Słowo na 3 lutego 2021. Środa. Msza na żywo, Ewangelia i komentarz.Rok Świętej Rodziny

Rok Świętego Józefa

Odpusty na Rok Świętego Józefa


3 lutego 2021, środa

Środa 4 tygodnia zwykłego, Rok B, I

Słowo, Ewangelia i komentarz do dzisiejszego Słowa Bożego z liturgii dnia oraz transmisja mszy świętej na żywo:


Wszystkie propozycje tu zamieszczone, zostały przez nas sprawdzone i należą do naszych ulubionych. Dla wygody zebraliśmy je w jednym miejscu. Zapraszamy do korzystania 🙂


   Ewangelia (Mk 6, 1-6)


Jezus lekceważony w Nazarecie

Słowa Ewangelii według Świętego Marka:


Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim.

A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony».

I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

Oto Słowo Pańskie.


   Komentarze do Ewangelii


Komentarze do dzisiejszego Słowa Bożego: 2 mini refleksje video, w miarę możliwości nagranie homilii Abp Rysia oraz rozważanie Ojca Pustelnika z Eremu Maryi „Brama Nieba”.


   Zielone Pastwisko

Kilkuminutowy komentarz franciszkański do dzisiejszej Ewangelii ojca Piotra Kleszcza OFM conv. z kapłańskim błogosławieństwem online! (widoczny jest najbardziej aktualny odcinek).

Zielone Pastwisko  03.02.2021
Żródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś? – sprawdź tutaj.


   Zoom


W ramach Zoomu krótki komentarz do Słowa Bożego prowadzony przez o. Remigiusza Recława SJ od poniedziałku do piątku. Dzisiejszy odcinek powinien być w poniższej playliście Mocnych w Duchu, czasem dostępny jest tylko TUTAJ.

o. R. Recław SJ – Zoom do Ewangelii
3 lutego 2021
Źródło: Mocni w Duchu

Video nie działa? Sprawdź tutaj lub tu.


   Homilia Arcybiskupa Rysia


Poniżej dzisiejsza albo najbardziej aktualna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia. Dzisiejszą – o ile jest dostępna – można wysłuchać wcześniej w ramach transmisji mszy świętej – kliknij tutaj.

Abp Ryś – homilia  03.02.2021
Żródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś? – sprawdź tutaj.


   Komentarz z Pustelni


Głębokie i dotykające konkretów realnego życia rozważania Ojca Eremity OVE.

Poniższy komentarz do dzisiejszej Ewangelii pochodzi z Eremu Maryi „Brama Nieba”.Pułapka przekonań


            
Przekonania, które posiadamy… Mogą być pomocą lub przeszkodą na drodze do prawdy. Jeżeli zawsze automatycznie utożsamiamy naszą wiedzę z rzeczywistością, to stajemy się ofiarami zarozumiałości, a nawet popełniamy grzech pychy. Zarazem nie jest dobrze, gdy rezygnujemy z trudu poznawania, jak jest naprawdę.

Nie są to problemy akademickie, ale zagadnienia, które wpisane są w „serce” naszego życia. Wszelkie wewnętrzne nastawienia, doznawane uczucia i podejmowane decyzje powstają w oparciu o treści, które wypełniają naszą świadomość i podświadomość. Jedna z największych tragedii polega na tym, że ludzie walczą ze sobą, opierając się na błędnych przekonaniach. Preferowana strategia diabła dotyczy treści naszego poznania. Zły duch stosuje taktykę zakłamywania i oczerniania. Najpierw dobry człowiek jest przedstawiany jako „ciemna postać”. Gdy to kłamstwo uda się wmówić, wówczas otwiera się droga, aby „słusznie” taką osobę zwalczać. Co więcej, gdy takie zmanipulowane przekonanie uda się wbić do głowy ludziom o dobrych sercach, nawet oni są w stanie zaangażować się w niszczenie dobrego człowieka. Ileż w historii przypadków, że świętych zabijali ci, którzy „chcieli dobrze”.  

Dobitnie ukazuje to specyfika prześladowań chrześcijan przez pogan w pierwszych wiekach. Otóż wielu pogan uważało się za ludzi bardzo religijnych, którzy prawidłowo oddają cześć ówczesnym „oficjalnym Bogom”. Chrześcijanie byli postrzegani jako bezbożnicy, którzy czczą „jakiegoś człowieka o imieniu Jezus”. Do tego dochodziło kompletne nierozumienie Ewangelii. Na przykład posądzano chrześcijan o kanibalizm, w powiązaniu z informacją o spożywaniu Ciała i Krwi Chrystusa. Takie zachowanie budziło odrazę i było traktowane jako uzasadniony motyw do tępienia przedstawicieli „nieludzkiej sekty”. Każdy chrześcijanin widzi, że takie poglądy to niedorzeczność. Ale w tym właśnie tkwi dramat błędnych przekonań, że są przez niektórych ludzi traktowane ze śmiertelną powagą jako coś wiarygodnego i zgodnego z rzeczywistością. 

