Słowo na 19 stycznia 2021. Wtorek. Msza na żywo, Ewangelia i komentarz.Rok Świętej Rodziny

Rok Świętego Józefa

Odpusty na Rok Świętego Józefa


19 stycznia 2021, wtorek

Wtorek 2 tygodnia zwykłego, 19 stycznia, Rok B, I

Słowo, Ewangelia i komentarz do dzisiejszego Słowa Bożego z liturgii dnia oraz transmisja mszy świętej na żywo:


Wszystkie propozycje tu zamieszczone, zostały przez nas sprawdzone i należą do naszych ulubionych. Dla wygody zebraliśmy je w jednym miejscu. Zapraszamy do korzystania 🙂


   Ewangelia (Mk 2, 23-28)


Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu

Słowa Ewangelii według Świętego Marka:


Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?»

On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».

I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».

Oto Słowo Pańskie.

Czytania u Jezuitów: tutaj.


   Komentarze do Ewangelii


Komentarze do dzisiejszego Słowa Bożego: 2 mini refleksje video, w miarę możliwości nagranie homilii Abp Rysia oraz rozważanie Ojca Pustelnika z Eremu Maryi „Brama Nieba”.


   Zielone Pastwisko

Kilkuminutowy komentarz franciszkański do dzisiejszej Ewangelii ojca Piotra Kleszcza OFM conv. z kapłańskim błogosławieństwem online! (widoczny jest najbardziej aktualny odcinek).

Zielone Pastwisko  19.01.2021
Żródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś? – sprawdź tutaj.


   Zoom


W ramach Zoomu krótki komentarz do Słowa Bożego prowadzony przez o. Remigiusza Recława SJ od poniedziałku do piątku. Dzisiejszy odcinek powinien być w poniższej playliście Mocnych w Duchu, czasem dostępny jest tylko TUTAJ.

o. R. Recław SJ – Zoom do Ewangelii
19 stycznia 2021
Źródło: Mocni w Duchu

Video nie działa? Sprawdź tutaj lub tu.


   Homilia Arcybiskupa Rysia


Poniżej (koło południa) pojawia się aktualna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia do czytań z dzisiejszej Liturgii Słowa (przed jej publikacją widoczne jest najbardziej aktualne nagranie).
Homilii można wysłuchać wcześniej w ramach transmisji mszy świętej (od 7:30) – kliknij tutaj

Abp Ryś – homilia  19.01.2021
Żródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś? – sprawdź tutaj.


   Komentarz z Pustelni


Głębokie i dotykające konkretów realnego życia rozważania Ojca Eremity OVE.

Poniższy komentarz do dzisiejszej Ewangelii pochodzi z Eremu Maryi „Brama Nieba”.Człowiek i prawo


            
Uważnie wysłuchał opowieści o Jezusie Chrystusie. Na zakończenie wyraził swe szczere zdumienie: „Jak to możliwe, że wierzycie w człowieka, który został skazany zgodnie z prawem?”.  Ów słuchacz nie będący chrześcijaninem nie mógł pojąć, że osoba prawnie skazana na śmierć, zgodnie z wyrokiem oficjalnych władz sądowych, może być postrzegana i przeżywana jako Boska Świętość…
 
Epizod ten jest świetną okazją dla chrześcijanina, aby odkryć skarb obecności Jezusa w kontekście różnych prawnych wyzwań. Ileż ludzkich cierpień fizycznych, psychicznych i duchowych w powiązaniu z procesami sądowymi i zapadającymi wyrokami: utrata zdrowia, zżerający stres, nieustanny lęk, ruina finansowa, próby samobójcze i samobójstwa dokonane.  Niestety, pewnych rzeczy doraźnie w otaczającym świecie nie zmienimy. Możemy jednak zmienić nasz sposób przeżywania tego, co w świecie spotykamy. Dzięki temu, nawet przy największych „burzach prawnych” możliwy jest pokój serca.  

Aby ten cel osiągnąć, warto najpierw uświadomić sobie istnienie dwóch mentalności, które „ubóstwiają” prawo. W myśli pogańskiej porządek kosmosu jest najwyższym mechanizmem, któremu każdy człowiek powinien się podporządkować. Dlatego poganie traktują prawny ład społeczeństwa jako najwyższą normę moralną. W przypadku legalizmu religijnego niezachowanie prawa jest traktowane jako wystąpienie przeciwko Bogu. Prawo jest stawiane niemalże na równi z Bogiem. W imię Bożego Prawa człowiek może być niszczony lub wręcz zabity. Gdy Bóg umiera w sercu, wtedy prawo staje się „Bogiem”.  

Oto dwie mentalności, w których obowiązuje zasada, że człowiek ma służyć prawu. Tak było, jest i będzie. Każdy system myślenia, świecki i religijny, gdzie Jezus nie jest realnie brany pod uwagę jako Bóg i Człowiek, będzie sprowadzał człowieka do poziomu sługi wobec „Boskiego majestatu Prawa”. Tyko mentalność rdzennie chrześcijańska, opierając się na naukach Jezusa,  ustawia ten problem radykalnie inaczej. Chrystus wypowiedział znamienne słowa: „To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu” (por. Mk 2, 23-28).  

„Szabat”  możemy tu interpretować jako symbol ludzkiego prawa, które przypisuje sobie boskie prerogatywy, choć Bogiem nie jest. Jezus wyjaśnia, że człowiek nie jest „kółkiem zębatym”, które ma służyć wielkiej machinie prawa. To machina prawa ma służyć dobru człowieka. Człowiek nie jest dla komputera, ale komputer dla człowieka. Ale nie na tym koniec. Jezus wskazuje na siebie jako na Pana, który jest najwyższym Boskim Prawodawcą.

Jezus został skazany na śmierć przy jednomyślnej zgodzie oficjalnych reprezentantów „ubóstwiania” prawa: Sanhedrynu i Piłata. A jednak był to zły wyrok, sprzeczny z Wolą Boga… Jezus, skazany i ukrzyżowany w majestacie prawa jako przestępca, w rzeczywistości jest  Bogiem, Świętym Prawodawcą. Dla chrześcijanina ta prawda jest  bezcennym źródłem duchowej mocy i światła.  
Chrześcijanin ma hierarchię wartości, gdzie Jezus jako Bóg i Człowiek jest najważniejszy. Dlatego chrześcijanin szanuje człowieka i ma zdrowy dystans do prawa. To znaczy nie traktuje prawa jako „coś boskiego”. Bogiem jest tyko Jezus. Gdy człowiek w mocy Ducha Świętego czerpie z tej prawdy, wtedy zyskuje ogromny pokój serca. To wyciszenie serca jest możliwe nawet w przypadku najtrudniejszych procesów sądowych i brutalnej niesprawiedliwości. Wszak to tylko ludzkie instancje i wyroki.

Najważniejsze, aby mieć serce zjednoczone z Jezusem. Warto nasycać się tą prawdą do szpiku kości. Kto stanowi jedno z Jezusem, nawet w trakcie największych „prawnych burz” doświadcza wewnętrznej ciszy. Duch Święty daje siłę, aby każdemu człowiekowi z serca błogosławić, spokojnie spać i zbytnio się nie stresować . Taka postawa nie oznacza zaniedbania tego, co ewentualnie w sensie prawnym trzeba zrobić. Wręcz przeciwnie. Jezus daje pokój serca i jasność umysłu, dzięki temu cała energia jest wykorzystywana na niezbędne działania, wsparte łaską. Jezus pokonał miłością dwie prawne potęgi tego świata. Kto jest z Jezusem, ten także zwycięża miłością, zawsze i wszędzie… 

20 stycznia 2015 (Mk 2, 23-28)


Powyższy tekst i ilustracja w całości pochodzą ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”.

Nasz mini kalendarz liturgiczny z odpowiednimi do Ewangelii komentarzami z Eremu znajduje się TUTAJ.


   Transmisje mszy świętych


Dzisiejsze transmisje mszy świętych na żywo, najczęściej z łódzkich kościołów:


   Transmisja Mszy Świętej z Arcybiskupem Rysiem


Poniżej transmisja na żywo dzisiejszej Mszy Świętej z Księdzem Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem (pojawia się najpóźniej danego dnia rano – wcześniej widoczne jest najbardziej aktualne nagranie).

Wtorek, 19 stycznia 2021, na żywo o godzinie 7:30.

Abp Ryś – msza święta
19 stycznia 2021 godz. 7:30
Źródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś? Sprawdź tutaj.

Modlitwa Jubileuszowa – kliknij!


   Msza święta i różaniec w Sanktuarium


Msza święta z kościoła Jezuitów w Łodzi o godzinie 18:00.
Przed mszą modlitwa różańcowa o godzinie 17:30.
Przewodniczy ojciec Jacek Olczyk SJ.
Czytania u Jezuitów ze wspomnienia bł Jana Ogilvie:
tutaj.

Wtorek, 19 stycznia 2021, godzina 17: 30 i 18:00.


Msza z Różańcem   19.01.2021
o. J. Olczyk SJ
Źródło: Mocni w Duchu Live

Video nie działa? Sprawdź tutaj.


Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl