Słowo na 16 sierpnia

Słowo na 16 sierpnia 2021. Msza z różańcem na żywo. Ewangelia i komentarz.


16 sierpnia 2021, Poniedziałek

Poniedziałek XX tygodnia zwykłego, Rok B, I (inne oficjum: tu)

● Ewangelia
● Rozważanie (~2-3′)
● Komentarze (~3-7′)
● Homilie (~10-25′)

● Msze i nabożeństwa na żywo

+   Komplet Czytań – rozwiń

  Ewangelia (Mt 19, 16-22)


Rada ubóstwa

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:


Pewien człowiek podszedł do Jezusa i zapytał: «Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?»

Odpowiedział mu: «Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania».

Zapytał Go: «Które?»

Jezus odpowiedział: «Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego».

Odrzekł Mu młodzieniec: «Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?»

Jezus mu odpowiedział: «Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!»

Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Oto Słowo Pańskie.


   Komentarz Ojca Pustelnika


Rozważanie Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).Droga ku Wieczności


        Ślepa uliczka… Tak można określić życiową drogę, która ogranicza się tylko do spraw doczesnych. Specyfiką takiej trasy jest to, że nawet największa początkowa radość i nadzieja zamieniają się z czasem w coraz większy smutek i poczucie bezsensu stanięcia w martwym punkcie. Pojawia się dojmujące pytanie, nasycone pustką,: „I co teraz? Co dalej robić?”.

         Poruszanie się drogą, która w pewnym momencie radykalnie się kończy, bez żadnej możliwości kontynuacji, nie jest rozsądnym rozwiązaniem. Niestety, tak właśnie jest, gdy z pola zainteresowania znikają takie tematy i wartości, jak: wieczność, duchowa doskonałość, absolutne dobro, ponadczasowe przykazania. Człowiek zawsze dotrze do wielkiej przepaści lub potężnej blokującej skały, gdy zapomni o wiecznym Bogu, koncentrując się jedynie na tymczasowym gromadzeniu. Ograniczające posiadanie odnosi się nie tylko do dóbr materialnych, ale dotyczy także dóbr duchowych. Istnieje radykalna różnica pomiędzy postawą gromadzenia cnót oraz duchowym wzrastaniem, które jest owocem sukcesywnych rezygnacji ze względu na Boga.

         Najlepiej podejmować życie w ten sposób, aby była to droga, która realnie prowadzi do Wiecznej Krainy. Specyfiką takiej „codziennej trasy” jest to, że u kresu nie ma „smutnego końca”, ale odsłania się „Radosna Nieskończoność”. W takim modelu życia można wyróżnić trzy zasadnicze etapy. Przede wszystkim na początku konieczne jest stawanie przed Jezusem z modlitewnym wołaniem: „Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?”. Nie chodzi oczywiście o zyskanie dokładnej wizji wieczności. Najważniejszy jest fakt pamięci o tym, że doczesność nie wyczerpuje całej rzeczywistości, lecz stanowi tylko przejściowy etap wobec tego, co będzie po śmierci. Taka wciąż ożywiana pamięć chroni przed „doczesnym bezdechem zapędzenia” i pozwala swobodnie oddychać „bezkresem wieczności”. Dzięki temu sprawy tego świata nie pochłaniają i nie zniewalają, ale są traktowane z dystansem, jako coś drugorzędnego i przejściowego.

         Następnie drugi etap charakteryzuje się poważnym zaangażowaniem, aby jak najlepiej realizować Boże przykazania. Jezus wyraźnie powiedział: „A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania” (por. Mt 19, 16-22). Chodzi tu o Boży drogowskaz, który pozwala unikać zła i realizować dobro. Dzięki temu człowiek nie niszczy siebie i innych, lecz twórczo buduje i rozwija się. Respektowanie Dekalogu jest gwarancją zdążania do Nieba. Ale istnieje tu wielka pułapka. Sprawności moralne i cnoty mogą być traktowane jako swoisty stan duchowego posiadania. W centrum pozostaje „ja”, które oczekuje od Boga odpłaty za poniesione trudy i wyrzeczenia. Ponadto zachowując przykazania, można niezmiennie być właścicielem wielkich dóbr materialnych. W tym kontekście Jezus wskazuje trzeci etap, który określa mianem duchowej doskonałości.

         Człowiekowi, który przestrzegał przykazań, Jezus odpowiedział: „Jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie”. Te słowa stały się początkiem duchowej przemiany młodzieńca o imieniu Antoni, który w trzecim wieku w Egipcie zgodnie z radą Jezusa wszystko sprzedał i rozdał, podejmując życie pustelnicze, coraz bardziej ogałacając się poprzez sukcesywne odchodzenie w głąb pustyni. Po długim okresie wzrastania w samotności, zgodził się przyjąć uczniów, stając się ojcem życia monastycznego, z którego m.in. wyrosło późniejsze życie zakonne.

         Antoni, który stał się wielkim świętym, wyraziście wskazuje swym przykładem, że istotą chrześcijańskiej doskonałości nie jest to, co zgromadzimy, ale to, z czego zrezygnujemy , aby w pełnej wolności iść za Jezusem. Im bardziej człowiek zgodzi się być ogołoconym i umrzeć dla świata ze względu na Boga, tym bardziej przez Boga zostanie wypełniony i udoskonalony. Jest to styl życia, w którym pierwszoplanowe znaczenie odgrywają rady ewangeliczne: czystości, posłuszeństwa i ubóstwa z miłości do Jezusa. Oto doskonała droga, która najpełniej prowadzi do uczestniczenia w wiecznej radości w nieskończonym królestwie Boga…

17 sierpnia 2015 (Mt 19, 16-22)Powyższe rozważanie wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika znajdziecie TUTAJ.   Komentarze i Dobra Homilia

Zoom Mocnych w Duchu (~3′) i Zielone Pastwisko ojca Piotra Kleszcza (~5-7′). Poniżej wyłącznie aktualny odcinek, poprzednie dostępne są w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video):

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu


Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka


Najbardziej aktualna albo dzisiejsza (jeśli jest dostępna) homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia (~10-25′).

Abp Ryś – homilia
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Msza z Różańcem w Sanktuarium


Transmisja na żywo wieczornej Mszy Świętej w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi o godzinie 18:00, poprzedzonej Różańcem o 17:30.
Dostępne homilie i transmisje mszy z Abp Rysiem – TUTAJ.

Poniedziałek, 16 sierpnia 2021
transmisja z Sanktuarium: 17:30 – różaniec, 18:00 msza święta.


Msza z różańcem
Źródło: Mocni w Duchu LiveRok Świętej Rodziny


Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl