Słowo na 4 lutego 2021. Czwartek. Msza na żywo, Ewangelia i komentarz.Rok Świętej Rodziny

Rok Świętego Józefa

Odpusty na Rok Świętego Józefa


4 lutego 2021, czwartek

Czwartek 4 tygodnia zwykłego, Rok B, I

Słowo, Ewangelia i komentarz do dzisiejszego Słowa Bożego z liturgii dnia oraz transmisja mszy świętej na żywo:


Wszystkie propozycje tu zamieszczone, zostały przez nas sprawdzone i należą do naszych ulubionych. Dla wygody zebraliśmy je w jednym miejscu. Zapraszamy do korzystania 🙂


   Ewangelia (Mk 6, 7-13)


Rozesłanie Dwunastu

Słowa Ewangelii według Świętego Marka:


Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien».

I mówił do nich: «Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich».

Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

Oto Słowo Pańskie.


   Komentarze do Ewangelii


Komentarze do dzisiejszego Słowa Bożego: 2 mini refleksje video, w miarę możliwości nagranie homilii Abp Rysia oraz rozważanie Ojca Pustelnika z Eremu Maryi „Brama Nieba”.


   Zielone Pastwisko

Kilkuminutowy komentarz franciszkański do dzisiejszej Ewangelii ojca Piotra Kleszcza OFM conv. z kapłańskim błogosławieństwem online! (widoczny jest najbardziej aktualny odcinek).

Zielone Pastwisko  04.02.2021
Żródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś? – sprawdź tutaj.


   Zoom


W ramach Zoomu krótki komentarz do Słowa Bożego prowadzony przez o. Remigiusza Recława SJ od poniedziałku do piątku. Dzisiejszy odcinek powinien być w poniższej playliście Mocnych w Duchu, czasem dostępny jest tylko TUTAJ.

o. R. Recław SJ – Zoom do Ewangelii
4 lutego 2021
Źródło: Mocni w Duchu

Video nie działa? Sprawdź tutaj lub tu.


   Homilia Arcybiskupa Rysia


Poniżej dzisiejsza albo najbardziej aktualna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia. Dzisiejszą – o ile jest dostępna – można wysłuchać wcześniej w ramach transmisji mszy świętej – kliknij tutaj.

Abp Ryś – homilia  04.02.2021
Żródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś? – sprawdź tutaj.


   Mocne Kazanie


Mocne Kazanie z dzisiejszej Mszy Świętej w Sanktuarium o godzinie 18:00.


Mocne Kazanie 4.02.2021
o. Kwiatkowski SJ
Źródło: Mocni w Duchu Live


   Komentarz z Pustelni


Głębokie i dotykające konkretów realnego życia rozważania Ojca Eremity OVE.

Poniższy komentarz do dzisiejszej Ewangelii pochodzi z Eremu Maryi „Brama Nieba”.Kontemplacyjna misja


            
Szczerze przytulić się. Poczuć współobecność. Bez ograniczeń wypłakać się. Oto  pragnienia, które są dobrym znakiem istnienia nadziei. Serce wypełnia wtedy ufność, że serdeczna bliskość pomoże przezwyciężyć „samotność wyspy”, zaś łzy uwolnią od tego, co niemiłosiernie ciąży i zniewala. Taki stan jest wyrazem tęsknoty za miłością, która utuli doznawany ból istnienia.

Gdy łzy i myśli o cieple bliskości mają „zakaz wstępu”, ewidentny to sygnał, że zbolałe istnienie skłania się ku beznadziei. Można ten smutek duszy agresywnie maskować, ale nie zmienia to faktu, że wnętrze chyli się ku przekonaniu, że żadnej miłości już nie ma i nigdy nie będzie. A przecież nie można przytulać się do tego, czego nie ma. 

Takie egzystencjalne i duchowe stany nabierają szczególnego wymiaru w kontekście tajemnicy słowa, zwłaszcza słowa Bożego. Beznadzieja w słowach jest dotkliwą chorobą serca. Jest to swoiste istnienie na zasadzie słownej propagandy. Propaganda oznacza głoszenie słów, które przypomina rozrzucanie pustych puszek. Te puszki mogą być nawet bardzo atrakcyjnie zaprezentowane. Ale nie zmienia to faktu, że  w środku jest pustka, która nie daje życia, a wręcz ma zdolność odbierania życia. Pustka wchłania w siebie niczym kosmiczna czarna dziura, która jest w stanie „połknąć” nawet promienie świetlne.

