Słowo-na-26-października-2022

26 października 2022. Słowo na 30 środę okresu zwykłego w roku II. Czytania, Ewangelia, rozważanie, komentarze

26 października 2022, Środa

Środa XXX tygodnia okresu zwykłego (rok II; inne oficjum: tu)

Czytania i aklamacja przed Ewangelią    +

  Ewangelia (Łk 13, 22-30)

Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:

Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy.

Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?»

On rzekł do nich: «Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: „Panie, otwórz nam!”, lecz On wam odpowie: „Nie wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”.

Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!” Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym.

Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi».

Oto Słowo Pańskie.

   Rozważanie Ojca Pustelnika


Rozważanie Ojca Eremity OVE z Eremu Maryi „Brama Nieba” do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).

Erem-Maryi-Brama-Nieba-nagłówek-strony

Dylematy z Komunią Świętą

„Kiedy przystępowanie do Komunii Świętej ma sens? Dlaczego jedni mogą karmić się Eucharystią, a dla innych nie jest to możliwe?”. Pytania takie nasuwają się w powiązaniu z chrześcijańską prawdą o Jezusie Chrystusie, którego możemy przyjmować w Komunii Świętej.

Przedziwna historia. Nieskończona Miłość jest obecna pod postacią drobiny materii.
Świadkami tej prawdy są chrześcijanie, których życie jest wołaniem: „Wierzę, że w tej białej hostii przyjmuję Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem i Człowiekiem. Nie jestem godzien, ale pokornie otwieram me serce na dar Nieskończonej Miłości”. Tak! Ludzie autentycznie wierzący dają świadectwo, że chodzi o przyjęcie Bożego Ciała i Krwi, które są pokarmem i napojem na drodze do Wiecznego Szczęścia.

W tym świetle warto dostrzec kilka innych postaw w powiązaniu z Eucharystią. Zastanawiające jest zachowanie chrześcijan, którzy choć są w stanie łaski uświęcającej, to jednak do Komunii Świętej nie przystępują. Oczywiście, zawsze są jakieś grzechy powszednie, ale przecież spowiedź powszechna na początku Mszy Świętej daje możliwość ich unicestwienia. Wielka szkoda, że Boży pokarm nie jest przyjmowany. Nie jest to w żaden sposób pokora. Pokora jest gotowością do przyjęcia daru, który osoba z miłości nam ofiaruje. Jezus nadziwić się nie może, że ktoś bez powodu rezygnuje z daru Jego Boskiego Ciała.

O wiele większy problem jest z ludźmi, którzy choć „nie mogą, to na siłę chcą”. Chodzi o osoby żyjące w grzesznych związkach, które arogancko rozbiły sakramentalne małżeństwa. Pomimo trwania w grzechu ciężkim, niektórzy domagają się prawa do przyjmowania Komunii Świętej. W kontekście tej bolesnej sytuacji warto przytoczyć znamienną refleksję Jezusa (por. Łk 13, 22-30). Chrystus mówi o ludziach, którzy na sądzie ostatecznym użyją argumentu: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą”. Trwając w roszczeniowej logice, ludzie ci będą chcieli wymóc na Bogu prawo do wejścia na ucztę w królestwie Bożym. Jezus przestrzega, że odpowiedzią na taką argumentację będą słowa Pana: „Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości”.

Dotykamy istotnej kwestii w temacie Komunii Świętej. Sam fakt fizycznego przyjmowania Ciała Chrystusa nie jest wystarczającym argumentem, aby wejść do Nieba. Istotne znaczenie ma stan serca, w którym przyjmujemy Ciało Boga. Jeśli ktoś buduje swe szczęście na ludzkiej krzywdzie, usłyszy od Jezusa: „Nie znam cię”. Fizyczne przyjmowanie Komunii Świętej nie uchroni przed potępieniem, jeśli Boga nie ma w sercu. „Biały opłatek” jest wtedy tragicznie zredukowany do „kolejnego przedmiotu pożądania”.

Istniejący zakaz przyjmowania Komunii Świętej w takiej sytuacji nie jest dyskryminacją, ale tak naprawdę znakiem troskliwej miłości. Jest to sygnał, że trzeba uzgodnić życie z Ewangelią. Tylko wtedy Komunia Święta będzie pomocą na życie wieczne. Kto rozbił sakramentalne małżeństwo, najlepiej zrobi, gdy się nawróci na drogę Ewangelii. W ten sposób uniknie wiecznego „płaczu i zgrzytania zębami”.

Istnieje jeszcze pewien szczególny przypadek, zupełnie innego rodzaju. Chodzi o osoby, które nie rozbiły żadnych związków, a wręcz zostały wcześniej skrzywdzone i porzucone. W sytuacji wejścia w nową relację o charakterze niesakramentalnym, niestety, nie ma już możliwości przyjmowania Komunii Świętej. Jest to wielki ból dla serca, które w aktualnie przeżywanej relacji bardzo tęskni za pełnym przyjmowaniem Jezusa w Eucharystii. W świetle słów Ewangelii, uczestnictwo we Mszy Świętej i szczere duchowe pragnienie Jezusa prowadzi w kierunku Nieba. Taki stan można nazwać duchowym przyjmowaniem Komunii Świętej. Fizyczne spożywanie Eucharystii w stanie niesakramentalnym nie byłoby „miłosierdziem”, ale utrudnieniem w uzyskaniu możliwie największej szczęśliwości wiecznej. W tej sytuacji przystępowanie do Komunii Świętej stanie się możliwym i owocnym pokarmem na Wieczność tylko w przypadku podjęcia życia „jak brat z siostrą”.

Jezu, prowadź nas!

29 października 2014 [A 2] (Łk 13, 22-30)


Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z komentarzem Ojca Pustelnika znajdują się TUTAJ.

   Komentarze video

  Wszystkie poniższe okna video powinny wyświetlać najbardziej aktualny (dzisiejszy) odcinek, czasem trzeba go jednak odszukać w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video, aktywna po kliknięciu przycisku odtwarzania).

   Słowo na jutro (~5-35′)

   Wprowadzenie do dzisiejszej Ewangelii, proponowane przez Centrum Formacji Duchowej w Krakowie na wieczór poprzedniego dnia, odcinek 788 dostępny od 21:00 (~5-35′). 

Słowo na jutro
Źródło: CFD księży Salwatorianów w Krakowie

   Zoom (~2-3′)

  Od poniedziałku do piątku Zoom Mocnych w Duchu prowadzi o. Remigiusz Recław, Jezuita, a w soboty i niedziele Inga Pozorska, kierownik zespołu Mocni w Duchu  (odcinek dostępny od godziny 5:00 rano).

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu

   Zielone Pastwisko (~4-7′)

  Zielone Pastwisko prowadzone przez ojca Piotra Kleszcza OFM conv., franciszkanina (odcinek na dziś pojawia się koło godziny 0:00).

Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka

   Homilia (~9-29′)

  Dzisiejsza albo najbardziej aktualna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia.

Homilia
Ks abp Grzegorz Ryś
Źródło: Archidiecezja Łódzka