Słowo na 31 maja

Słowo na 31 maja 2021. Ewangelia i rozważanie, msza o uzdrowienie i różaniec na żywo.


31 maja 2021, Poniedziałek

Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, Rok B, I, (inne oficjum: tu)

● Ewangelia
● Rozważanie (~2-3′)
● Komentarze (~3-7′)
● Homilie (~10-25′)

● Msze i nabożeństwa na żywo

+   Komplet Czytań – rozwiń

  Ewangelia (Łk 1, 39-56)


Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:


Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:

«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».

Wtedy Maryja rzekła:

«Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
święte jest Jego imię,
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».


Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Oto Słowo Pańskie.


   Komentarz Ojca Pustelnika


Rozważanie Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).Fascynujące spotkanie


        „Tak bardzo się cieszę. Świetnie. Po prostu rewelacja. Wspaniale, że zostałaś mamą!”. Zawołała ze szczerą radością. Na twarzy pojawił się naturalny uśmiech przejrzystego serca. Ucieszyła się bardzo, że po wielu trudach przyjaciółka wreszcie została mamą. Tak! Wiele spotkań dokonuje się w tym duchu. Ale niestety, bardzo często jest zupełnie inaczej. Uśmiechy stanowią jedynie asekurancką grę pozorów. W sercu jest wiele złych uczuć. Słowa wyrażają wykalkulowane konwenanse. Zamiast troskliwej dobroci, pełna egoizmu zazdrość i fałszywe zachwyty.

        W Ewangelii znajduje się piękny opis spotkania Maryi i Elżbiety (por. Łk 1, 39-56). Rozmowa dwóch kobiet stanowi wzajemną wymianę dobroci. To nie są jakieś powierzchowne frazesy, ale głębia duchowej relacji. Maryja swym pozdrowieniem wyzwala w Elżbiecie obecność Ducha Świętego. Elżbieta, w odpowiedzi, z radością rozpoznaje w Maryi tę, która jest „błogosławioną między niewiastami”. Szczery dialog, który stanowi obopólne ubogacenie.


        Maryja z Elżbietą swą postawą dają bezcenną inspirację. Wielka jest wartość dobrych spotkań pomiędzy ludźmi. Dzięki czemu jest to możliwe? W dużej mierze, dzięki pokorze. A na czym polega? Warto szczególnie przyjrzeć się Maryi. Pokora oznacza wewnętrzne otwarcie na prawdę. Maryja stwierdza: „Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia”. W ten sposób uznaje konkretną rzeczywistość. Jednocześnie woła: „Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim”. Uwielbia Boga, a nie siebie samą.

        Istnieją dwie niebezpieczne postawy, które są zaprzeczeniem ewangelicznej pokory. Pierwsza polega na niewłaściwym poniżaniu siebie. Wtedy człowiek nie uznaje posiadanego dobra w sobie. Wypowiadane słowa nie są zgodne z rzeczywistością. Występują tu różne reakcje lękowe i kompleksy, wynikające z pogardzania sobą. Pod takim płaszczykiem „pokłonu głowy” może istnieć serce, które ma w sobie wiele zgorzknienia i zazdrości.

        Drugie niewłaściwe zachowanie wyraża się w postawie pychy. Człowiek pyszny w głębi serca mówi: „wielbi dusza moja siebie”. Jest to oddawanie chwały swoim umiejętnościom i swej dobroci. Uznawanie siebie za najlepszego. Wszyscy inni dookoła są gorsi. Pycha zawsze uniemożliwia głębszą wzajemną relację. „Ja” postawione w centrum postrzega wtedy w drugim konkurencję. „Ty” zostaje zamienione w przedmiot. Nawet Bóg jest traktowany tylko jako jeden z elementów do budowania własnej życiowej układanki.

        Poniżanie siebie lub pycha uniemożliwiają głębokie spotkanie międzyludzkie. Nierealne staje się wtedy budowanie trwałej przejrzystej relacji. Zaporą staje się przede wszystkim brak wzajemnego autentyzmu oraz pyszna koncentracja na własnej osobie.


        U Maryi i Elżbiety dokonuje się przezwyciężenie tych dwóch ludzkich słabości. W mocy Ducha Świętego wchodzą na drogę autentycznej pokory. Maryja zgodnie z prawdą uznaje otrzymany od Boga dar. Nie kwestionuje tego, że w przyszłości będzie błogosławiona przez wszystkie pokolenia. Jednocześnie niczego nie przypisuje sobie. Uważa siebie za służebnicę, która wszystko otrzymuje od Boga. W głębi serca uwielbia Boga. W ten sposób dokonuje się swoista synteza, która jest owocem działania Ducha Świętego. Rodzi się postawa pokory, która przyjmuje fakty i zarazem źródło wszelkiego dobra upatruje w Bogu. Człowiek pokorny w pełni uznaje też wszelkie swe słabości i przejawy złego zachowania. Zło przypisuje sobie. Za dobro uwielbia Boga. Pokora stanowi więc wewnętrzne otwarcie na prawdę.

        Ludzie o pokornych sercach są w stanie wchodzić w głębokie wzajemne relacje. Pomiędzy „ja” i „ty” dokonuje się spotkanie, które służy wzajemnemu ubogaceniu. Dwie osoby są przekonane o swej wartości, zarazem w centrum stawiają Boga. Dzięki temu jeden w żaden sposób nie dyskredytuje drugiego. Szczera, czysta radość wspólnego bycia w Bogu.

31 maja 2013 (Łk 1, 39-56)Powyższe rozważanie wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika znajdziecie TUTAJ.


   Komentarze i Dobra Homilia

Zoom Mocnych w Duchu (~3′) i Zielone Pastwisko ojca Piotra Kleszcza (~5-7′). Poniżej wyłącznie aktualny odcinek, poprzednie dostępne są w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video):

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu


Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka


Dzisiejsza albo najbardziej aktualna dostępna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia (najwcześniej po transmisji mszy świętej) (~10-25′).

Abp Ryś – homilia
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Msza z Abp Rysiem oraz różaniec i msza o uzdrowienie


Transmisja dzisiejszej porannej mszy żywo z Księdzem Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem o godzinie 7:30 (albo ostatniej dostępnej retransmisji) oraz wieczornej Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi o godzinie 19:00 i różańca o 18:00.

Poniedziałek, 31 maja 2021, godzina 7:30
oraz 18:00/19:00.


Abp Ryś – Msza poranna
Źródło: Archidiecezja Łódzka

Różaniec i Msza o uzdrowienie
Źródło: Mocni w Duchu LiveRok Świętej Rodziny


Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl