Słowo-na-18-czerwca-2023

18 czerwca 2022. Słowo na 11 sobotę okresu zwykłego w roku II. Czytania, Ewangelia i komentarz


18 czerwca 2022, Sobota

Sobota XI tygodnia zwykłego (rok II) inne oficjum: tu

● Czytania
● Ewangelia
● Rozważanie Ojca Pustelnika (lectio ~2-3′)
● Inne komentarze (video ~3-35′)

+   Wszystkie czytania – rozwiń

  Ewangelia (Mt 6, 24-34)


Ufność w opatrzność Bożą

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:


Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego – miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!

Dlatego powiadam wam: Nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?

Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia?

A o odzienie czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary?

Nie martwcie się zatem i nie mówcie: co będziemy jedli? co będziemy pili? czym będziemy się przyodziewali? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.

Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy».Oto Słowo Pańskie.


   Rozważanie Ojca Pustelnika


Rozważanie Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).Pustelnicze poszukiwania


     W tym roku, 19 czerwca przeżywaliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Ale warto pamiętać, że w kalendarzu liturgicznym dzień ten szczególnie poświęcony jest św. Romualdowi*. W tych dniach, w mym sercu intensywnie odżyły wspomnienia z pierwszego pobytu w klasztorze mnichów kamedulskich w Bieniszewie, koło Konina.

      Św. Romuald, żyjący na przełomie X i XI wieku, jest uznawany za założyciela i ojca zakonu kamedułów. Ten wielki mnich i pustelnik najpierw wstąpił do zakonu benedyktynów, ale po trzech latach opuścił ten klasztor. Uznał, że typowe życie we wspólnocie nie jest jego życiowym powołaniem. Szukał samotności. Wkrótce zamieszkał wraz z kilkoma towarzyszami na terenie innego opactwa, ale każdy przebywał w osobnym domku pustelniczym. Wspólnie gromadzili się jedynie na modlitwę. Po pewnym czasie Romuald udał się w nowe miejsce i zaczął zakładać kolejne pustelnie. Kandydatów do takiego życia było wielu. Dlatego powstało wiele eremów, czyli miejsc gdzie domki pustelnicze były budowane wokół centralnego miejsca, którym był kościół. Najsławniejszy jest włoski erem w Camaldoli. Od tego miejsca zakonników zaczęto nazywać kamedułami (nazwa spolszczona).

      Kameduli dotarli także do Polski, gdzie w czasach świetności istniało nawet kilka bardzo bogatych w powołania eremów. Oto one: Erem Srebrnej Góry na krakowskich Bielanach, Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach, Erem Góry Królewskiej na warszawskich Bielanach, Erem Pięciu Braci Męczenników w Bieniszewie, Erem Góry Pokoju w Pożajściu, Erem Wyspy Wigierskiej, Erem Margrabski w Szańcu, Erem św. Krzyża w Milatynie. Obecnie istnieją tylko dwa eremy, w Krakowie i w Bieniszewie, oraz klasztor sióstr kamedułek w Złoczewie i Tyszowcach.

      Pobyt w Bieniszewie, przy duchowym wsparciu św. Romualda, okazał się bardzo pomocny w rozróżnieniu trzech głównych typów chrześcijańskiego życia konsekrowanego w aktualnej tradycji Kościoła rzymskokatolickiego. Tak więc istnieje wspólnotowe życie zakonne, pustelnicze życie zakonne i życie pustelnicze indywidualne. Pierwszy przypadek dotyczy wszelkich wspólnot zakonnych, gdzie mieszka się i pracuje razem we wspólnocie. Nawet jeśli ktoś ma święcenia kapłańskie, to wspólnota znajduje się na pierwszym miejscu. Tutaj istnieje ogromna ilość różnorakich zgromadzeń zakonnych. W drugim przypadku też mówimy o zakonie, ale ma on charakter pustelniczy. To znaczy każdy mieszka w swoim oddzielnym pustelniczym domku (oddzielnej celi) i wspólne spotkania mają zasadniczo miejsce tylko na czas modlitw. Osoba o takim powołaniu jest zarazem zakonnikiem i pustelnikiem. Aktualnie tego typu powołanie prezentuje głównie pustelniczy zakon kamedułów i kartuzów. Wreszcie w trzecim przypadku życie pustelnicze realizowane jest indywidualnie, w samotnej pustelni. Osoba o takim powołaniu, np. pustelnik diecezjalny, jest pustelnikiem, ale nie jest zakonnikiem.

      Św. Romuald odkrył, że jego życiową drogą nie jest zakon akcentujący wspólnotę, ale zakon o charakterze pustelniczym, gdzie pierwszoplanowy akcent pada na samotność i ciszę. Dla mnie z kolei, ten pierwszy pobyt w Bieniszewie stał się bezcennym czasem uświadomienia sobie, że moim powołaniem nie jest zakon pustelniczy, ale życie indywidualne jako pustelnik w diecezji. Św. Romuald nie akcentował aspektu wspólnotowego w życiu zakonnym, ale sercem jego zaangażowania było życie pustelnicze i tworzenie pustelni. Dlatego jestem przekonany, że w św. Romualdzie mam bezcenne duchowe wsparcie z Nieba w realizacji powołania jako pustelnik diecezjalny.

      Św. Romualdzie, wspieraj nas w ufnym podejmowaniu słów naszego Pana: „Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane” (Mt 6, 33). Pomagaj nam, w samotności serc, jak najlepiej odczytywać miejsce, które na czas ziemskiej pielgrzymki przygotował nam Pan. Niech każda pustelnia będzie błogosławionym miejscem samotności, która staje się Obecnością.

21 czerwca 2014 (Mt 6, 24-34)Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika znajdują się TUTAJ.

*W bieżącym roku 2022, wspomnienie św. Romualda przypadałoby jutro, czyli w niedzielę 19 czerwca [przyp. red.].
   Inne komentarze1) Zamiast homilii wprowadzenie do Lectio Divina księży Salwatorianów, odcinek 658 (~5-35′). Wyświetla się najnowsze dostępne nagranie. Pozostałe odcinki dostępne są w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video, aktywna po kliknięciu przycisku).

Słowo na jutro
Źródło: CFD


2) Zoom Mocnych w Duchu (dostępny od 5:00 rano ~3′) i Zielone Pastwisko ojca Piotra Kleszcza (dostępne od godziny 00.00 ~5-7′). Przycisk powinien wyświetlać najbardziej aktualny odcinek, czasem jednak trzeba go odszukać w rozwijanej playliście.


3) Dzisiejsza homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia (~10-25′):

Abp Ryś – homilia
Źródło: Archidiecezja Łódzka