Słowo na 28 maja

Słowo na 28 maja 2021. Ewangelia i rozważanie, msza, różaniec, nabożeństwo majowe i rekolekcje ekumeniczne dla małżeństw online


28 maja 2021, Piątek

Piątek VIII tygodnia okresu wielkanocnego, Rok B, I, (inne oficjum: tu)

● Ewangelia
● Rozważanie (~2-3′)
● Komentarze (~3-7′)
● Homilie (~10-25′)

● Msze i nabożeństwa na żywo

+   Komplet Czytań – rozwiń

  Ewangelia (Mk 11, 11-25)


Nieurodzajny figowiec. Oczyszczenie świątyni

Słowa Ewangelii według Świętego Marka:


Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z Dwunastoma do Betanii.

Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. A widząc z daleka figowiec, okryty liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz podszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: «Niechaj już nikt nigdy nie je z ciebie owocu!» A słyszeli to Jego uczniowie.

I przyszli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły tych, co zmieniali pieniądze, i ławki sprzedawców gołębi; nie pozwolił też, żeby ktoś przeniósł sprzęt jakiś przez świątynię. Potem nauczał ich, mówiąc: «Czyż nie jest napisane: Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów? Lecz wy uczyniliście go jaskinią zbójców».

Kiedy doszło to do arcykapłanów i uczonych w Piśmie, szukali sposobu, jak by Go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed Nim, gdyż cały tłum był zachwycony Jego nauką.

Gdy zaś wieczór zapadł, Jezus i uczniowie wychodzili poza miasto. Przechodząc rano, ujrzeli figowiec uschły od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do Niego: «Rabbi, patrz, figowiec, który przekląłeś, usechł».

Jezus im odpowiedział: «Miejcie wiarę w Boga! Zaprawdę, powiadam wam: Kto powie tej górze: Podnieś się i rzuć w morze, a nie zwątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciw komuś, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze».

Oto Słowo Pańskie.


   Komentarz Ojca Pustelnika


Rozważanie Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).Walka duchowa


        Bóg obdarza nas darami, które są wstępnym wyposażeniem. Potem niezbędna jest twórcza kontynuacja i totalna konsekwencja na drodze do celu. Sprawa nie jest prosta, a wręcz szalenie trudna. Zły duch nieustannie dąży do tego, aby sprowadzić człowieka na manowce. Najczęściej jest to swoista wojna hybrydowa, która stanowi zestaw wrogich działań, poniżej progu jawnej agresji. Zarazem cel jest dokładnie taki sam, jak w wojnie klasycznej: najpierw osłabić, a potem zniewolić lub zniszczyć. Rozbite rodziny lub zaprzepaszczone drogi powołania, to smutny obraz po klęsce.

         Jestem wdzięczny pustelnikom, którzy uwrażliwili mnie na potrzebę wielkiej czujności. Nie jest to nadwrażliwość, ale poparty doświadczeniem trzeźwy realizm i radykalna determinacja, aby wypełnić wolę Boga. Pustelnik jest w pewien sposób „samotną wyspą”, którą „światowe morze” nieustannie usiłuje rozmyć i zatopić. Swego czasu musiałem stoczyć batalię, aby na trwałe podjąć odczytaną w sercu drogę życia pustelniczego. Zarazem mam absolutną pewność, że mocą Boga będę umierał jako pustelnik, który złożył śluby wieczyste. Gdy sprawa dotyczy powołania, trzeba mieć Boży pokój w sercu i wyrazisty kierunek w głowie. Wszelki atak hybrydowy musi być zdecydowanie neutralizowany.

         Hybryda przypomina „wieloskładnikową zupę”, która jest ukryta w garnku pod przykrywką. Początkowo „zupa” jest zimnym konglomeratem różnych składników i nie stanowi zagrożenia. Błogosławiony, kto zorientuje się w sytuacji i natychmiast ją wyleje, bez dwóch zdań. Kto jednak nie dostrzeże zagrożenia, zignoruje niebezpieczeństwo lub będzie bał się podjąć zdecydowane działanie, zapłaci za to wysoką cenę. W miarę czasu „zupa” jest doprawiana truciznami i podgrzewana przez Złego ducha; staje się coraz bardziej gorąca i trująca. Gdy brak działań, zupa w pewnym momencie „szaleńczo wykipi” , doprowadzając do bardzo bolesnych oparzeń, a nawet do śmierci.

