Słowo-na-6-stycznia-2023

Słowo na Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) w piątek, 6 stycznia 2023 albo na dzień powszedni. Czytania, Ewangelia, rozważanie, komentarze oraz dzisiejsza homilia abp Rysia

6 stycznia 2023, Piątek

Uroczystość Objawienia Pańskiego, wspomnienie Trzech Króli, pierwszy piątek miesiąca (Poza Polską dzień powszedni przed Uroczystością Objawienia Pańskiego; patron dnia: tu)

Czytania i Ewangelia poza Polską na dzień powszedni 6 stycznia przed Objawieniem Pańskim    +

Czytania z Uroczystości Objawienia Pańskiego (w Polsce)    +

  Ewangelia z Uroczystości (Mt 2, 1-12)

Pokłon mędrców ze Wschodu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon».

Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».

Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytajcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.

A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.

Oto Słowo Pańskie.

   Rozważanie Ojca Pustelnika


*Rozważanie Ojca Eremity OVE z Eremu Maryi „Brama Nieba” do dzisiejszej Ewangelii z Uroczystości Objawienia Pańskiego (~2-3′).

Erem-Maryi-Brama-Nieba-nagłówek-strony

Objawienie Pańskie

Żyjesz, gdy kochasz i tworzysz! Tak! Prawda ta nie dotyczy tyko wybranych. Wszyscy jesteśmy twórcami. Każdy z nas jest zaproszony do smakowania miłosnego eliksiru pasji tworzenia. Co więcej, to właśnie Ty jesteś tą wyjątkową osobą, która jest zdolna stworzyć to, czego nikt inny nie stworzy…

Twórczość z miłości jest wchodzeniem w strumień życia. We wnętrzu wyzwala się wtedy poczucie sensu istnienia. Beznadzieja ustępuje miejsca nadziei. Bezruch absurdu przeradza się w pełen pasji proces poszukiwania. Podejmowany trud choć fizycznie nawet wyczerpuje, to duchowo uskrzydla. Twórcza praca jest odzwierciedleniem Boskiego Aktu Stwórczego.

Nie jest najważniejsze, co wykonujesz. Istotne znaczenie ma miłująca wola tworzenia, w posłuszeństwie „wewnętrznemu duchowi”. Jest to radosna czynność powoływania do istnienia tego, czego wcześniej nie było. Nie możemy ulegać leniwym malkontentom, którzy swymi gnuśnymi paralizatorami chcą nas sparaliżować „oparami bezsensu”. Każdy ruch twojej ręki, wyzwolony przez duchową moc prawdy i miłości, ma sens. Szczytem tego sensu jest tworzenie, będące wypełnianiem Woli Bożej. Tak się dzieje, gdy pokornie kontemplujemy Bożą Prawdę i z Miłością w sercu Ją wyrażamy. Oto przesłanie, które z mocą emanuje z dzisiejszej Uroczystości Objawienia Pańskiego.

Bierność powoduje bezsens umierania, gdyż ożywczy strumień Bożej łaski od Dziecięcia Jezus zostaje zignorowany. Nie ulegajmy tej pokusie! Ale trzeba pamiętać o jeszcze jednym niebezpieczeństwie, które polega na tym, że człowiek traktuje siebie jako „Boskiego Stwórcę”. Bóg Stworzyciel zostaje wtedy zastąpiony poprzez własne „boskie ja”. Przykładem takiej „samobójczej postawy” jest król Herod. Zasłynął w historii z wielkiego okrucieństwa. Zamordował nawet swoją żonę i dzieci. Zarazem ten okrutnik zrealizował wiele potężnych projektów budowlanych, włącznie ze wspaniałą rekonstrukcją Jerozolimy. Ale co tego? Całe to budowanie było jedynie na swoją chwałę, dla zaspokojenia swej ambicjonalnej żądzy władzy i prestiżu. Symbolem moralnej klęski Heroda była chęć zamordowania Bożego Dziecięcia Jezus.

Tak więc w powiązaniu z tworzeniem istnieją dwie potężne pokusy. Pierwsza polega na braku tworzenia, zaś druga charakteryzuje się tworzeniem na swoją chwałę. Pamiętając o tych pułapkach, warto w dzisiejszą Uroczystość zaczerpnąć z przykładu ewangelicznych Mędrców ze Wschodu. Ci wielcy miłośnicy twórczego poszukiwania prawdy, posłuszni Bożemu natchnieniu, gdy „zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzyli swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę” (por. Mt 2, 1-12). Ależ inspiracja! Najważniejsze, aby u źródeł twórczości była kontemplacja prawdy. Szczytem prawdy jest Dziecię Jezus, Prawda Wcielona. Gdy człowiek kontempluje, wtedy oddaje w sercu pokłon Bogu. To chroni przed pychą tworzenia, zarazem święcie i kreatywnie uskrzydla. Owocem kontemplacji jest twórczość, która odzwierciedla doświadczone Piękno i Miłość. Taki dar jest znakiem uwielbienia Boga oraz wyraża szacunek i troskę wobec człowieka. Każdy ma swoje niepowtarzalne złoto, mirrę i kadzidło…

W takim duchu powstają skromne teksty, które są zamieszczane w naszym Eremie cyfrowym. W samotnej ciszy pustelni kontempluję Boże Słowo, a potem zrodzone w sercu słowo nieporadnie ujmuję w formę słowa pisanego. Proszę Ducha Świętego, aby poprzez lekturę opublikowanego tekstu obdarzał Ciebie takim darem, jakiego najbardziej aktualnie potrzebujesz. Każdy tekst jest uwielbieniem Boga. Zarazem moją intencją jest, aby poprzez ofiarowane Ci słowo oddać pokłon Bożemu Dziecięciu, które mieszka w Tobie. To wszystko znaczy, że w Duchu Świętym każdego dnia otrzymujesz swój niepowtarzalny tekst, specjalnie tylko dla Ciebie napisany!

6 stycznia 2015 (Mt 2, 1-12)


Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z komentarzem Ojca Pustelnika znajdują się TUTAJ.

   Komentarze video

  Wszystkie poniższe okna video powinny wyświetlać najbardziej aktualny (dzisiejszy) odcinek, czasem trzeba go jednak odszukać w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video, aktywna po kliknięciu przycisku odtwarzania).

   „Słowo na jutro” (~5-35′)

   Wprowadzenie do dzisiejszej Ewangelii, proponowane przez Centrum Formacji Duchowej w Krakowie na wieczór poprzedniego dnia, odcinek 860 dostępny od 21:00 (~5-35′). 

Słowo na jutro
Źródło: CFD księży Salwatorianów w Krakowie

   Zoom (~2-3′)

  Od poniedziałku do piątku Zoom Mocnych w Duchu prowadzi o. Remigiusz Recław, Jezuita, a w soboty i niedziele Inga Pozorska, kierownik zespołu Mocni w Duchu  (odcinek dostępny od godziny 5:00 rano).

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu

   Zielone Pastwisko (~4-7′)

  Zielone Pastwisko prowadzone przez ojca Piotra Kleszcza OFM conv., franciszkanina (odcinek na dziś pojawia się koło godziny 0:00).

Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka

   Homilia (~9-29′)

  Dzisiejsza homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia.

Homilia
Ks abp Grzegorz Ryś
Źródło: Archidiecezja Łódzka