Słowo-na-26-stycznia-2023

Czwartek, 26 stycznia 2023. Słowo na wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa. Czytania, Ewangelia, rozważanie, komentarze

26 stycznia 2023, Czwartek

Wspomnienie obowiązkowe świętych Tymoteusza i Tytusa, biskupów; patroni dnia: tu; inne oficjum: tu

Czytania i aklamacja przed Ewangelią    +

  Ewangelia (Łk 10, 1-9)

Żniwo wielkie, ale robotników mało

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:

Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.

Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie! Oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.

Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże».

Oto Słowo Pańskie.

   Rozważanie Ojca Pustelnika


*Rozważanie Ojca Eremity OVE z Eremu Maryi „Brama Nieba” do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).

Erem-Maryi-Brama-Nieba-nagłówek-strony

Gotowość do bycia na śmietniku..

Każdy człowiek nosi w sobie różnorakie przejawy dobroci i mądrości. To owoc naszego dotychczasowego życia. Zgromadzona ilość nie jest najważniejsza. Także rodzaj nie odgrywa istotnej roli. Liczy się fakt, że te okruszki, okruchy a nawet całe pożywne chleby naprawdę istnieją. Wypełniają magazyny naszych serc. Cechą charakterystyczną dobroci jest to, że pragnie się udzielać. Jeśli kogoś kochamy, pragniemy wówczas dzielić się posiadanym bogactwem. Rodzice przekazują dzieciom prawdy, które mogą być pomocne w życiu. Wskazują, gdzie warto iść, a jakich miejsc lepiej unikać. Wierzący nie chce zatrzymać dla siebie prawdy o Jezusie Chrystusie. Filozof spisuje rezultat przeprowadzonych przemyśleń.

Samo jednak szczere pragnienie, aby inni uczestniczyli w owocach mojego dotychczasowego życia, nie wystarczy. Przy niewłaściwym przekazie można wiele z tego dobra zmarnować, a nawet zniszczyć w sobie to, co już zaistniało. Występują dwa podstawowe błędy w odniesieniu do wewnętrznych bogactw. Pierwszy polega na zatrzymywaniu wszystkiego w sobie. Z lęku, z lenistwa, z egoizmu nie podejmuję próby przekazu innym uzyskanego dobra. Mniejsza o motywy. Liczy się fakt, że zakopuję posiadany skarb. Nie pozwalam, aby ktoś inny mógł nakarmić się tym, co zdobyłem. Drugi błąd jest przeciwieństwem tego. Tym razem jestem tak mocno przekonany o wartości tego, co przeżyłem i poznałem, że w pewien sposób zaczynam przymuszać do przyjęcia tego, co daję. Przecież to jest tak cenne, że powinieneś z wdzięcznością brać otrzymywane skarby mądrości! W praktyce takie zachowanie prowadzi często do obustronnych rozczarowań, a nawet napięć i konfliktów.

Postawa Jezusa pomaga nam przezwyciężyć te dwie niszczące dobroć i mądrość pułapki. Otóż posyłając swych uczniów, aby głosili skarb królestwa Bożego, Chrystus daje bardzo konkretne wskazanie: „Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: „Pokój temu domowi.” Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was”(Łk 10, 5-6). To bezcenna intuicja. Rysuje się trzecia droga, która jest najwłaściwsza. Na tej drodze dzielę się tym wszystkim, co postrzegam jako dobre i przydatne do życia. Nie zatrzymuję tego dla siebie. Szczególnie cieszę się, gdy pomagam bliskim uniknąć swoich życiowych błędów. Jednocześnie w żaden sposób nie zmuszam, aby drugi człowiek brał to, co daję. W pełni pozostawiam przestrzeń wolności.

Taką najbardziej sensowną postawę można określić jako składanie świadectwa. Coś odkryłem i pokornie o tym świadczę. Świadectwo jest prostym odsłonięciem ujrzanej rzeczywistości, pewnego życiowego doświadczenia. Składać świadectwo, to dawać swe skarby bez oczekiwania, że zostaną przyjęte. Oczywiście jak najbardziej wskazana jest nadzieja, że ktoś skorzysta z tego, co daję. Ale nie oczekuję, że drugi to przyjmie. Nie żądam, aby mój skarb był uznany za wartościowy także przez innych. Jeśli ktoś przyjmie, to cieszę się. Jeśli odrzuci, to nie jestem rozczarowany. Takie podejście wcale nie podwyższa prawdopodobieństwa odrzucenia czegoś cennego, jeśli chodzi o reakcje w głębi serca. Wręcz przeciwnie. Gdy drugi człowiek doświadcza presji, wtedy zaczyna się zamykać. Gdy jednak czuje się wolny, to wtedy chętniej się otwiera. Tak więc gdy promieniuję pokojem, to po prostu składam świadectwo o tym, co jest we mnie. Cieszę się, gdy ten pokój zostanie przyjęty. Nie jestem rozczarowany, gdy zostanie odrzucony. Takie podejście chroni dawcę i odbiorcę przed ewentualnymi negatywnymi uczuciami i wyzwala wiele pozytywnych uczuć.

Tak! Świadectwo to najlepsza droga pomiędzy meandrami obojętności i przymusu. Droga ta jest możliwa tylko w przypadku serca pokornego. Pycha nie chce dać lub usiłuje zmusić! Pokora daje i jest gotowa znaleźć się nawet w śmietniku… A w sumie to nawet na śmietniku jeszcze jakaś duszyczka może się zainteresować.

26 stycznia 2013 (Łk 10, 1-9)


Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z komentarzem Ojca Pustelnika znajdują się TUTAJ.

   Komentarze video

  Wszystkie poniższe okna video powinny wyświetlać najbardziej aktualny (dzisiejszy) odcinek, czasem trzeba go jednak odszukać w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video, aktywna po kliknięciu przycisku odtwarzania).

   „Słowo na jutro” (~5-35′)

   Wprowadzenie do dzisiejszej Ewangelii, proponowane przez Centrum Formacji Duchowej w Krakowie na wieczór poprzedniego dnia, odcinek 880 dostępny od 21:00 (~5-35′). 

Słowo na jutro
Źródło: CFD księży Salwatorianów w Krakowie

   Zoom (~2-3′)

  Od poniedziałku do piątku Zoom Mocnych w Duchu prowadzi o. Remigiusz Recław, Jezuita, a w soboty i niedziele Inga Pozorska, kierownik zespołu Mocni w Duchu  (odcinek dostępny od godziny 5:00 rano).

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu

   Zielone Pastwisko (~4-7′)

  Zielone Pastwisko prowadzone przez ojca Piotra Kleszcza OFM conv., franciszkanina (odcinek na dziś pojawia się koło godziny 0:00).

Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka

   Homilia (~9-29′)

  Dzisiejsza albo najbardziej aktualna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia.

Homilia
Ks abp Grzegorz Ryś
Źródło: Archidiecezja Łódzka