            Dlatego warto pamiętać o wielkiej pułapce, której specyfiką jest to, że człowiek pochopnie utożsamia swoją wiedzę z rzeczywistością. Zdanie: „Ja tak uważam” jest wtedy równoznaczne stwierdzeniu: „Tak rzeczywiście jest”. Takie pyszne przekonanie działa jak czarna opaska założona na oczy. Tracimy obraz prawdziwej rzeczywistości.

Wyraziście takie zachowanie możemy dostrzec u mieszkańców Nazaretu (por. Mk 6, 1-6). Gdy słuchali Jezusa, w pierwszym odruchu doświadczali blasku Jego Bożej mądrości. Ale bardzo szybko górę brało przekonanie, że dobrze znany przez nich „zwykły człowiek” nie może posiadać tak wielkiej mądrości i zdolności czynienia cudów. W rezultacie „powątpiewali o Nim”. Błędne przekonanie spowodowało niedowiarstwo, które uniemożliwiło Jezusowi dokonanie większej ilości cudów i uzdrowień w swej rodzinnej miejscowości. 

              Aby nie ulec tej pokusie, warto stosować metodę trzech kroków. Otóż najpierw mamy pełne prawo do posiadania pewnych pierwotnych przekonań, które są swoistym przed-rozumieniem człowieka lub sytuacji. Ale na tym poziomie nie można się zatrzymać. Potem konieczny jest drugi krok, którego istotną cechą jest pokorne wsłuchanie się i wpatrzenie w to, co ktoś mówi i robi.

Centralne miejsce zajmują obiektywnie postrzegane fakty, a nasze nastawienia powinny być wtedy „wzięte w nawias”. Taka postawa pozwala maksymalnie nawiązać kontakt z rzeczywistością, co pozwala wyjść poza obraz początkowy obecny w naszym umyśle i w sercu. Wreszcie trzeci krok charakteryzuje się uczciwym wyciągnięciem wniosków w oparciu o poznaną i doświadczoną rzeczywistość, zgodnie z sumieniem. W ten sposób powstaje przekonanie i obraz, który jest przeniknięty otwarciem na prawdę. Jest to wiedza, która integralnie połączona jest z wiarą. Pięknym przykładem takiej postawy są niektórzy Żydzi, którzy mając pierwotne przekonania judaizmu, otworzyli się na Jezusa. Dzięki temu doszli do wniosku, że jest On Bogiem i uwierzyli w Niego. Podobnie poganie odkrywali w Jezusie prawdziwego Boga, rezygnując z dawniejszych wierzeń w różnorakie bożki. 

            Niech nasze przekonania będą coraz bardziej zgodne z Wolą Bożą.

3 lutego 2016 (Mk 6, 1-6)


Powyższy tekst i ilustracja w całości pochodzą ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”.

Nasz mini kalendarz liturgiczny z odpowiednimi do Ewangelii komentarzami z Eremu znajduje się TUTAJ.


   Transmisje mszy świętych


Dzisiejsze transmisje mszy świętych na żywo, najczęściej z łódzkich kościołów:


   Transmisja Mszy Świętej z Arcybiskupem Rysiem


Dzisiejsza albo najbardziej aktualna, dostępna retransmisja Mszy Świętej z Księdzem Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem.

Wg materiałów Archidiecezji Łódzkiej eucharystia na żywo jest zaplanowana na:
Środę, 3 lutego 2021, o godzinie 7:30.

Abp Ryś – msza święta
1 lutego 2021 godz. 7:30
Źródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś? Sprawdź tutaj.

Modlitwa Jubileuszowa – kliknij!


   Msza święta i różaniec w Sanktuarium


Msza święta z kościoła Jezuitów w Łodzi o godzinie 18:00.
Przed mszą modlitwa różańcowa o godzinie 17:30.
Przewodniczy ojciec Remigiusz Recław SJ.

Środa, 3 lutego 2021, godzina 17: 30 i 18:00.


Msza z Różańcem   03.02.2021
o. R. Recław SJ
Źródło: Mocni w Duchu Live

Video nie działa? Sprawdź tutaj.


Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl