Słowo-na-16-czerwca-2023

16 czerwca 2022. Słowo na Uroczystość Bożego Ciała w roku C. Czytania, Ewangelia i komentarz


16 czerwca 2022, Czwartek

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (rok C) (inne oficjum: tu)

● Czytania
● Ewangelia
● Rozważanie Ojca Pustelnika (lectio ~2-3′)
● Inne komentarze (video ~3-35′)

+   Wszystkie czytania – rozwiń

  Ewangelia (Łk 9, 11b-17)


Rozmnożenie chleba

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:


Jezus mówił tłumom o królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrawiał. Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu, mówiąc: «Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie mogliby się zatrzymać i znaleźć żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu». Lecz On rzekł do nich: «Wy dajcie im jeść!» Oni zaś powiedzieli: «Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy i zakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi». Było bowiem mężczyzn około pięciu tysięcy.

Wtedy rzekł do swych uczniów: «Każcie im rozsiąść się gromadami, mniej więcej po pięćdziesięciu». Uczynili tak i porozsadzali wszystkich.

A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali tłumowi. Jedli i nasycili się wszyscy, a zebrano jeszcze z tego, co im zostało, dwanaście koszów ułomków.Oto Słowo Pańskie.


   Rozważanie Ojca Pustelnika


Rozważanie Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).Boskie ukojenie


     „Oglądać”, „słuchać”, „odczuwać”, „spożywać”. Tak! Człowiek nieustannie dąży do zaspokojenia swych pragnień. Usiłuje uzyskać stan ukojenia na różne sposoby. Tutaj można odnaleźć wielką listę rzeczy, które na pierwszy rzut oka jawią się jako spełniające nasze oczekiwania. Potrawy swym wyglądem i smakiem wzmagają apetyt i dają doraźne zaspokojenie głodu. Ubrania przykuwają uwagę i budzą chęć dokonania kolejnego zakupu. Seksualność wyzwoliła się z wcześniejszych ograniczeń kulturowych i odważnie zapewnia o swych niepowtarzalnych możliwościach dawania upragnionego szczęścia. Utwory muzyczne, zdjęcia, filmy, strony internetowe oraz różnorakie programy radiowe i telewizyjne demonstrują swą atrakcyjność i zapewniają dobre spędzenie czasu.

      Gdy jednak uczciwie staniemy w prawdzie, cóż takiego trzeba stwierdzić? Otóż pragnienie i głód nie znikają. Po doraźnym zaspokojeniu, świat pożądań odżywa na nowo z jeszcze większym natężeniem. Czysto naturalna sfera cielesna lub kulturowa nie jest w stanie zaspokoić i absolutnie uszczęśliwić człowieka. Czyż w takim razie Bóg jest okrutnikiem? Czy stworzył człowieka po to, aby nieustannie cierpiał na skutek niezaspokojonych pragnień? Oczywiście, że nie! Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jest odpowiedzią na to przenikające całą ludzką egzystencję pytanie.

      Tak! Jest faktem, że w naszą naturę wpisane jest pragnienie zaspokojenia. Głód ten w pełni może nasycić tylko sam Bóg. „Jedli i nasycili się wszyscy” (Łk 9, 17). I nie chodzi tu tylko o pewne pozostawanie w duchowej relacji z Bogiem. Bardzo konkretnie i wyraziście Bóg przychodzi w swoim Ciele i Krwi i kieruje do nas zaproszenie: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”, „Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza” (Mt 26, 26-28) Bóg nie jest tylko abstrakcyjnym Duchem, ale konkretnym Ciałem. Tę świętą cielesną obecność możemy przyjmować w doczesnym świecie na dwa zasadnicze sposoby.

      Najpierw to spożywanie Jezusa Chrystusa, który przychodzi w Komunii świętej. Potrzeba tu aktu wiary, że autentycznie dokonuje się zaspokojenie wszelkiego głodu i pragnienia. Święty pustelnik Mikołaj z Flue przez cały pustelniczy okres swego życia karmił się tylko Eucharystią. To oczywiście fakt nadprzyrodzony, ale jak najbardziej realny. W ten sposób Bóg pokazał, że Komunia święta jest prawdziwym pokarmem, który może zaspokoić nawet najbardziej pierwotną potrzebę spożywania posiłków. Aby Komunia święta stała się nasycającym pokarmem, nie wystarczy automatyczne i bezmyślne przyjmowanie. Nieodzowne jest jak najgłębsze pragnienie połączone z wiarą. Mistyczka Marta Robin tak bardzo pragnęła Pokarmu Eucharystii, że Święta Hostia sama przemieszczała się z ręki kapłana do jej ust w trakcie przyjmowania Komunii świętej.

      Drugim sposobem nasycania się Cielesnym Bogiem jest Adoracja Najświętszego Sakramentu. Byłoby wielkim zubożeniem i marnotrawstwem, traktować tę świętą czynność jedynie jako rodzaj pewnej praktyki pobożnej. Tu chodzi o jak najbardziej realistyczne nasycanie naszego ciała poprzez zmysły i serce fizyczną i duchową Obecnością Bożą. Oglądanie Ciała Boga powoduje zaspokojenie, które chroni przed zniewalającą potrzebą nasycania się poprzez różnorakie niepotrzebne lub niewłaściwe oglądanie, słuchanie lub spożywanie. Jednocześnie rodzi się czystość spojrzenia. Widząc na przykład nagość nie doświadczam już chorej pożądliwości, ale radosnej kontemplacji piękna ciała. Procesja Bożego Ciała jest czasem wyjątkowego świadectwa wiary w rzeczywistą obecność Boga w Eucharystii. Ufajmy i ogłaszajmy całemu światu prawdę o skarbie Komunii świętej. Spożywajmy i adorujmy Ciało Boga… Rozkoszujmy się przedsmakiem Absolutnego Nasycenia w Niebie.

30 maja 2013 (Łk 9, 11b-17)Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika znajdują się TUTAJ.   Inne komentarze1) Zamiast homilii wprowadzenie do Lectio Divina księży Salwatorianów, odcinek 656 (~5-35′). Wyświetla się najnowsze dostępne nagranie. Pozostałe odcinki dostępne są w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video, aktywna po kliknięciu przycisku).

Słowo na jutro
Źródło: CFD


2) Zoom Mocnych w Duchu (dostępny od 5:00 rano ~3′) i Zielone Pastwisko ojca Piotra Kleszcza (dostępne od godziny 00.00 ~5-7′). Przycisk powinien wyświetlać najbardziej aktualny odcinek, czasem jednak trzeba go odszukać w rozwijanej playliście.


3) Dzisiejsza homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia (~10-25′):

Abp Ryś – homilia
Źródło: Archidiecezja Łódzka