Propaganda jest preferowanym narzędziem bezdusznych ideologii, sekt i akcji marketingowych, aby poprzez słowo schwytać  jak najwięcej ofiar, które staną się krypto-niewolnikami. Tragedia to wielka, gdy słowo Boże staje  się przedmiotem akcji propagandowej. Dzieje się tak zawsze, gdy słowo Boga jest sprowadzone do „zimnych doktryn” i jeszcze zimniejszych „moralnych zakazów i nakazów”. Takie sceny mogą rozgrywać się nawet w domowych czterech ścianach, gdy wygłaszane są jedynie „kazania umoralniające” i „doktryny ustawiające”. Odbiorca takich treści czuje podświadomie beznadziejny brak miłości. Dlatego ochronnie zamyka swe serce i co najwyżej z lęku lub dla świętego spokoju poddaje się narzucanym rygorom. W takim świecie raczej nie ma szczerych przytuleń…

W tych zmaganiach z życiem i słowem pomocą jest scena, gdy Jezus rozesłał Dwunastu, którzy „wyszli i wzywali do nawrócenia” (Mk 6, 7-13). Ponadto „wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali”. Oto „misyjna rzeczywistość”, która ma swe źródło w uprzednim przytuleniu się do Boskiej Miłości, doskonale wcielonej w Jezusie Chrystusie. Uczniowie najpierw wiele czasu spędzili z Mistrzem. Wsłuchani i wpatrzeni w Niego, nasycali się Boskim słowem, które otrzymywali. Wspólnie milczeli. Potem zaś nie zainicjowali „swojego interesu”, ale podjęli zaproszenie do misji, na którą zostali posłani przez samego Jezusa. Misja nie była czasem funkcjonowania jako „propagandowa Boża tuba”, ale był to dla uczniów święty czas dzielenia się doświadczonym wcześniej przytuleniem przez słowo Boże.

Tak! Najpierw konieczny jest czas kontemplacyjnego trwania przy Jezusie, aby doświadczyć Jego uzdrawiającej obecności, wyrażającej się poprzez życiodajne milczenie i słowo. Dopiero zaznawszy takiego kontemplacyjnego przytulenia przez Miłość, mając wiele przepłakanych godzin w „rękaw Pana Jezusa”, można z ufną wiarą i nadzieją podejmować misyjne dzieło.  Wtedy głoszenie wszelkiego słowa staje się nośnikiem Boga Żywego. To już nie jest zniewalająca propaganda, ale wewnętrznie wyzwalające świadectwo, które napełnia nowym życiem. Słowo wypełnione wewnętrznie Bogiem jest zwiastunem  Miłującej Nadziei; ma charakter uzdrawiający i pozwala usuwać z duszy wszelkie złe oddziaływania złego ducha. W domowych realiach wielką duchową moc ma promieniowanie kontemplowanym Słowem. A gdy pada nawet „twarde słowo”, to i tak ma wtedy swoisty smak miłującego przytulenia.  W takiej duchowej rzeczywistości łzy zyskują normalny status obecności, jako znak przebywania w bezpiecznej przestrzeni wzajemnej miłości i nadziei. Jakże to wielkie misterium, kontemplacji i misji… 

5 lutego 2015 (Mk 6, 7-13)


Powyższy tekst i ilustracja w całości pochodzą ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”.

Nasz mini kalendarz liturgiczny z odpowiednimi do Ewangelii komentarzami z Eremu znajduje się TUTAJ.


   Transmisje mszy świętych


Dzisiejsze transmisje mszy świętych na żywo, najczęściej z łódzkich kościołów:


   Transmisja Mszy Świętej z Arcybiskupem Rysiem


Dzisiejsza albo najbardziej aktualna, dostępna retransmisja Mszy Świętej z Księdzem Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem.

Wg materiałów Archidiecezji Łódzkiej eucharystia na żywo jest zaplanowana na:
Czwartek, 4 lutego 2021, o godzinie 7:30.

Abp Ryś – msza święta
4 lutego 2021 godz. 7:30
Źródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś? Sprawdź tutaj.

Modlitwa Jubileuszowa – kliknij!


   Msza święta ze św. Szarbelem i różaniec w Sanktuarium


Msza święta ze św. Szarbelem z kościoła Jezuitów w Łodzi o godzinie 18:00.
Przed mszą modlitwa różańcowa o godzinie 17:30.
Przewodniczy ojciec Zygmunt Kwiatkowski SJ.

Czwartek, 4 lutego 2021, godzina 17: 30 i 18:00.


Msza z Różańcem   04.02.2021
o. Z. Kwiatkowski SJ
Źródło: Mocni w Duchu Live

Video nie działa? Sprawdź tutaj.


Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl