Słowo-na-12-maja-2022

Niedziela, 12 maja 2024. Słowo na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego w roku B oraz na 7 niedzielę wielkanocną w roku B. Czytania, Ewangelia, rozważanie, komentarze oraz homilie kard. Rysia

Poza Polską – tam gdzie już obchodzono Wniebowstąpienie Pańskie – przypada dziś VII niedziela wielkanocna (czytania TUTAJ), którą w Polsce zastępuje dzisiaj uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

12 maja 2024, Niedziela

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (rok B; poza Polską możliwa
VII Niedziela Wielkanocna B) patron dnia: tu; inne oficjum: tu
święci pustelnicy dziś wspominani: bł. Juta z Bielczyn

Czytania   +

   Ewangelia (Mk 16, 15-20)

Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga

Słowa Ewangelii według Świętego Marka:

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich:

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie».

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Oto Słowo Pańskie

Czytania poza Polską   +

   Rozważanie Ojca Pustelnika

Rozważanie Ojca Eremity OVE z Eremu Maryi „Brama Nieba” do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′) (Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, rok liturgiczny B I)

Erem-Maryi-Brama-Nieba-nagłówek-strony

Niebo istnieje?

Niebo?… „Coś takiego nie istnieje. To bajeczka dla małych dzieci” … „Niebo istnieje. To bezcenna prawda, która daje siły i Nadzieję, aby przetrwać życiowe huragany i nawałnice”… Jak to jest naprawdę? Dotykamy kwestii sensu i bez-sensu naszych ziemskich zmagań. W znalezieniu odpowiedzi dużą pomocą jest dzisiejsza Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

Określenie „niebo” budzi różne skojarzenia. Warto najpierw uświadomić sobie trzy przekonania, które nie są zgodne z nauką Jezusa. W pierwszym przypadku ogrom cierpienia powoduje, że prawda o niebie zostaje radykalne odrzucona. Gdy człowiek siedzi na życiowym „krześle tortur”, opowieść o niebie wydaje się być niedorzecznością. Czarne chmury całkowicie przysłaniają błękit nieba. Fizyczny ból, psychiczne zmiażdżenie i duchowa rozpacz wołają tylko o jedno: przestać istnieć. Niebyt jest szczytem marzeń.

W drugiej postawie niebo jest rozumiane jako szczęście na ziemi. Wszystko zostaje ograniczone do doczesnego życia. Dlatego walka polityczna jest często tak bardzo zażarta. Jest to bowiem swoisty bój o to, aby „być w niebie” i uniknąć „zsyłki do piekła”. Mieć władzę, to być w niebie. Stracić władzę, to trafić do piekła. Inną wersją „doczesnego nieba” jest podejście do życia na zasadzie: „używaj dnia dzisiejszego”. Niebo jest rozumiane jako doczesny dobrostan. Różne przyjemne atrakcje są bardziej „niebiańską propozycją”, aniżeli „abstrakcyjna Msza Święta”.

W trzeciej wersji istnieje wiara w wieczne niebo. Nauczanie Jezusa jest brane pod uwagę. Ale istnieje radykalny podział: doczesność i wieczność. Niebo jest postrzegane na zasadzie pewnej wiecznej przestrzeni, w której po śmierci będą przebywać osoby nagrodzone szczęściem za dobre życie na ziemi. Tak więc jest to kwestia przyszłości. Obecnie istnieje tylko codzienne zmaganie, które nie ma nic wspólnego z wiecznym szczęściem. Do tego dochodzi niepewność. Po śmierci Bóg wyśle do nieba czy do piekła?

W Ewangelii św. Marka znajdujemy zapis, że po rozmowie z uczniami „Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga” (por. Mk 16, 15-20). Stwierdzenie to pomaga prawidłowo rozumieć rzeczywistość nieba. Wniebowstąpienie Jezusa oznacza, że jako Człowiek powraca do Boga i na nowo absolutnie uczestniczy w Boskiej godności. Określenie „niebo” pełni rolę symbolu Boga. Jest to wyrażenie zastępcze oznaczające samego Boga. „Być w niebie” jest równoznaczne powiedzeniu: „być w Bogu, być z Bogiem, uwielbiać Boga”. Wniebowstąpienie Jezusa, pomimo fizycznego oddalenia od ludzi, jest poprzez zanurzenie w Bogu wejściem w duchową bliskość z ludźmi.

Tak więc niebo oznacza stan wewnętrzny człowieka, a nie zewnętrzną sytuację. Gdy poprzez wiarę, nadzieję i miłość człowiek jest z Bogiem, wtedy zaczyna już na ziemi uczestniczyć w niebie. Jest to doświadczenie obecności Boga w sobie i zarazem świadomość bycia zanurzonym w Bogu. Nawet jeśli na zewnątrz panuje jakaś straszliwa sytuacja, serce może być w stanie nieba, gdy jest zjednoczone z Bogiem. Bóg wypełnia wtedy serce swą uszczęśliwiającą obecnością, która daje pokój, miłość i poczucie bezpieczeństwa. Męczennicy nawet pośród okrutnych kaźni mają niebiańskie twarze, pełne dobroci. Niebo jest w sercu, gdy jest tam Bóg. Po śmierci nastąpi niejako druga część, gdy niebo objawi swój pełny blask. Będzie to możliwe dzięki stanięciu przed Bogiem twarzą w Twarz.

Niebo oznacza także wspólnotę ludzi, z których każdy jest zjednoczony z Bogiem. Fizyczne oddalenie nie jest przeszkodą. Istotą jest duchowe zjednoczenie w Bogu poprzez wzajemną miłość i modlitwę. Po śmierci wszystko objawi się bez żadnej zasłony. Niebo będzie pełnią wzajemnego bycia ze sobą osób zjednoczonych z Bogiem.

Tak więc Ewangelia wskazuje jednoznacznie na istnienie nieba. Dla ludzi, którzy tego pragną, niebo rozpoczyna się już w trakcie pobytu na ziemi. Pełnia tego stanu szczęścia będzie mieć miejsce w Wieczności. Maryjo, Bramo Nieba, wypraszaj nam dar jak najpełniejszego uczestniczenia w radości nieba teraz i na wieki…

17 maja 2015 (Mk 16, 15-20)


   Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z komentarzem Ojca Pustelnika znajdują się TUTAJ.

   Komentarze video

  Wszystkie poniższe okna video powinny wyświetlać najbardziej aktualny (dzisiejszy) odcinek, czasem trzeba go jednak odszukać w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video, aktywna po kliknięciu przycisku odtwarzania).

   „Słowo na jutro” (~5-35′)

   Wprowadzenie do dzisiejszej Ewangelii, proponowane przez Centrum Formacji Duchowej w Krakowie na wieczór poprzedniego dnia, odcinek 1352 dostępny od 20:00 (~5-35′). 

„Słowo na jutro”
Źródło: CFD księży Salwatorianów w Krakowie

   Zoom (~2-3′)

  Od poniedziałku do piątku Zoom Mocnych w Duchu prowadzi o. Remigiusz Recław, Jezuita, a w soboty i niedziele Inga Pozorska, kierownik zespołu Mocni w Duchu (odcinek dostępny od godziny 5:00 rano).

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu

   Zielone Pastwisko (~4-7′)

  Zielone Pastwisko prowadzone przez ojca Piotra Kleszcza OFM conv., franciszkanina (odcinek na dziś pojawia się koło godziny 0:00).

Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka

   Homilia (~9-29′)

  Dwie dzisiejsze homilie księdza kardynała Grzegorza Rysia, pierwsza z parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Parznie wygłoszona w przeddzień 202 rocznicy urodzin Sługi Bożej Wandy Malczewskiej, druga wygłoszona z okazji – przypadającego 13 maja – jubileuszu 40-lecia istnienia parafii św. Rafała Kalinowskiego w Łodzi-Wiskitnie.

Homilia w Parznie
Kardynał Grzegorz Ryś
Źródło: Archidiecezja Łódzka

Homilia na Wiskitnie
Kardynał Grzegorz Ryś
Źródło: Archidiecezja Łódzka


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.