Słowo na Niedzielę 21 listopada 2021. Msza na żywo: 10:00 (dla dzieci), 18:00 i 20:30 oraz różaniec online. Ewangelia i komentarz


21 listopada 2021, Niedziela

XXXIV Niedziela Zwykła, UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA, rok liturgiczny B, I (wspomnienie Ofiarowania NMP; inne oficjum: tu)

● Ewangelia
● Rozważanie (~2-3′)
● Komentarze (~3-7′)
● Homilie (~10-25′)

● Msze i nabożeństwa na żywo

+   Komplet Czytań – rozwiń

  Ewangelia (J 18, 33b-37)


Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata

Słowa Ewangelii według Świętego Jana:


Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?»

Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?»

Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?»

Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd».

Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?»

Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».Oto Słowo Pańskie.


   Komentarz Ojca Pustelnika


Rozważanie Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).Król Prawdy


         W jakim kierunku podążamy przez życie?… Dzisiejsza Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, jest świetną okazją, aby tę kwestię głębiej przemyśleć. Dzięki temu będziemy mogli z nowym zapałem kontynuować dotychczasową dobrą drogę; ewentualnie dostrzeżemy konieczność wycofania się ze „ślepej uliczki”, w którą zabrnęliśmy. Istnieją dwa fundamentalne zaangażowania, całkowicie odmienne…

         W pierwszej opcji celem jest jak najlepsze urządzenie się w świecie doczesnym. Priorytetową wartością jest tutaj maksymalna korzyść. Prawda jest na usługach realizowanego doraźnie celu. Nawet w relacjach z najbliższymi osobami dominuje tu chęć podporządkowania sobie drugiego oraz postawa, aby zawsze „moje było na wierzchu”. Codzienność opiera się na wielu iluzjach i mitach, które zyskują rangę „twardej rzeczywistości”. Wszystko rozgrywa się na poziomie zewnętrznym, bez wsłuchiwania się w głos sumienia. Pomimo pozorów siły, w głębi bardzo mocno oddziałuje lęk. Jest to podświadomy lęk, aby nie ujawniła się rzeczywista prawda, która została zastąpiona przez „prawdę użytkową”, przydatną dla korzystnego załatwienia danej sprawy. Człowiek światowy często posługuje się także przemocą; najczęściej słowną, choć i także fizyczną. Efektem tego jest lęk przed zemstą i przed „silniejszym”. Ponadto ciągle istnieje widmo utraty dóbr, które zostały dotąd zdobyte. Bóg nie jest obecny lub jest sprowadzony do poziomu automatu, który ma spełnić „moje oczekiwania”. To powoduje, że człowiek sam zaczyna zachowywać się jak król, który własnymi siłami nieustannie walczy o zachowanie lub powiększenie posiadanych terytoriów.

         Drugie podejście do życia wygląda zupełnie inaczej. Tym razem centralne miejsce zajmuje Chrystus, który jest traktowany jako Król. Co to znaczy? Odpowiedź daje sam Jezus, między innymi w rozmowie z Piłatem (por. J 18, 33-37). Dla Piłata bycie królem jest tożsame z posiadaniem konkretnej władzy polityczno-militarnej. Aby uniknąć nieporozumień, Jezus dokonuje bardzo ważnego rozróżnienia. Wskazuje, że istnieje także królowanie w odmiennym sensie: „Królestwo moje nie jest z tego świata”. Jest to królestwo w znaczeniu duchowym i religijnym, gdzie fundamentalne znaczenie ma prawda obecna we wnętrzu. „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie”. Jezus jest Królem, czyli udziela daru prawdy, która może być odkryta w sumieniu. Dotyczy ona Boga, człowieka i tego wszystkiego, co służy zbawieniu. Chrystus ofiarowuje prawdę na zasadzie świadectwa, pełnego miłości, a nie poprzez akt przemocy i przymuszania. Nie stosuje także logiki utylitarystycznej. Znaczy to, że korzyść nigdy nie jest na pierwszym miejscu, lecz stanowi jedynie ewentualny owoc i skutek podjętej prawdy.

         Jeśli chcemy, aby Jezus był rzeczywiście naszym Królem, wypełniajmy Jego wyraziste wskazanie: „Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”. Oto konkretny drogowskaz. Jesteśmy zaproszeni, aby odważnie wsłuchiwać się w głos wnętrza. Dzięki temu będziemy mieli coraz lepszą świadomość obiektywnej prawdy, która pozwala opierać się na rzeczywistych faktach, a nie na iluzorycznych mitach. Wówczas znika (lub przynajmniej zmniejsza się) lęk, którego głównym źródłem jest wyobraźnia „strasząca” tym, czego tak naprawdę nie ma. Ponadto na skutek braku stosowania przemocy nie odczuwamy obawy, że padniemy ofiarą zemsty za popełnione zło i kłamstwo. Zarazem w kontekście ewentualnego „ataku na niewinnego”, mamy pewność, że zostaniemy obronieni przez Jezusa-Prawdę. Chodzi tu o pokój serca. Nawet gdyby jakiś ludzki sąd tego świata niesłusznie nas skazał, nie zadręczamy się tym, gdyż liczy się dla nas tylko Sąd Boży. A skoro jesteśmy w prawdzie, to ze strony Boskiej prawdy możemy spokojnie oczekiwać Nieba, bez lęku.

         Warto pamiętać, że prawda jest tym, co stanowi najlepszą ochronę w wielorakich zmaganiach. Tylko dzięki niej może zaistnieć i prawidłowo rozwijać się autentyczna miłość, przeniknięta czystym pięknem.

         Jezu Chryste, Królu Wszechświata, nasycaj nasze serca Bożą i ludzką prawdą…

22 listopada 2015 (J 18, 33-37)Powyższy tekst w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika znajdziecie TUTAJ.   Komentarze i Dobra Homilia

Zoom Mocnych w Duchu (~3′) i Zielone Pastwisko ojca Piotra Kleszcza (~5-7′). Poniżej wyłącznie aktualny odcinek, poprzednie dostępne są w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video):

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu


Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka


Dzisiejsza homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia (~10-25′):

Abp Ryś – homilia
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Msze w Sanktuarium


Transmisje dzisiejszych mszy świętych na żywo:
1) mszy dla dzieci z Mocnymi w Duchu i ojcem Remigiuszem Recławem SJ o godzinie 10:00
2) mszy z różańcem o godzinie 18:00 w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi (różaniec o 17:30).
3) mszy ostatniej szansy z ojcem Zygmuntem Kwiatkowskim SJ o godzinie 20:30.
Dostępne homilie i transmisje mszy z Abp Rysiem – TUTAJ.


Niedziela, 21 listopada 2021, godzina 10:00 oraz 17:30/18:00 i 20: 30.

o. Recław SJ – Msza dla dzieci
Mocni w Duchu

Źródło: Mocni w Duchu Dzieciom

Msza z różańcem
Źródło: Mocni w Duchu Live

Msza ostatniej szansy
o. Kwiatkowski SJ

Źródło: JezuiciRok Świętej Rodziny


Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl