Słowo na 29 września

Słowo na 29 września 2021. Msza z różańcem na żywo. Ewangelia i komentarz.


29 września 2021, Środa, Święto świętych Archaniołów, Michała, Rafała i Gabriela

Święto świętych Archaniołów, Michała, Rafała i Gabriela, Rok B, I (inne oficjum: tu)

● Ewangelia
● Rozważanie (~2-3′)
● Komentarze (~3-7′)
● Homilie (~10-25′)

● Msze i nabożeństwa na żywo

+   Komplet Czytań – rozwiń

  Ewangelia (J 1, 47-51)


Ujrzycie aniołów Bożych

Słowa Ewangelii według Świętego Jana:


Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu».

Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?»

Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym».

Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!»

Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to».

Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».

Oto Słowo Pańskie.


   Komentarz Ojca Pustelnika


Rozważanie Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).Oko i serce


        Ujrzany obraz… Usłyszany dźwięk… Dotknięta powierzchnia… Człowiek poprzez zmysły odbiera zewnętrzny świat. Wszystko jest utrwalane w pamięci. Z tego zestawu realnych doznań wyobraźnia jest w stanie stworzyć wymarzone kompozycje. Ten początkowo nierealny owoc wyobraźni może potem przerodzić się w upragnioną rzeczywistość. Procesom tym towarzyszą reakcje serca. Jest to duchowy obszar, gdzie powstają najgłębsze rozumienia, pragnienia i decyzje. Można mówić o swoistym sprzężeniu zwrotnym pomiędzy wnętrzem i zewnętrznym światem.

         Zmysły dostarczają bodźców, które wpływają na treść i kierunek prowadzonych rozmyślań oraz doświadczanych pragnień. Ujrzany przedmiot może np. wyzwolić żądzę posiadania. Serce sprawia, że te pierwotne doznania są interpretowane w sensie miłości lub pożądania. Dobro i zło, myśli czyste lub nieczyste powstają właśnie w sercu. Zmysły mają jednak duży wpływ na to, który z tych obszarów będzie dominować. Tak więc w walce duchowej trzeba strzec zarówno zewnętrznych zmysłów, jak i zwracać uwagę na wyobraźnię oraz stany duchowe w sercu.

         Duże znaczenie mają obrazy, które oglądamy. Gdy jest to obiektywnie dobra treść, wtedy wnętrze jest wypełniane niejako „dobrym światłem”, co wyzwala w sercu reakcje charakterystyczne przy kontemplacji piękna i przy przeżywaniu miłości. Powstają także dobre pragnienia. Na przykład patrzenie na świętą ikonę inicjuje całą gamę szlachetnych uczuć. W człowieku rodzi się tęsknota za Bogiem i gorący zapał, aby obdarowywać innych Bożą obecnością. Święty obraz pomaga w tym, aby w drugim człowieku dostrzegać Boga. „Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego” (J 1, 47-51). Te słowa odnośnie Chrystusa odnoszą się w sensie przenośnym do każdego człowieka.

         Przy czym doprecyzujmy, że serce obdarzone jest darem wolności. Znaczy to, że jest w stanie nawet w przypadku ujrzenia przez oczy złego obrazu wyzwolić w człowieku uczucie dobroci. Pięknie pokazują to męczennicy, którzy z miłością potrafili odpowiedzieć nawet na sceny gwałtu. Podobnie filmy naszpikowane przemocą wcale nie muszą budzić agresywnych reakcji. Odpowiedzią może być zwyczajna obojętność , a nawet modlitwa wstawiennicza i współczucie. Ale jest to trudne i wymaga czystego serca, zjednoczonego z Bogiem.

         Dlatego lepiej unikać wszelkich złych obrazów, gdyż zasadniczo generują we wnętrzu „ciemny strumień”, który skłania człowieka do złych zachowań oraz nasyca duszę i ciało pożądaniem. Przykładem tego są materiały pornograficzne, które u wielu oglądających wywołują podniecenie i chęć seksualnego zaspokojenia. Dostrzeżony przez oko zły obraz powoduje, że w sercu pojawiają się nieczyste myśli i pożądliwe pragnienia. Gdy serce pójdzie w kierunku tych złych bodźców, efekt jest opłakany. Drugi człowiek przestaje być postrzegany jako obraz Boga. Zaczyna być traktowany jak przedmiot, który służy do zaspokajania pożądania i innych egoistycznych pragnień.

         Serce, pobudzone przez oko, wpływa z kolei na reakcje innych zmysłów. Szczególne znaczenie ma relacja pomiędzy zmysłem wzroku i dotyku. Gdy pod wpływem oka serce pożąda, ręka też staje się narzędziem do zaspokojenia pożądania. To powoduje, że dotyk staje się nieczysty i grzeszny. Dotykanie może dotyczyć innej osoby lub siebie samego. Przy czym istota grzechu nie jest tu związana z ewentualnym doświadczeniem przyjemności, ale z faktem pożądliwego zaspokajania się ciałem kogoś lub własnym. To powoduje zamknięcie serca na Ciało Boga. Ciało ludzkie staje się wtedy „fałszywym zbawicielem”, zastępując prawdziwego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

         W tym kontekście dodajmy, że dobry obraz jest wielką pomocą, gdyż wyzwala w sercu czyste uczucia. To zaś chroni przed zaistnieniem niewłaściwego dotyku. Gdy zaś ma miejsce dobry dotyk jako owoc czystego serca, na przykład poprzez przytulenie, wtedy jest on wyrazem czystej miłości i dobroci.

         Dzisiaj wspominamy Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Święci Archaniołowie, ochraniajcie nas przed wszelkim złem i wspierajcie, aby nasze zmysły, wyobraźnia i serce były coraz bardziej przenikane Bożą Obecnością…

29 września 2015 (J 1, 47-51)Powyższe rozważanie w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika znajdziecie TUTAJ.   Komentarze i Dobra Homilia

Zoom Mocnych w Duchu (~3′) i Zielone Pastwisko ojca Piotra Kleszcza (~5-7′). Poniżej wyłącznie aktualny odcinek, poprzednie dostępne są w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video):

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu


Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka


Najbardziej aktualna albo dzisiejsza (jeśli jest dostępna) homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia (~10-25′).

Abp Ryś – homilia
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Msza z Różańcem w Sanktuarium


Transmisja na żywo wieczornej Mszy Świętej w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi o godzinie 18:00, poprzedzonej Różańcem o 17:30.
Dostępne homilie i transmisje mszy z Abp Rysiem – TUTAJ.
Środa, 29 września 2021 transmisja z Sanktuarium: 17:30 – różaniec, 18:00 msza święta.

Msza z różańcem
Źródło: Mocni w Duchu LiveRok Świętej Rodziny


Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl