Słowo-na-15-czerwca-2023

15 czerwca 2022. Słowo na 11 środę okresu zwykłego w roku II. Czytania, Ewangelia i komentarz


15 czerwca 2022, Środa

Środa XI tygodnia zwykłego (rok II; wsp. bł. Jolanty, księżnej, zakonnicy; inne oficjum: tu)

● Czytania
● Ewangelia
● Rozważanie Ojca Pustelnika (lectio ~2-3′)
● Inne komentarze (video ~3-35′)

+   Wszystkie czytania – rozwiń

  Ewangelia (Mt 6, 1-6. 16-18)


Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:


Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.

Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».Oto Słowo Pańskie.


   Rozważanie Ojca Pustelnika


Rozważanie Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).Chrześcijański realista


     Sytuacja niezwykle inspirująca do przemyśleń. Zewnętrznie, nic szczególnego. Wewnętrznie, świetna okazja do dokonania fundamentalnych rozróżnień. Trzy całkowicie odmienne postawy życiowe. Otóż byłem w zakrystii. Nie było widać z niej głównych drzwi wejściowych kościoła. W kościele nikogo nie było. W pewnym momencie rozległ się dźwięk otwieranych drzwi. Wkrótce usłyszałem kolejny dźwięk… Wtedy powstało w mej głowie pytanie: co ten drugi dźwięk oznacza? W ten sposób zrodziła się refleksja, w świetle której uświadomiłem sobie trzy różne sposoby podejścia do życia: optymistyczne, pesymistyczne i chrześcijańskie (realistyczne).

      Mówiąc precyzyjnie: rzecz dotyczy sposobu interpretacji tego drugiego dźwięku drzwi. Żadną miarą, sprawa nie jest jednoznaczna! Dla optymisty, ten drugi dźwięk oznacza obecność kolejnej osoby. Oto po wejściu pierwszego człowieka, pojawia się drugi. Radosna myśl, że wreszcie kościół powoli zaczyna się wypełniać. U pesymisty, w głowie powstaje radykalnie odmienna myśl. Drugi dźwięk dotyczy wciąż tej samej pierwszej osoby, która po wejściu do kościoła, za chwilę po prostu z niego wychodzi. Niestety, znów nikogo nie ma. Optymista i realista tkwią w pewnym świecie wewnętrznych z góry ustalonych przekonań. Optymista pociesza się, że będzie dobrze. Pesymista z kolei dołuje się, że na pewno będzie źle. Obydwie postawy nie mają konkretnego zestawu argumentów do sformułowania określonej tezy optymistycznej, bądź pesymistycznej. Jedno i drugie podejście jest tak naprawdę oderwane od rzeczywistości.

      Pierwsze często łączy się z naiwnością i bolesnym rozczarowaniem. Optymistyczna filozofia „jakoś tam będzie” kończy się niejednokrotnie tragicznie. Niezdany egzamin. Rozpad małżeństwa. Drugie podejście z kolei już na starcie działa jak paralizator. Człowiek marnuje konkretne szanse. Trzęsie się przed egzaminem, choć tak naprawdę jest dobrze przygotowany. Lęka się wyznać miłość, które to wyznanie zostałoby przyjęte z wielką radością. Tak więc optymista i realista tkwią w przestrzeni własnych wyobrażeń, oderwani od rzeczywistych uwarunkowań i realistycznych argumentów. Jest to swoiste podejście ideologiczne. Optymista zakłada z góry, że drugi dźwięk drzwi to na pewno kolejny wchodzący człowiek. A przecież wcale tak nie musi być; nic nie stoi na przeszkodzie, że ktoś po wejściu, za chwilę wyjdzie. Pesymista jest święcie przekonany, że drugi dźwięk to na pewno znak, że znów nikogo nie ma. A przecież jest wysoce prawdopodobne, że ten drugi dźwięk oznacza wejście i obecność kolejnego człowieka w kościele. Optymizm i pesymizm to postawy ideologiczne, które w żaden sposób nie utożsamiają się z chrześcijańskim podejściem do życia.

      W takim razie, jaką drogą zdąża chrześcijanin? Powiedzmy precyzyjnie: to droga życiowego realizmu. To znaczy? Jako realista, słysząc dźwięk dopuszczam istnienie dwóch możliwości. Mam realistyczny horyzont możliwości w swoim sercu i umyśle. Spokojnie stwierdzam fakt, że drugi dźwięk może oznaczać wejście kolejnego człowieka lub wyjście tego pierwszego. Opierając się na konkretnych faktach, dopuszczam realną możliwość zaistnienia dwóch odmiennych przypadków. Bycie realistą oznacza więc umiejętność dostrzegania różnych możliwości. Jestem przygotowany do egzaminu, ale dopuszczam możliwość, że nie zdam. Postanawiam odważnie wyznać miłość, ale jestem przygotowany na bolesne odrzucenie.

      Tak rozumiany realizm nie utożsamia się automatycznie z chrześcijańskim podejściem do życia. Podobną postawę może prezentować trzeźwo stąpający po ziemi człowiek niewierzący. Chrześcijanin to realista, który wszystkie fakty i możliwości interpretuje w perspektywie Chrystusowej Obietnicy: „A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie” (Mt 6, 4). Chrześcijanin, opierając się na prawdzie o Bożej Opatrzności, wszystko postrzega jako „drogę pośrednią” do zwycięstwa dobra, prawdy i miłości. Oto chrześcijański realizm, którego źródłem jest Słowo Jezusa, ostatecznie potwierdzone faktem Zmartwychwstania. Zwykły dźwięk drzwi, a ileż niezwykłych odkryć!…

18 czerwca 2014 (Mt 6, 1-6. 16-18)Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika znajdują się TUTAJ.   Inne komentarze1) Zamiast homilii wprowadzenie do Lectio Divina księży Salwatorianów, odcinek 655 (~5-35′). Wyświetla się najnowsze dostępne nagranie. Pozostałe odcinki dostępne są w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video, aktywna po kliknięciu przycisku).

Słowo na jutro
Źródło: CFD


2) Zoom Mocnych w Duchu (dostępny od 5:00 rano ~3′) i Zielone Pastwisko ojca Piotra Kleszcza (dostępne od godziny 00.00 ~5-7′). Przycisk powinien wyświetlać najbardziej aktualny odcinek, czasem jednak trzeba go odszukać w rozwijanej playliście.


3) Dzisiejsza albo najbardziej aktualna dostępna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia (~10-25′):

Abp Ryś – homilia
Źródło: Archidiecezja Łódzka