Słowo-na-13-grudnia-2022

13 grudnia 2022. Słowo na wtorek 3 tygodnia Adwentu. Czytania, Ewangelia, rozważanie, komentarze

13 grudnia 2022, Wtorek

Wtorek III tygodnia Adwentu – wspomnienie świętej Łucji, dziewicy i męczennicy; (inne oficjum: tu)

Czytania i aklamacja przed Ewangelią    +

  Ewangelia (Mt 21, 28-32)

Grzesznicy uwierzyli Janowi

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi».

Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć».

Oto Słowo Pańskie

   Rozważanie Ojca Pustelnika


*Rozważanie Ojca Eremity OVE z Eremu Maryi „Brama Nieba” do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).

Erem-Maryi-Brama-Nieba-nagłówek-strony

Nadzieja i przestroga

„Jeśli upadłeś, możesz powstać. Jeśli stoisz, możesz upaść”. Warto nosić w sercu tę prawdę. Jest źródłem nadziei na lepsze życie lub przestrogą przed upadkiem. Jest to rdzennie ewangeliczna logika Bożej mądrości, miłości i wolności. Na początku można się pogubić i zaplątać w różne nieciekawe historie, sprzeczne z Bożymi przykazaniami. Ale przecież mamy wolną wolę. Z Bożą pomocą, możemy powstać, otrzepać „grzechowy kurz” i iść dalej wedle wskazań Dekalogu. Aby ten cel zrealizować, niezbędne jest pokorne uznanie swej słabości i pragnienie, aby dalej iść razem z Bogiem. Duch Święty i każdy dobry człowiek wesprze nas w podjęciu tego świetlanego przesłania Nadziei. Ale prawda o wolności stanowi także wielkie ostrzeżenie. Nawet najpiękniejsze „Tak” powiedziane Bogu może z czasem przeobrazić się w tragiczne „Nie”. Najczęściej zewnętrzna forma nadal błyszczy, ale we wnętrzu zaczynają panować ciemności pychy, która zabija Boga.

Istnieje także inny, nie-ewangeliczny punkt widzenia. Tym razem świadomie lub podświadomie nadrzędną rolę odgrywa twierdzenie: „Kto upadł, już nie powstanie. Kto stoi, już nie upadnie”. Ludzie, którzy poważnie złamali Boże przykazania, zostają na zawsze przekreśleni. W ustach „sprawiedliwych” posiadacze złej reputacji nie otrzymują prawa do Nadziei. Nawet jeden upadek bywa po latach wyciągany, aby udowodnić trwałą „nicość” jakiegoś człowieka. Zarazem osoby przestrzegające Bożych przykazań ulegają nieraz pysznej iluzji, że są na trwałe osadzone na dobrej drodze. Dokonanie jakiegoś chwalebnego czynu jest iluzorycznie traktowane jako „gwarancja świętości” aż do śmierci. Niejednokrotnie fakt złożenia „wieczystych ślubów zakonnych” lub „ślub małżeński” są postrzegane jako automatyczna „gwarancja trwałości” ślubowanej miłości. Tak! Bóg będzie trwale wierny, ale człowiek musi każdego dnia od nowa o tę wierność walczyć!

Myśl pogańska charakteryzuje się poglądem, że nie jest możliwa radykalna przemiana w życiu. Istnieje przeznaczenie. Zły duch posiłkuje się tym myśleniem, aby w ludziach pogubionych zabić nadzieję „podniesienia się”; z kolei ludzie idący właściwą drogą zostają wprowadzeni w zgubny stan uśpienia. Przypomina to senną, bezpieczną jazdę autostradą, co przy braku nieustannej czujności kończy się nieraz zaśnięciem i tragicznym wypadkiem, nawet śmiertelnym.

Jezus w rozmowie z arcykapłanami przytoczył przypowieść o ojcu, który poprosił swych dwóch synów o pracę w winnicy (por. Mt 21, 28-32). Pierwszy z nich odpowiedział pozytywnie, ale potem nie poszedł. Drugi natomiast dał początkowo odmowną odpowiedź, ale później opamiętał się i podjął pracę. Jezus wyraźnie wskazał, że tylko ten drugi „spełnił wolę ojca”. To bezcenne przesłanie. Nie jest najważniejszy początek naszego życia, największe znaczenie ma to, jak nasze doczesne życie skończymy. To jest definitywnym wyznacznikiem, na ile wypełniliśmy Wolę Boga Ojca. Od tego ostatecznego stanu zależy, jak będzie wyglądać nasze życie wieczne.

Dwaj synowie są wcieleniem dwóch różnych podejść do królestwa Bożego. Z jednej strony ma miejsce zadufanie „bezgrzesznych”, zaś z drugiej pokora nawróconych grzeszników. Pierwszych Jezus piętnuje, zaś drugich pochwala, że pod wpływem Słowa Bożego weszli na Bożą drogę. W tym świetle z mocą wybrzmiewają słowa, które Jezus „bez owijania w bawełnę” powiedział „sprawiedliwym”: „Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego”. Bardzo mocne! Ludzie uważający się za głęboko wierzących, przypisujący sobie duchową nieskazitelność i wzorcową czystość, usłyszeli, że są gorsi od kolaborantów i prostytutek; pogardzane wówczas grono, traktowane jako wcielenie najgorszej nieczystości. Zarazem grzesznicy, którzy weszli na drogę nawrócenia i wiary, otrzymali duchowe pocieszenie. Choć wcześniej nie chcieli respektować Bożych przykazań, to jednak potem stali się przyjaciółmi Boga. Zaczęli żyć wedle Jego Woli. Dzięki temu ostatecznie weszli na wieki do Bożego królestwa.

16 grudnia 2014 (Mt 21, 28-32)


Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z komentarzem Ojca Pustelnika znajdują się TUTAJ.

   Komentarze video

  Wszystkie poniższe okna video powinny wyświetlać najbardziej aktualny (dzisiejszy) odcinek, czasem trzeba go jednak odszukać w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video, aktywna po kliknięciu przycisku odtwarzania).

   „Słowo na jutro” (~5-35′)

   Wprowadzenie do dzisiejszej Ewangelii, proponowane przez Centrum Formacji Duchowej w Krakowie na wieczór poprzedniego dnia, odcinek 836 dostępny od 21:00 (~5-35′). 

Słowo na jutro
Źródło: CFD księży Salwatorianów w Krakowie

   Zoom (~2-3′)

  Od poniedziałku do piątku Zoom Mocnych w Duchu prowadzi o. Remigiusz Recław, Jezuita, a w soboty i niedziele Inga Pozorska, kierownik zespołu Mocni w Duchu  (odcinek dostępny od godziny 5:00 rano).

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu

   Zielone Pastwisko (~4-7′)

  Zielone Pastwisko prowadzone przez ojca Piotra Kleszcza OFM conv., franciszkanina (odcinek na dziś pojawia się koło godziny 0:00).

Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka

   Homilia (~9-29′)

  Dzisiejsza albo najbardziej aktualna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia.

Homilia
Ks abp Grzegorz Ryś
Źródło: Archidiecezja Łódzka