         Jezus pokazuje kilka fundamentalnych prawd i zasad, które prowadzą do definitywnego zwycięstwa. Przede wszystkim wnętrze człowieka jest „domem modlitwy”, w którym Bóg pragnie przebywać, aby nam błogosławić. Celem strategii hybrydowej, jaką stosuje Zły duch, jest zamiana ludzkiej duszy w „jaskinię zbójców”. W Ewangelii jest znamienny epizod z figą. Jezus, nie znalazłszy na niej owoców, lecz tylko liście, rzekł: „Niech już nikt nigdy nie je owocu z ciebie” (por. Mk 11, 11-25). Przeklęta figa uschła. Ten gest miał charakter symboliczny. Jezus pokazał obrazowo, jaki los czeka człowieka, który ma jedynie „liście powierzchowności”, nie przynosząc dobrych owoców. Gdy człowiek marnuje otrzymane od Boga dary, skazuje się na autodestrukcyjne przekleństwo. Najczęściej jest to rezultat całego procesu ataków hybrydowych, które doprowadzają stopniowo do rozkładu człowieka i rodziny. Gdy zegara nie nakręcimy, nie znaczy to, że od razu przestanie tykać. Ale w pewnym czasie nagle stanie.

        v Gdy Jezus wskazuje widmo przekleństwa, to tylko po to, aby zmobilizować do otwarcia serca na dar Bożego błogosławieństwa, zgodnie z otrzymanym powołaniem. Jezus wyjaśnia odnośnie modlitwy: kto „nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie”. Tak! Trzeba wierzyć, że wypowiadane w modlitwie słowa się spełnią. Słowa przygotowują to, co potem Bożą mocą realnie zaistnieje. To naprawdę działa. Przed wielu laty dziękowałem Bogu za pustelnię, choć była tylko w sercu. Teraz jest jeszcze bardziej w sercu i stoi także konkretnie na ziemi. Uwielbiam Boga, że będę umierał w pustelni jako konsekrowany pustelnik. „Szatańską niewyrazistość” najlepiej przezwyciężać „Bożą wyrazistością”. Wiara daje moc i światło, aby dobro budować, zaś wszelkie zło szybko i zdecydowanie odcinać. Oczywiście taka zasada obowiązuje na każdej drodze powołania. To gwarancja otrzymania obfitego Bożego błogosławieństwa. Niech Duch Święty coraz pełniej uświęca nasze wnętrza na drodze do Niebiańskiej Świątyni w Bogu…

29 maja 2015 (Mk 11, 11-25)Powyższe rozważanie wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika znajdziecie TUTAJ.


   Komentarze i Dobra Homilia

Zoom Mocnych w Duchu (~3′) i Zielone Pastwisko ojca Piotra Kleszcza (~5-7′). Poniżej wyłącznie aktualny odcinek, poprzednie dostępne są w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video):

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu


Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka


Dzisiejsza albo najbardziej aktualna dostępna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia (najwcześniej po transmisji mszy świętej) (~10-25′).

Abp Ryś – homilia
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Msza z Abp Rysiem oraz Msza z Różańcem i nabożeństwo majowe


Transmisja dzisiejszej mszy na żywo z Księdzem Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem o godzinie 12:00 (albo ostatniej dostępnej retransmisji) oraz wieczornej Mszy Świętej w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi o godzinie 18:00, poprzedzonej Różańcem o 17:30 a zakończonej nabożeństwem majowym.

Piątek, 28 maja 2021, godzina 12:00 – msza z Abp Rysiem

w transmisji z Sanktuarium: 17: 30 – różaniec, 18:00 msza święta, ok 18:45 nabożeństwo majowe.


Abp Ryś – Msza poranna
Źródło: Archidiecezja Łódzka

Różaniec, Msza i Majowe
Źródło: Mocni w Duchu LiveRok Świętej Rodziny


Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl