Słowo na 18 stycznia 2021. Poniedziałek. Msza na żywo, Ewangelia i komentarz.Rok Świętej Rodziny

Rok Świętego Józefa

Odpusty na Rok Świętego Józefa


18 stycznia 2021, poniedziałek

Poniedziałek 2 tygodnia zwykłego, 18 stycznia, Rok B, I

Słowo, Ewangelia i komentarz do dzisiejszego Słowa Bożego z liturgii dnia oraz transmisja mszy świętej na żywo:


Wszystkie propozycje tu zamieszczone, zostały przez nas sprawdzone i należą do naszych ulubionych. Dla wygody zebraliśmy je w jednym miejscu. Zapraszamy do korzystania 🙂


   Ewangelia (Mk 2, 18-22)


Zwyczajów Starego Testamentu nie można przenosić do Nowego

Słowa Ewangelii według Świętego Marka:


Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: «Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?»

Jezus im odpowiedział: «Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo mają pośród siebie pana młodego. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć.

Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i gorsze staje się przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki. Wino się wylewa i bukłaki przepadną. Raczej młode wino należy wlewać do nowych bukłaków».

Oto Słowo Pańskie.


   Komentarze do Ewangelii


Komentarze do dzisiejszego Słowa Bożego: 2 mini refleksje video, w miarę możliwości nagranie homilii Abp Rysia oraz rozważanie Ojca Pustelnika z Eremu Maryi „Brama Nieba”.


   Zielone Pastwisko

Kilkuminutowy komentarz franciszkański do dzisiejszej Ewangelii ojca Piotra Kleszcza OFM conv. z kapłańskim błogosławieństwem online! (widoczny jest najbardziej aktualny odcinek).

Zielone Pastwisko  18.01.2021
Żródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś? – sprawdź tutaj.


   Zoom


W ramach Zoomu krótki komentarz do Słowa Bożego prowadzony przez o. Remigiusza Recława SJ od poniedziałku do piątku. Dzisiejszy odcinek powinien być w poniższej playliście Mocnych w Duchu, czasem dostępny jest tylko TUTAJ.

o. R. Recław SJ – Zoom do Ewangelii
18 stycznia 2021
Źródło: Mocni w Duchu

Video nie działa? Sprawdź tutaj lub tu.


   Homilia Arcybiskupa Rysia


Poniżej (koło południa) pojawia się aktualna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia do czytań z dzisiejszej Liturgii Słowa (przed jej publikacją widoczne jest najbardziej aktualne nagranie).
Homilii można wysłuchać wcześniej w ramach transmisji mszy świętej (od 7:30) – kliknij tutaj

Abp Ryś – homilia  18.01.2021
Żródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś? – sprawdź tutaj.


   Komentarz z Pustelni


Głębokie i dotykające konkretów realnego życia rozważania Ojca Eremity OVE.

Poniższy komentarz do dzisiejszej Ewangelii pochodzi z Eremu Maryi „Brama Nieba”.Nowość i stałość


            
„Najlepiej byłoby zacząć życie od nowa. Gdyby człowiek wiedział kiedyś to, co teraz wie”… Bywają chwile lub całe okresy „życiowego kryzysu”. „Stare” staje się synonimem złego, zaś „nowe” jawi się jako „zbawienne dobro”. Czasami wystarczy zakup czegoś nowego lub pewne zmiany w odnowionym mieszkaniu i dobre samopoczucie powraca. Rozgrywa się tragedia, gdy ktoś chce mieć nawet nową żonę lub nowego męża.   

Bóg tak stworzył człowieka, że brak zmian i nowości powoduje poczucie utraty „życiowej ikry”. Człowiek zaczyna przypominać „zwiędły kwiat”, któremu zaczyna „być źle” i staje się „szaro-nieszczęśliwy”. W głowie powstają wtedy marzenia, aby przywrócić dawną energię i żywotność. „Nowe” zaczyna być postrzegane jako obietnica odzyskania „utraconego raju”. Do tego dochodzi chęć wykorzystania zdobytego „bagażu doświadczeń” w kontekście  „nowego życia”.  Jak w tym wszystkim nie pogubić się? Jaka relacja istnieje pomiędzy chęcią zmiany, pragnieniem nowości i prawdą Ewangelii?

Najpierw warto uświadomić sobie dwie postawy, które są sprzeczne z ewangelicznym przesłaniem. W pierwszym przypadku jest to „pogoń za nowościami”. Istnieje tu „zabobonne” przekonanie, że zmiana automatycznie wyzwala od dawnego zła i wprowadza w stan nowego dobra. Jest to popularny współcześnie rodzaj myślenia technicznego, w którym podstawowy „dogmat” głosi: „nowsze jest lepsze”. Ludzie, którzy radykalnie funkcjonują w takim schemacie, gdy już są znudzeni „starym modelem” żony, męża lub przyjaciela zmieniają go na „nowy model”. W „nowym” szukają tego, co brakowało w „starym”. 

W drugim przypadku dominuje zasada: „nowe jest złe”. Tym razem akcent pada na konieczność zachowania bez zmian „tego, co jest”. Często zgoda na stagnację i słabości duchowe zostają ubrane w chwalebny strój cierpliwego trwania w trudzie codziennej szarości. Brak twórczej inicjatywy powoduje, że w małżeństwach następuje  stopniowy rozkład, co prowadzi nawet do rozpadu. Niejednokrotnie, pierwotnym powodem rozejścia się dróg jest  brak nieustannego poszukiwania nowych form wspólnego bycia razem.

Ewangelia rzuca realistyczne światło na problem zmian, nowości i stałości (por. Mk 2, 18-22). Otóż Jezus wskazuje na niezmienność prawdy o Bogu. Zarazem objawia wielką nowość, że jeden Bóg jest w trzech Boskich Osobach. Jest to nowość tak radykalna, że mówimy o przejściu od „Starego Testamentu” do „Nowego Testamentu”. Tak więc wedle nauki Jezusa, zmiana i nowość mają wydźwięk zdecydowanie pozytywny. Jednocześnie nie są to wartości absolutne, ale służebne wobec Boga. Znaczy to, że zmiany są dopuszczalne, gdy respektują Dziesięć Przykazań. Nowe dobro ma charakter optymalny, gdy odzwierciedla wolę Jezusa. Ponadto, Jezus zachęca nas, abyśmy w jednym Bogu odkrywali Trzy Boskie Osoby.

Chrześcijanin to człowiek, który idzie przez życie z Jezusem, odważnie podejmując nowe wyzwania pod natchnieniem Ducha Świętego. Duch Święty oczywiście respektuje Dekalog ofiarowany przez Boga Ojca. W odniesieniu do małżeństwa oznacza to, że nie można zmienić żony lub męża na „nową żonę” lub „nowego męża”. Jednocześnie Jezus zaprasza, aby żona niestrudzenie odkrywała w tym samym swym mężu wciąż „nowego męża”. Świetnie realizują to żony, które potrafią uwodzić swych mężów aż do śmierci. Taki mąż nie ma potrzeby szukać „nowszej”, skoro już ma na co dzień żonę nieustannie piękniejącą i młodniejącą. Oczywiście na tej samej zasadzie  Jezus mobilizuje każdego męża, aby odkrywał w tej samej swej żonie wciąż „nową żonę”.

Niektórzy mężowie aż do grobowej deski walczą o rękę swej żony. Taka żona jest tak zafascynowana, że ani jej w głowie ktoś inny, skoro ma w domu coraz bardziej przystojnego i życiowo zaradnego męża. Małżeństwo,  które współpracuje z Duchem Świętym, ma świetne pomysły na miłość, wciąż nową. Nieustannie coś się dzieje…

Niech Duch Święty prowadzi nas wszystkich drogą Bożych nowości…   

19 stycznia 2015 (Mk 2, 18-22)


Powyższy tekst i ilustracja w całości pochodzą ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”.

Nasz mini kalendarz liturgiczny z odpowiednimi do Ewangelii komentarzami z Eremu znajduje się TUTAJ.


   Transmisje mszy świętych


Dzisiejsze transmisje mszy świętych na żywo, najczęściej z łódzkich kościołów:


   Transmisja Mszy Świętej z Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem


Poniżej transmisja na żywo dzisiejszej Mszy Świętej z Księdzem Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem.
(pojawia się najpóźniej danego dnia rano – wcześniej widoczne jest najbardziej aktualne nagranie).

Poniedziałek, 18 stycznia 2021, na żywo o godzinie 7:30.

Abp Ryś – msza święta
18 stycznia 2021 godz. 7:30
Źródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś? Sprawdź tutaj.

Modlitwa Jubileuszowa – kliknij!


   Msza święta i różaniec w Sanktuarium


Msza święta z kościoła Jezuitów w Łodzi o godzinie 18:00.
Przed mszą modlitwa różańcowa o godzinie 17:30.
Przewodniczy ojciec Jacek Olczyk SJ.

Poniedziałek, 18 stycznia 2021, godzina 17: 30 i 18:00.


Msza z Różańcem   18.01.2021
o. J. Olczyk SJ
Źródło: Mocni w Duchu Live

Video nie działa? Sprawdź tutaj.


Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl