Słowo-na-22-stycznia-2023

Poniedziałek, 22 stycznia 2024. Słowo na poniedziałek 3 tygodnia zwykłego w roku II. Czytania, Ewangelia, rozważanie, komentarze

22 stycznia 2024, Poniedziałek

Poniedziałek II tygodnia zwykłego (rok II) patron dnia: tu; inne oficjum: tu)

Czytania   +

   Ewangelia (Mk 3, 22-30)

Chrystus przeciw Szatanowi

Słowa Ewangelii według Świętego Marka:

Uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: «Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy».

Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego».

Oto Słowo Pańskie

   Rozważanie Ojca Pustelnika

Rozważanie Ojca Eremity OVE z Eremu Maryi „Brama Nieba” do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′) (3 poniedziałek zwykły, rok liturgiczny A II)

Erem-Maryi-Brama-Nieba-nagłówek-strony

Czystość w Duchu Świętym

W pracy nieustannie słyszała słowa reprymendy od swej szefowej. Starała się wszystkie obowiązki wykonywać jak najlepiej. Często brała nawet dokumentację do domu, aby dokładnie dopracować robione analizy i raporty. Niestety, „z założenia” zawsze coś było nie tak, jak trzeba. Codzienna porcja negatywnych uwag szefowej, okraszona wiecznym niezadowoleniem z wyników, stała się nieznośnym koszmarem.

Ten przykry obrazek z pracy jeszcze smutniej wygląda w kontekście sytuacji domowych. Nieraz małżonkowie nieustannie „obdarzają” się dołującymi uwagami i wiecznymi pretensjami. Zawsze coś jest źle. Do tego dochodzi permanentne doszukiwanie się złych intencji i snucie podejrzliwych oskarżeń, których „sofistyki kryminalno-intelektualnej” nie powstydziły się nawet sam Sherlock Holmes.

W tym wszystkim nie chodzi tylko o brak sensownej atmosfery w pracy lub w domu, ale sprawa tak naprawdę ma charakter duchowy i dotyka Wieczności. Taka refleksja nasuwa się po przeczytaniu ewangelicznej przestrogi: „Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego” (Mk 3, 29). Jezus wypowiedział te słowa, gdy pomimo dokonywanych znaków miłości i dobroci, uczeni w Piśmie twierdzili: „Ma ducha nieczystego”. Mistrz podkreślił, że „Wszystkie grzechy i bluźnierstwa” będą ludziom odpuszczone, ale grzech przeciw Duchowi Świętemu zostanie zatrzymany. Jak to rozumieć? Czyżby jednak Miłosierdzie Boże nie było nieskończone? Nic z tych rzeczy! Bóg zawsze i wszędzie promieniuje Miłosierdziem bez granic. Ale człowiek musi otworzyć się na to promieniowanie Absolutnej Dobroci. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu polega na odmowie przyjęcia Bożego Miłosierdzia. Wtedy wszelki „Duch Święty” nazywany jest „duchem nieczystym”. Występuje tu uporczywe odrzucanie prawdy, przewrotne przypisywanie złych intencji i radykalna odmowa zmiany prezentowanej postawy. W rezultacie Bóg zostaje odrzucony i człowiek sam wybiera piekło bez Boga. Ten grzech nie musi bezpośrednio dotyczyć Boga. Może chodzić o zwyczajne sytuacje międzyludzkie. Nieuzasadnione „wieczne” oskarżanie kogoś i zatwardziałe przypisywanie złych intencji, wpisuje się w logikę grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Co może przyczyniać się do takiej „piekielnej postawy”?

 

Najpierw warto wskazać na postrzeganie drugiego na zasadzie „domniemanej winy”. Znaczy to, że w punkcie wyjścia człowiek jest traktowany jako winny. Ewentualny brak winy musi uzasadnić, choć i tak ta obrona zostanie „z założenia” odrzucona. Następnie duże znaczenie odgrywają ewentualne zranienia z przeszłości lub przypadki doznanej niesprawiedliwości. Rezultatem tego staje się postawa chorej podejrzliwości. „Tropiciel zła” wszędzie i u wszystkich będzie dopatrywał się symptomów krzywdziciela i oszusta. Najdrobniejsza skaza staje się punktem wyjścia do stworzenia oskarżycielskiego scenariusza. Wreszcie występują przypadki, gdzie z góry podjęta jest decyzja o zniszczeniu drugiego człowieka. Każda jego prawda jest wtedy przedstawiana jako fałsz, zaś dobre intencje jako złe. Wszystko jest przewrotnie i negatywnie interpretowane, w całkowitym oderwaniu od rzeczywistości.

 

Taka postawa wobec człowieka powoduje zamknięcie na samego Ducha Świętego. Lepiej nie wchodzić na tę piekielną drogę. Dlatego warto zwrócić uwagę na pozytywne przeformułowanie powyższych sposobów postępowania.

 

Człowiek, który ma Ducha Świętego w swym sercu, postępuje wedle miłości, prawdy i dobra. Dlatego spontanicznie stosuje zasadę „domniemanej niewinności”. Człowiek jest niewinny. Wina może być orzeczona dopiero po przedstawieniu adekwatnych dowodów. Następnie, doznawszy ewentualnej krzywdy, nie traktuję wszystkich ludzi jako potencjalnych krzywdzicieli i oszustów. Staram się żyć zaufaniem i wiarą w dobro człowieka. Wreszcie, zawsze i wszędzie, szczerze szukam prawdy; mam dobrą intencję i wierzę w dobrą intencję drugiego. Zamiast przypinać metkę „duch nieczysty”, staram się zawsze odkrywać obecność i działanie Ducha Świętego. Panie, obdarzaj nas czystością spojrzenia w Duchu Świętym…

 

27 stycznia 2014 (Mk 3, 22-30)


   Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z komentarzem Ojca Pustelnika znajdują się TUTAJ.

   Komentarze video

  Wszystkie poniższe okna video powinny wyświetlać najbardziej aktualny (dzisiejszy) odcinek, czasem trzeba go jednak odszukać w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video, aktywna po kliknięciu przycisku odtwarzania).

   „Słowo na jutro” (~5-35′)

   Wprowadzenie do dzisiejszej Ewangelii, proponowane przez Centrum Formacji Duchowej w Krakowie na wieczór poprzedniego dnia, odcinek 1241 dostępny od 21:00 (~5-35′). 

„Słowo na jutro”
Źródło: CFD księży Salwatorianów w Krakowie

   Zoom (~2-3′)

  Od poniedziałku do piątku Zoom Mocnych w Duchu prowadzi o. Remigiusz Recław, Jezuita, a w soboty i niedziele Inga Pozorska, kierownik zespołu Mocni w Duchu (odcinek dostępny od godziny 5:00 rano).

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu

   Zielone Pastwisko (~4-7′)

  Zielone Pastwisko prowadzone przez ojca Piotra Kleszcza OFM conv., franciszkanina (odcinek na dziś pojawia się koło godziny 0:00).

Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka

   Homilia (~9-29′)

  Dzisiejsza albo najbardziej aktualna homilia księdza kardynała Grzegorza Rysia.

Homilia
Kardynał Grzegorz Ryś
Źródło: Archidiecezja Łódzka