Słowo na 26 września

Słowo na Niedzielę 26 września 2021. Msza na żywo: 10:00 (dla dzieci), 18:00 (o uzdrowienie) i 20:30 oraz różaniec online. Ewangelia i komentarz


26 września 2021, Niedziela

XXVI Niedziela Zwykła, Rok B, I, (inne oficjum: tu)

● Ewangelia
● Rozważanie (~2-3′)
● Komentarze (~3-7′)
● Homilie (~10-25′)

● Msze i nabożeństwa na żywo

+   Komplet Czytań – rozwiń

  Ewangelia (Mk 9, 38-43.45.47-48)


Unikać okazji do grzechu

Słowa Ewangelii według Świętego Marka:


Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami».

Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.

Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.

A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze.

Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie».Oto Słowo Pańskie.


   Komentarz Ojca Pustelnika


Rozważanie Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).Okazje do grzechu


        Okazja do grzechu… Bezwiednie ulec, wykazać się swą silną wolą czy rozsądnie uniknąć? Odpowiedź zależy od tego, co jest dla nas najważniejszą wartością…

         Gdy na pierwszym miejscu jest własna przyjemność, wtedy grzeszna okazja jest postrzegana jako „przychylność losu”, z której trzeba jak najwięcej skorzystać. Znika nawet pojęcie grzechu. Liczy się tylko doraźny interes lub kojące nasycenie. Pojawia się nawet swoiste rozumowanie, że „grzechem” byłoby przepuścić nadarzającą się możliwość zyskania przyjemnych doznań czy też łatwego zysku. Ewentualnie, gdy u człowieka istnieje pewna świadomość popełnianego zła, wówczas włącza się u niego mechanizm samousprawiedliwienia i zrzucenia winy na osobę, która prowokuje do grzechu.

         Trzeba podkreślić, że człowiek korzystający z okazji do grzechu jest zawsze osobiście odpowiedzialny. Zło polega na postawieniu wyżej w hierarchii wartości jakiegoś doraźnego zysku lub przyjemności od wartości ewangelicznych, jak np. uczciwość lub czystość. Jezus mocno uwrażliwia, że konsekwencją grzesznych zachowań „oka, ręki i nogi” jest „piekło, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie” (por. Mk 9, 38-48). Ten opis nie jest tylko metaforą, ale konkretnym uzmysłowieniem późniejszego cierpienia. Ulegnięcie okazji daje doraźne zaspokojenie, ale też pogłębia dalsze pragnienie. Piekło to płonący wewnętrznie ogień pożądania, który ostatecznie nie będzie mógł być zaspokojony. Dlatego warto wyrobić w sobie głębokie wewnętrzne przekonanie, że nie ma sensu ulegać okazjom do grzechu…

         Innym niebezpieczeństwem jest postawa zarozumiałej pewności siebie. Sytuacje umożliwiające grzech są traktowane jako możliwość zaprezentowania swej silnej woli. Człowiek jest tutaj przekonany, że potrafi świetnie panować nad swymi instynktami i rozsądnie odeprze wszelkie zagrożenia. To bardzo zgubne myślenie, które prowadzi do upadku na skutek uwiedzenia przez okazję. W takich przypadkach najczęściej do akcji wkracza szatan. Wobec jego mocy i przebiegłości wszelka ludzka mądrość i siła są tylko marnym pyłem. Kto pewny siebie wchodzi w „sytuację zła”, aby pokazać swą moralną siłę, wcześniej czy później polegnie. Ewentualnie szatan da „zwycięstwa”, aby „pompować” pychę, która wprowadza w stan piekielny. Tym razem jest to płomień diabelskiej pogardy dla innych.

         Najbardziej rozsądna postawa polega na tym, żeby w miarę możliwości unikać okazji do grzechu i wyraźnie odcinać się od wysoce niebezpiecznych sytuacji. Nie jest to tchórzostwo, ale mądra odwaga człowieka, który nie skacze w przepaść, sądząc, że nie spadnie… Nie chodzi o głupie wykazywanie się silną wolą. Najważniejsze jest to, aby w klimacie wyciszenia prezentować postawę ofiarnej miłości, zachować czystość sumienia i mieć pokój serca. Kompozytor czyni rozsądnie, gdy komponuje w ciszy, a nie w ulicznym gwarze, próbując wykazać, że i tak coś cennego stworzy. Po co szukać pokus, aby potem z nimi walczyć? Lepiej np. nie oglądać obrazów, które podniecają, niż oglądać i potem walczyć z nieczystymi myślami. Chrystus mocno akcentuje, aby w przypadku konieczności nawet „uciąć rękę lub nogę” i „wyłupać oko”. Oczywiście jest to pewna metafora, która wskazuje na konieczność odcinania tego wszystkiego, co powoduje grzech i grozi piekielnymi konsekwencjami. Źródło grzechu jest w sercu, ale spojrzenie lub dotyk może dawać materiał do rozwoju grzesznych pragnień lub burzyć wewnętrzny pokój.

         Dochodzi jeszcze kwestia Bożej pomocy. Otóż Bóg nie udziela łaski, gdy człowiek pysznie robi to, czego powinien uniknąć. W efekcie „nadmiar okazji” powoduje grzeszny upadek. Tak więc unikanie niepotrzebnych okazji do grzechu jest rozsądną i zarazem ewangeliczną postawą. Doprecyzujmy jeszcze, że w niebezpiecznych sytuacjach, których nie można uniknąć, Bóg zawsze daje wszelkie potrzebne łaski. To oznacza, że pokorny człowiek wytrwa w dobru nawet w przypadku największych pokus. Nie jest to zasługą silnej woli człowieka, ale owoc jego uniżonej i rozsądnej współpracy z Boskim Zbawicielem.

27 września 2015 (Mk 9, 38-48)Powyższy tekst w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika znajdziecie TUTAJ.   Komentarze i Dobra Homilia

Zoom Mocnych w Duchu (~3′) i Zielone Pastwisko ojca Piotra Kleszcza (~5-7′). Poniżej wyłącznie aktualny odcinek, poprzednie dostępne są w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video):

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu


Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka


Dzisiejsze homilie Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia (~10-25′):

Abp Ryś – homilia
Źródło: Archidiecezja Łódzka

Abp Ryś – homilia
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Msze w Sanktuarium


Transmisje dzisiejszych mszy świętych na żywo:
1) mszy dla dzieci z Mocnymi w Duchu i ojcem Remigiuszem Recławem SJ o godzinie 10:00
2) mszy z modlitwą o uzdrowienie i różańcem o godzinie 18:00 w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi (różaniec o 17:00).
3) mszy ostatniej szansy z ojcem Zygmuntem Kwiatkowskim SJ o godzinie 20:30.
Dostępne homilie i transmisje mszy z Abp Rysiem – TUTAJ.


Niedziela, 26 września 2021, godzina 10:00 oraz 17:00/18:00 i 20: 30.

o. Recław SJ – Msza dla dzieci
Mocni w Duchu

Źródło: Mocni w Duchu Dzieciom

Msza o uzdrowienie i różaniec
Źródło: Mocni w Duchu Live

Msza ostatniej szansy
o. Kwiatkowski SJ

Źródło: JezuiciRok Świętej Rodziny


Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl