Słowo na 24 grudnia 2021. Msza – Pasterka dla dzieci online. Ewangelia i komentarz.


24 grudnia 2021,

Piątek, IV tydzień Adwentu, (rok C, II, inne oficjum: tu)

● Ewangelia
● Rozważanie (~2-3′)
● Komentarze (~3-7′)
● Homilie (~10-25′)

● Pasterka dla dzieci o 21:00 (~60′)

+   Komplet Czytań – rozwiń

  Ewangelia (Łk 1, 67-79)


Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:


Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować, mówiąc:

«Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił, i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi, Dawida:

Jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą; Że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze – na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi.

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć Mu będziemy bez trwogi, w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze.

A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi; Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów,

dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju».

Oto Słowo Pańskie.


   Rozważanie Ojca Pustelnika


Rozważanie Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).Wigilijna Wieczerza…Wielka Szansa!


         Wigilia… Niepowtarzalny dzień, zwłaszcza Wieczór. Oczekujemy Boga, który jako Człowiek pragnie przyjść do nas. Czuwamy, aby Boże Dziecię zamieszkało w naszych sercach…

         Najpewniejszą drogą, którą Jezus przychodzi, jest drugi człowiek. A pośród różnych ludzkich wspólnot, rodzina ma miejsce szczególne. Nie jest przypadkiem, że dzisiejszy dzień lśni wyjątkowym blaskiem rodzinnym. W szarej codzienności rodzina często odchodzi na dalszy plan. Każdy ma swoje sprawy i w rezultacie dom przypomina nieco podróżny hotelik. Wigilia jest czasem łaski; przynajmniej tym razem dom i rodzina zajmują centralne miejsce w sercu. Wieczerza wigilijna jest swoistym apogeum szansy jedności i bliskości. Dlatego warto jak najpełniej otworzyć drzwi swego rodzinnego domu dla Jezusa. Wszak wszystko dzieje się dzięki Niemu. Ale oczywiście nie chodzi tu o jakikolwiek przymus. Bóg nigdy nigdzie na siłę się nie wpycha. Jedynie pokornie i dyskretnie proponuje swą zbawienną obecność. Bez Jezusa czar i aura wigilijnej wieczerzy błyskawicznie przeminie, rozpryśnie się jak mydlana bańka. Z Jezusem doświadczymy dwóch pięknych owoców. Jakich?

         Przede wszystkim sama Wieczerza Wigilijna nie będzie jedynie bajkowo-pozornym teatrzykiem, ale głębokim spotkaniem rodzinnym. Dlatego dobrze pamiętać, aby na początku Wieczerzy odczytać Ewangelię o Bożym Narodzeniu (Ewangelia według św. Łukasza 2, 1-14), dzielić się opłatkiem zawsze w trójkę (osoba, której składam życzenia, Jezus i ja) i przed samym posiłkiem odmówić modlitwę błogosławieństwa tradycyjnych potraw. Z Jezusem te kilka wigilijnych chwil może przeobrazić się w iskrę, która wywoła święty pożar w naszym domu i w naszej rodzinie. Akurat tego pożaru nie musimy się obawiać, ale wręcz możemy go pragnąć…

         Tak ukazuje się drugi możliwy owoc, którym jest trwałe zaistnienie jakiegoś nowego dobra w naszym domu rodzinnym. Wszak cudowne chwile nie są po to, aby przeminęły, lecz aby wyzwalały trwałe obszary dobroci i piękna. Wspomniany „święty pożar” jest ogniem miłości, którego udziela Boże Dziecię, posyłając Ducha Świętego.

         W dzisiaj odczytywanej Ewangelii na Mszy świętej porannej odnajdujemy świetną motywację, dlaczego warto otworzyć się na dar Ducha Świętego; w czasie Wigilijnej Wieczerzy i w ogóle w ciągu całego roku. Św. Łukasz Ewangelista pisze: „Zachariasz, ojciec Jana został napełniony Duchem Świętym i prorokował: Niech będzie błogosławiony Pan Bóg Izraela bo swój lud nawiedził i wyzwolił” (Łk 1, 67n). Dzięki Duchowi Świętemu, Zachariasz doświadczył czterech bezcennych darów, które mogą stać się także naszym udziałem.

         Przede wszystkim dostrzegł obecność Boga i oddał Mu chwałę. Wyśpiewał radosną pieśń uwielbienia, która w tradycji nazywana jest po łacinie Benedictus. Wspólne wielbienie Boga jest najgłębszym źródłem budowania wzajemnej jedności duchowej pomiędzy ludźmi. Odrębne światy coraz bardziej się przenikają i stają się jednym światem. W przypadku domu, zaczyna płonąć autentyczne ognisko rodzinne.

         Następnie Duch Święty pomaga właściwie i zarazem pozytywnie zinterpretować dotychczasową historię życia, zarówno konkretnej osoby, jak i powiązanych ze sobą osób. Wyłania się nowy blask rodzinnej historii. W powiązaniu z tym Duch Święty udziela odwagi, aby bez lęku spoglądać w przyszłość. Wspólna droga przestaje przygniatać „znakami zapytania”, gdyż na pierwszy plan zaczynają wysuwać się „wykrzykniki” odkrywanej Bożej Opatrzności. Odnośnie przyszłości rodziny „pokusa beznadziei” przeobraża się w „konkret Nadziei”.

         Wreszcie Duch Święty sprawia, że na drugiego człowieka obecnego „tu i teraz” przestaję spoglądać na zasadzie „a kto ty taki?”… Drugi staje się „świętą historią”, „świętym poprzednikiem”, poprzez którego przychodzi do mnie Jezus. Rodzina coraz bardziej przeobraża się w „żywą wspólnotę” miłości i wzajemnego szacunku … Jezu, czuwamy… Wypatrujemy… Poślij nam Ducha Świętego, abyśmy ujrzeli…

24 grudnia 2013 (Łk 1, 67-79)


Aloha Lei Hawaje Mahalu


Powyższe rozważanie wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika znajdziecie TUTAJ.   Komentarze video

Zoom Mocnych w Duchu (~3′) i Zielone Pastwisko ojca Piotra Kleszcza (~5-7′). Poniżej wyłącznie aktualny odcinek, poprzednie dostępne są w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video):

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu


Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Dobra Homilia


Homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia z Pasterki 2021 w parafii świętej Doroty w łódzkiej dzielnicy Mileszki (~10-25′).

Abp Ryś – homilia
Źródło: Archidiecezja Łódzka

Abp Ryś – challenge
Pójdźmy wszyscy do stajenki
Źródło: Archidiecezja Łódzka   Pasterka dla dzieci


Msza święta dla rodzin – Pasterka dla dzieci – online z kościoła Jezuitów w Łodzi na żywo o godzinie 21:00 z posługą muzyczną zespołu Mocni w Duchu.
Przewodniczy ojciec Remi Recław SJ.


Piątek, 24 grudnia 2021, godzina 21:00.

o. Recław SJ – Pasterka dla dzieci
Mocni w Duchu

Źródło: Mocni w Duchu DzieciomRok Świętej Rodziny


Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl