „prawda siły”. Dla ideologa „zmieszać kogoś z błotem” lub „namaścić na chodzący ideał”, to jedynie kwestia arbitralnej decyzji. Jeśli przekonanie brzmi: „zły człowiek”, wtedy wszystko jest interpretowane jako przejaw zła, nawet szlachetne zachowania. Ktoś serdecznie podał szklankę wody, ale o tym zdarzeniu powstanie mrożąca krew w żyłach relacja o „skandalicznej próbie utopienia”, udokumentowana zdjęciem owej szklanki. Gdy przekonanie ma treść: „dobry człowiek”, wówczas wszystko staje się środkiem do gloryfikacji dobroci. Nawet gest agresywnego uderzenia okaże się być symbolem krzyku miłości i wyrazem walki o sprawiedliwość. Ideolog bez problemu potrafi „kanonizować przestępcę” i „potępić świętego”. Niestety, ideologia jest wielką pokusą także dla ludzi uznających się za wierzących w Boga.

Przykładem tego jest w Ewangelii rozmowa arcykapłanów i starszych ludu z Jezusem (por. Mt 21, 23-27). Gdy Jezus zapytał, skąd pochodzi chrzest Janowy, wtedy rozmówcy nie próbowali szukać obiektywnej prawdy. To nie było ich pierwszoplanową troską. Nad prawdę przedłożyli własne bezpieczeństwo i zachowanie autorytetu wobec ludu. Dlatego nie zastanawiali się nad rzeczywistą tożsamością Jana, ale „główkowali”, co będzie najbardziej korzystną odpowiedzią. W ten sposób deklarując wiarę w Boga, jednocześnie zamknęli swe serca na Boga, który przyszedł w Jezusie.

Spotkanie Boga żywego możliwe jest tylko dla „miłośnika prawdy”. Tym razem prawda stanowi fundament. Dopiero na nim konstruowane są przekonania i pojawiają się ewentualne korzyści. Gdy otrzymuję pytanie, wtedy staram się szczerze znaleźć odpowiedź, która odzwierciedla obiektywne fakty. W rezultacie, odnoszę się pozytywnie do tego, co identyfikuję jako prawdę. Rozpoznane zło podlega negatywnej ocenie; zachowuję należytą ostrożność. Bardzo ważne! Nie trzeba się bać tzw. „trudnych prawd”. Jest faktem, że dostrzeżenie i wyrażenie „niewygodnej rzeczywistości” może być doraźnie upokarzające lub wiązać się z poniesieniem dotkliwych i bolesnych strat. Ale niezwykłość sytuacji polega na tym, że nawet największy grzech, uznany zgodnie z prawdą, staje się miejscem obecności Prawdy Wcielonej. Wtedy powstaje adekwatne przekonanie, że trzeba podjąć proces uzdrowienia. W rezultacie człowiek jest na drodze, która pięknie prowadzi ku „Bożym szczytom”.

„Miłośnik prawdy” nie jest zakładnikiem „jedynie słusznej prawdy” w danym ugrupowaniu. Jest przede wszystkim „kompatybilny z Panem Bogiem”. Posiada także trzeźwe spojrzenie na człowieka. Kto z miłością szuka prawdy, z reguły trafnie zorientuje się, kto jest „świętym”, a kto „przestępcą”. Oczywiście nie chodzi o ocenianie wnętrza, ale o opis obiektywnych faktów. Jako chrześcijanie musimy uważać na pokusę „interesownej ideologii w imię Boże”. Tylko na drodze bezinteresownego ukochania prawdy będziemy mieć za przewodnika Prawdę Wcieloną, Jezusa Chrystusa.

15 grudnia 2014 (Mt 21, 23-27)


Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z komentarzem Ojca Pustelnika znajdują się TUTAJ.

   Komentarze video

  Wszystkie poniższe okna video powinny wyświetlać najbardziej aktualny (dzisiejszy) odcinek, czasem trzeba go jednak odszukać w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video, aktywna po kliknięciu przycisku odtwarzania).

   „Słowo na jutro” (~5-35′)

   Wprowadzenie do dzisiejszej Ewangelii, proponowane przez Centrum Formacji Duchowej w Krakowie na wieczór poprzedniego dnia, odcinek 835 dostępny od 21:00 (~5-35′). 

Słowo na jutro
Źródło: CFD księży Salwatorianów w Krakowie

   Zoom (~2-3′)

  Od poniedziałku do piątku Zoom Mocnych w Duchu prowadzi o. Remigiusz Recław, Jezuita, a w soboty i niedziele Inga Pozorska, kierownik zespołu Mocni w Duchu  (odcinek dostępny od godziny 5:00 rano).

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu

   Zielone Pastwisko (~4-7′)

  Zielone Pastwisko prowadzone przez ojca Piotra Kleszcza OFM conv., franciszkanina (odcinek na dziś pojawia się koło godziny 0:00).

Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka

   Homilia (~9-29′)

  Dzisiejsza albo najbardziej aktualna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia.

Homilia
Ks abp Grzegorz Ryś
Źródło: Archidiecezja Łódzka