Słowo-na-6-maja-2022

Poniedziałek, 6 maja 2024. Słowo na święto świętych Filipa i Jakuba Młodszego, apostołów. Czytania, Ewangelia, rozważanie, komentarze

6 maja 2024, Poniedziałek

Święto świętych Filipa i Jakuba Młodszego, Apostołów (patron dnia: tu; inne oficjum: tu)

Czytania   +

   Ewangelia (J 14, 6-14)

Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś?

Słowa Ewangelii według Świętego Jana:

Jezus powiedział do Tomasza:

«Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».

Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».

Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię».

Oto Słowo Pańskie

   Rozważanie Ojca Pustelnika

Rozważanie Ojca Eremity OVE z Eremu Maryi „Brama Nieba” do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′) (święto świętych apostołów Filipa i Jakuba Młodszego, rok liturgiczny B I)

Erem-Maryi-Brama-Nieba-nagłówek-strony

Tajemnicze oczy

Oczy… są zwierciadłem duszy. Spojrzenie odsłania wewnętrzny świat człowieka. Poprzez oczy można dostrzec duszę. Doświadczenie życiowe, wsparte Bożą łaską, pozwala odczytać wiele konkretnych treści. Ale nie to jest najważniejsze. O wiele cenniejsza jest intuicyjna zdolność odbierania stanu głębi serca. Istotny jest przekaz, czy dane oczy są znakiem „przejrzystej osoby”, której można zaufać, czy też od razu da się wyczuć istnienie jakiegoś fałszu i nieprzejrzystości. Wtedy spontanicznie załącza się sygnał ostrzegawczy: „Bądź uważny!”. Nie chodzi o wydawanie osądów, ale o roztropną orientację, która pomaga właściwie reagować w różnych sytuacjach życiowych.

Dobry wzrok jest bezcenną pomocą w zwykłym codziennym poruszaniu się i funkcjonowaniu. To oczywiste. Ale oczy są także oknem duszy; umożliwiają duchową kontemplację. Bóg stworzył oczy po to, aby oglądały dobre i piękne obrazy. Obrazy te powinny być środkiem, który pozwala uczestniczyć w rzeczywistości duchowej. Wówczas poprzez oczy dusza otrzymuje nasycający ją pokarm duchowy. Niestety, w tym miejscu wkrada się pokusa, która polega na niewłaściwym oglądaniu. Gdy ilość rejestrowanych bodźców wizualnych jest zbyt duża, we wnętrzu powstaje chaos i klimat rozproszenia. Natłok dynamicznych treści utrudnia lub wręcz uniemożliwia wewnętrzne skupienie. Jeszcze większy problem powstaje, gdy wzrok rejestruje treści negatywne moralnie. Przykładem tego są materiały pornograficzne. Człowiek zaspokaja wtedy potrzebę nasycania się obrazem jedynie na poziomie fizycznym. Jest to swoiste patrzenie na okno zabite deskami, które uniemożliwia ujrzenie duchowego krajobrazu.

Tradycja pustelnicza zawsze akcentowała kwestię ascezy wzroku. Czyli chodzi o ograniczenie ilości oglądanych obrazów oraz o właściwy ich dobór. Przykładowo, wzrok skierowany ku ziemi pomaga w głębszym skupieniu i wyciszeniu oraz w ćwiczeniu pokory. Zarazem sama rezygnacja nie rozwiązuje istotnej trudności. Powstaje bowiem pustka, która usilnie domaga się ponownego nasycenia. Tego nie da się zablokować. Nasycanie się powinno mieć miejsce, z tym że poprzez dobre obrazy. W tym sensie bezcenne znaczenie ma praktyka modlitwy poprzez codzienne wpatrywanie się w ikonę, czyli święty obraz. Fizyczny głód oglądania obrazu zostaje zaspokojony. Co więcej, kontemplowane piękno daje duchowe nasycenie. Kontemplacja ikony chroni przed pokusą oglądania niewłaściwych treści. Gdy człowiek naje się dobrą kanapką, wtedy już nie ma ochoty na popsutą. Zarazem jest to bardzo dobry środek terapeutyczny przeciwko różnym uzależnieniom i powierzchownym błyskotkom. Zły obraz jest zastępowany dobrym obrazem, bogatym duchowo.

Oczywiście najważniejsze jest to, że poprzez patrzenie na ikonę nawiązujemy modlitewny kontakt z Bogiem. Ikona jest pięknym oknem Bożej Obecności. Ale to nie wszystko! Istnieje na ziemi możliwość, aby oczami fizycznymi jak najdosłowniej oglądać samego Boga. W Ewangelii apostoł Filip poprosił Jezusa: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy” (por. J 14, 6-14). W odpowiedzi usłyszał: „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca”. Czyli, gdy Filip patrzył na Jezusa, widział Boga Ojca, bo Jezus jest także Bogiem. Istnieje pomiędzy Nimi doskonała jedność: „Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie”. Obecnie Jezus jest fizycznie dostrzegalny w Misterium Eucharystii. Gdy patrzymy na Konsekrowaną Hostię, patrzymy na Jezusa, a widząc Jezusa, widzimy Boga. To wszystko jest możliwe w czasie Mszy Świętej, a zwłaszcza w trakcie Adoracji Najświętszego Sakramentu. Gdy mamy przed oczami Świętą Hostię, wtedy możemy nasycać się Bożą Obecnością. Z pomocą fizycznego wpatrywania się przyjmujemy Boga do serca.

Wierna praktyka Adoracji Eucharystycznej prowadzi do głębokiej wewnętrznej przemiany. Poprzez oczy człowiek nasyca się Bogiem, który przeobraża duszę na swe podobieństwo. Na ziemi potrzebna jest wiara, że Bóg wypełnia nas swą miłującą obecnością. Moment śmierci będzie wspaniałym ujawnieniem się tej prawdy.

Kontemplacja ikony i Adoracja Najświętszego Sakramentu, to bezcenna pomoc na drodze do Wiecznego wpatrywania się w Boga. Panie, bądź uwielbiony, że już teraz na ziemi możemy na Ciebie patrzeć i Ciebie kontemplować…

6 maja 2015 (J 14, 6-14)

Ikona Maryi „Portaitissa” w kaplicy św. Brunona Kartuza w Eremie Maryi „Brama Nieba”


   Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z komentarzem Ojca Pustelnika znajdują się TUTAJ.

   Komentarze video

  Wszystkie poniższe okna video powinny wyświetlać najbardziej aktualny (dzisiejszy) odcinek, czasem trzeba go jednak odszukać w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video, aktywna po kliknięciu przycisku odtwarzania).

   „Słowo na jutro” (~5-35′)

   Wprowadzenie do dzisiejszej Ewangelii, proponowane przez Centrum Formacji Duchowej w Krakowie na wieczór poprzedniego dnia, odcinek 1346 dostępny od 20:00 (~5-35′). 

„Słowo na jutro”
Źródło: CFD księży Salwatorianów w Krakowie

   Zoom (~2-3′)

  Od poniedziałku do piątku Zoom Mocnych w Duchu prowadzi o. Remigiusz Recław, Jezuita, a w soboty i niedziele Inga Pozorska, kierownik zespołu Mocni w Duchu (odcinek dostępny od godziny 5:00 rano).

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu

   Zielone Pastwisko (~4-7′)

  Zielone Pastwisko prowadzone przez ojca Piotra Kleszcza OFM conv., franciszkanina (odcinek na dziś pojawia się koło godziny 0:00).

Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka

   Homilia (~9-29′)

  Dzisiejsza albo najbardziej aktualna homilia księdza kardynała Grzegorza Rysia.

Homilia
Kardynał Grzegorz Ryś
Źródło: Archidiecezja Łódzka