Słowo na Boże Narodzenie 25 grudnia 2021. Msza na żywo: 10:00 (dla dzieci) i 18:00 oraz różaniec online. Ewangelia, komentarz i homilia Abp Rysia


25 grudnia 2021, Sobota

Uroczystość Narodzenia Pańskiego, (rok C, II, inne oficjum: tu)

● Pasterka na żywo
● Ewangelia
● Rozważanie (~2-3′)
● Komentarze (~3-7′)
● Homilie (~10-25′)

● Msze i nabożeństwa na żywo


   Pasterka na żywo


Transmisja Pasterki z Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi, rozpoczynającej się o północy.
Msza Wigilii Uroczystości Narodzenia Pańskiego, 25 grudnia 2021, o godzinie 00:00.

Pasterka o północy
Źródło: Mocni w Duchu Live

+   Komplet Czytań – rozwiń

  Ewangelia (Łk 2, 1-14)


Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:


W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.

Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie».

I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:

«Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał».Oto Słowo Pańskie.


   Rozważanie Ojca Pustelnika


Rozważanie Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).Niezwykły Blask Bożego Narodzenia


         Zbawiciel prawdziwie narodził się!… Niezwykły blask chrześcijańskiej Prawdy o Bożym Narodzeniu. Jasny drogowskaz pośród ciemności tego świata. Wspaniały opis tego wydarzenia znajdujemy w Ewangelii św. Łukasza (Łk 2, 1-14). Trzy zdania szczególnie rozświetliły me ubogie serce. Trzy płomienie …

         Pierwszy płomień, radośnie dygocąc, ogłasza: „Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca z gospodzie” (Łk 2, 7). Tak! Boże Narodzenie dokonuje się także „tu i teraz”. Ludzkie wnętrze może jednak zachować się na dwa sposoby. Pierwszy jest smutną powtórką z historii, gdy „gospoda” była już zajęta. Inne sprawy całkowicie absorbują. Dla Jezusa pozostaje jedynie peryferyjny „żłób” lub „jaskinia”. Na szczęście można także inaczej! Tym razem sytuacja przybiera zupełnie inny kształt. Dla mającego przyjść na świat Jezusa przygotowane jest najważniejsze miejsce. On nie jest roszczeniowym egoistą, ale Pokornym Dawcą Miłości. Takie godne Narodziny są źródłem łaski dla wszystkich obszarów naszego życia. Boże Dziecię sprawia, że wszystko przechodzi ze stanu chaosu do pełnej pokoju harmonii.

         Na tej drodze ufności padają pełne otuchy słowa anioła Pańskiego (drugi lśniący płomień): „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2, 10-11) Tak! Nieustanna walka dobra ze złem trwa. Stąd bierze się lęk przed świętością. Ale można być naprawdę pełnym odwagi i radości. Jezus jest bowiem prawdziwym Zbawicielem, który obdarza Pełnią Dobra. Na pewno nie zrobi nam krzywdy. Wręcz przeciwnie, przychodzi z darem wyzwolenia od wszystkiego, co serce ludzkie wypełnia lękiem i smutkiem. Fakt! Przyjęcie Zbawiciela łączy się z licznymi stratami. Ale jest to zbawienne oczyszczenie, gdyż tak naprawdę uzyskujemy jeszcze więcej.

         Zarazem Pokorny Bóg nie stosuje żadnego przymusu (trzeci fascynujący płomień). „A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie” (Łk 2, 12). Ludzie w świecie bardzo często działają z pozycji siły. Poprzez demonstrowaną potęgę i stosowane środki przemocy chcą wprowadzić swe „zbawienne” pomysły i projekty. Prawdziwy Bóg przychodzi w przedziwny sposób. Będąc Nieskończoną Potęgą, objawia się w świecie jako krucha mała Dziecina w żłobie. Wolność człowieka nie zostaje w niczym naruszona lub przytłoczona. W Bożym Dziecięciu można pokornie przyjąć Zbawiciela lub niestety przejść obojętnie wobec tego, co jawi się jako słabe. Jednak prawdziwy chrześcijanin ma wrażliwe serce i na pewno usłyszy delikatny głos Ducha Świętego. Ewangeliczny prostaczek rozpozna bez trudu to, co pozostanie zakryte dla wielkich tego świata. Narodziny Bożego Dziecięcia to piękne zaproszenie do kontemplacyjnej postawy serca.

         Niech te Święta Bożego Narodzenia będą takim wspólnym trwaniem razem z Maryją i Józefem w kontemplacji Dziecięcia Jezus. Niech Msza święta, przyjęcie Komunii świętej i Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie będą drogą do żywego spotkania z Bogiem, który prawdziwie stał się człowiekiem, i w świętej Eucharystii pozostaje pośród nas.

         Niech te Święta będą pełne Bożego pokoju i radości wszędzie tam, gdzie je spędzamy. Niechaj Boże Dziecię błogosławi obficie nasze domy i nasz kochany Erem Maryi „Brama Nieba”. Zapewniam o mej pustelniczej Bożonarodzeniowej modlitwie i pokornie powierzam się modlitewnej pamięci. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

         Panie Jezu, jak dobrze, że przyszedłeś! Boże Dziecię błogosław nam! Maryjo i Józefie, jesteśmy razem z Wami w tym wspólnym świętowaniu… Módlcie się za nami, abyśmy całym sercem przyjęli Jezusowe Błogosławieństwo…

25 grudnia 2013 (Łk 2, 1-14)Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika znajdziecie TUTAJ.   Komentarze video

Zoom Mocnych w Duchu (~3′) i Zielone Pastwisko ojca Piotra Kleszcza (~5-7′). Poniżej wyłącznie aktualny odcinek, poprzednie dostępne są w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video):

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu


Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Dobra Homilia


Dzisiejsza homilia Arcybiskupa Grzegorza Rysia:

Abp Ryś – homilia
Źródło: Archidiecezja Łódzka

Abp Ryś – challenge
Pójdźmy wszyscy do stajenki
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Msze w Sanktuarium


Transmisje dzisiejszych mszy świętych na żywo:
1) mszy dla dzieci z Mocnymi w Duchu i ojcem Remigiuszem Recławem SJ o godzinie 10:00
2) mszy z różańcem o godzinie 18:00 w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi (różaniec o 17:30).
3) mszy ostatniej szansy z ojcem Zygmuntem Kwiatkowskim SJ o godzinie 20:30.
Dostępne homilie i transmisje mszy z Abp Rysiem – TUTAJ.


Sobota, 25 grudnia 2021, godzina 10:00 oraz 17:30/18:00 i 20: 30.

o. Recław SJ – Msza dla dzieci
Mocni w Duchu

Źródło: Mocni w Duchu Dzieciom

Msza z różańcem
Źródło: Mocni w Duchu Live

Msza ostatniej szansy
o. Kwiatkowski SJ

Źródło: Jezuici
Video nie działa? Sprawdź tu


Rok Świętej Rodziny


Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl