30 marca 2024. Rozważanie na Wielką Sobotę i Słowo na Liturgię Wigilii Paschalnej w roku B. Czytania, Ewangelia, rozważanie, komentarze oraz homilia kard. Rysia

Wielka Sobota jest dniem wyciszenia i oczekiwania na przyjście Chrystusa, co wyraża się tradycją czuwania przy Grobie Pańskim, gdzie przez cały dzień trwa Adoracja Najświętszego Sakramentu. Nie sprawuje się mszy świętej, a zatem nie ma Ewangelii przypisanej do Wielkiej Soboty, która kończy się wraz z zapadnięciem zmroku. Wówczas (po zmierzchu) celebrujemy – należącą już do liturgii Niedzieli Wielkanocnej – Wigilię Paschalną. 

Poniżej zamieszczamy komentarze na Wielką Sobotę oraz czytania i Ewangelię wieczornej Liturgii Wigilii Paschalnej. Zapraszamy do lektury rozważania ukazującego piękno i głęboki sens wielkosobotniej ciszy. Natomiast rozważania odnoszące się do radości Zmartwychwstania znajdziecie w Słowie na Wielkanoc.

30 marca 2024, Sobota

Wielka Sobota i Liturgia Wigilii Paschalnej, Rok A (zakończenie Triduum Paschalnego) patron dnia: tu; obydwa oficja: tu
święci pustelnicy dziś wspominani: św. Jan Klimak

   Rozważanie Ojca Pustelnika

Rozważanie Ojca Eremity OVE z Eremu Maryi „Brama Nieba” na Wielką Sobotę w oparciu o czytania wielkanocne (~2-3′) (Wielka Sobota, rok liturgiczny B I)

Erem-Maryi-Brama-Nieba-nagłówek-strony

Piekielne zmagania

Jak to się skończy?… Istnieją dwie delikatne strefy graniczne, gdzie ważą się losy dalszego życia. To obszary, gdzie rozgrywa się walka pomiędzy dobrem i złem. Wszystko się może zdarzyć. Wielka pokusa polega na poczuciu, że już nic się nie zmieni. Ale tak nie jest…

Najpierw chodzi o stan, gdy zaczyna świtać myśl, aby zerwać z dotychczasowym złem. Jest to autentyczne otwarcie serca na nowe życie. We wnętrzu zapada szczera decyzja, aby opuścić „krainę ciemności” i wejść do „przestrzeni światła”. Np. po latach bez Mszy świętej i bez sakramentu pokuty, serce wypełnia pragnienie, aby ponownie przekroczyć „progi kościoła”. Po okresie bycia na manowcach życie wedle zasad wiary staje się priorytetem. Zniewalający nałóg przybiera postać „malutkiej przeszkody”, która z pewnością zostanie przezwyciężona. Pozostaje tylko „jeden krok”… Wtedy właśnie następuje potężne uderzenie, że powstała Nadzieja jest tylko chwilową fanaberią. Dawna beznadzieja usiłuje zachować „grzeszne status quo”, okrutnie przeklinając lub dyskretnie wypraszając zaistniałą Nadzieję. Gwoździem do trumny staje się myśl, że Bóg już nie czeka. Stracił cierpliwość… Tak więc trzeba porzucić mrzonki o poprawie i żyć bez zmian jak dotąd…

Drugi stan dotyczy sytuacji, gdy powyższa pokusa została przezwyciężona. Nastąpiło zerwanie z określonym grzechem i pojednanie z Bogiem. Wnętrze rozświetla blask nowego życia. Na początku wszystko przypomina „wiosenną porę”. Emocjonalna fascynacja stwarza wrażenie trwałości „nowego świata”. Tym razem rdzeniem pokusy jest wtłoczenie iluzorycznego przekonania, że „potężna twierdza uzyskanej wiary” jest teraz już nie do zdobycia. Jest to śmiertelnie niebezpieczny mit, gdyż tak naprawdę świeżo uzyskane dobro jest kruche, niestabilne i podatne na szybkie zniszczenie. Taki stan ducha przypomina złamaną rękę, z której dopiero zdjęto gips. Niektórzy runęli, gdyż zbyt szybko uwierzyli w swą „bardzo silną wiarę i miłość”…

W tych zmaganiach ważne przesłanie niesie Wielka Sobota. W „Składzie Apostolskim” wyznajemy: „…umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał…”. Tak więc dziś kontemplujemy zstąpienie Jezusa do piekieł. Jest to czas po śmierci Wielkiego Piątku, ale jeszcze przed zmartwychwstaniem (Wieczorna liturgia w sobotę przynależy już do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego). Obecność Jezusa w piekle oznacza m.in. doskonałe zjednoczenie się z każdym człowiekiem, który przeżywa „piekielne zmagania” w przechodzeniu „od zła do dobra”. Jezus wszystko po ludzku odczuwa w sobie, zarazem umacnia swą Boską Obecnością i daje Nadzieję na definitywne zwycięstwo. Jezus jest w piekle nie jako zesłany, ale jako pragnący wydobyć z piekła (w sensie otchłani, a nie w sensie stanu ostatecznego odrzucenia Boga). Można to przyrównać do sytuacji, gdy kapłan „idzie do więzienia”, ale nie jako skazany, lecz jako wolny człowiek, aby skazanym dać wyzwalające słowo i Ciało Jezusa. Błogosławieni więźniowie, którzy przyjmują ten zbawienny dar na drodze ku Dobru.

Wielka Sobota zaprasza, aby dzielnie i pokornie kontynuować podjętą walkę duchową. Nawet z najbardziej piekielnej otchłani zła możemy wydostać się do niebiańskich przestworzy dobra. Jest to możliwe dzięki Jezusowi, który zstępuje do piekła, bierze nas za rękę i Boską mocą wyciąga na wolność z dawnego więzienia. Nigdy nie możemy rezygnować. Zarazem gdy smakujemy radości nowego życia, po wyjściu z wcześniejszego więzienia, bądźmy czujni. Zło będzie usiłowało na nowo nas zniewolić, a nawet jeszcze bardziej. Na ziemi żadne dobro nie jest trwałe. Jesteśmy dopiero w drodze do ostatecznego Zmartwychwstania. To oznacza, że nie można jednej swej dłoni podawać drugiej swej dłoni w geście pysznej samo-gratulacji. Wciąż od nowa i coraz mocniej trzeba ściskać dłoń Jezusa, który wydobywa nas z piekła doczesnych walk. Im więcej dobra, tym ludzka i Chrystusowa dłoń potrzebują silniejszego wzajemnego zacisku. Kto tak czyni, pięknie zdąża do wiecznej Chwały Zmartwychwstania w Chrystusie…

4 kwietnia 2015 (Mk 16, 1-8)


   Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z komentarzem Ojca Pustelnika znajdują się TUTAJ.

   Komentarze video na Wielką Sobotę

  Wszystkie poniższe okna video powinny wyświetlać najbardziej aktualny (dzisiejszy) odcinek, czasem trzeba go jednak odszukać w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video, aktywna po kliknięciu przycisku odtwarzania).

   „Słowo na jutro” (~5-35′)

   Wprowadzenie do dzisiejszej Ewangelii, proponowane przez Centrum Formacji Duchowej w Krakowie na wieczór poprzedniego dnia, odcinek 1309 dostępny od 20:00 (~5-35′). 

„Słowo na jutro”
Źródło: CFD księży Salwatorianów w Krakowie

    Exultet (Liturgia Światła)    +

Czytania Wigilii Paschalnej   +

   Ewangelia (Mk 16, 1-7)

Chrystus zmartwychwstał

Słowa Ewangelii według Świętego Marka:

Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą: «Kto nam odsunie kamień z wejścia do grobu?».

Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły.

Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. A idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: „Podąża przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”».

Oto Słowo Pańskie

   Komentarze video na Wigilię Paschalną

  Wszystkie poniższe okna video powinny wyświetlać najbardziej aktualny (dzisiejszy) odcinek, czasem trzeba go jednak odszukać w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video, aktywna po kliknięciu przycisku odtwarzania).

   Zoom (~2-3′)

  Od poniedziałku do piątku Zoom Mocnych w Duchu prowadzi o. Remigiusz Recław, Jezuita, a w soboty i niedziele Inga Pozorska, kierownik zespołu Mocni w Duchu (odcinek dostępny od godziny 5:00 rano).

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu

   Zielone Pastwisko (~4-7′)

  Zielone Pastwisko prowadzone przez ojca Piotra Kleszcza OFM conv., franciszkanina (odcinek na dziś pojawia się koło godziny 0:00).

Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka

   Homilia (~9-29′)

  Trzy dzisiejsze homilie księdza kardynała Grzegorza Rysia z Liturgii Wigilii Paschalnej.

Homilia cz. 1
Kardynał Grzegorz Ryś
Źródło: Archidiecezja Łódzka

Homilia cz. 2
Kardynał Grzegorz Ryś
Źródło: Archidiecezja Łódzka

Homilia cz. 3
Kardynał Grzegorz Ryś
Źródło: Archidiecezja Łódzka