Słowo na 6 czerwca

Słowo na Niedzielę, 6 czerwca 2021. Msza na żywo: 9:30, 10:00 (dla dzieci), 18:00 i 20:30, różaniec i nabożeństwo czerwcowe online. Ewangelia i komentarz


6 czerwca 2021, Niedziela

X Niedziela Okresu Zwykłego, Rok B, I

● Ewangelia
● Rozważanie (~2-3′)
● Komentarze (~3-7′)
● Homilie (~10-25′)

● Msze i nabożeństwa na żywo

+   Komplet Czytań – rozwiń

  Ewangelia (Mk 3, 20-35)


Szatan został pokonany

Słowa Ewangelii według Świętego Marka:


Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów».

A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy».

Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi.

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego».

Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać.

A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie».

Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?»

I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».Oto Słowo Pańskie.


   Komentarz Ojca Pustelnika


Rozważanie Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).Kto jest szaleńcem?


        „Nawiedzona”, „Nienormalny”, „Wariatka”, „Szaleniec”… Oto określenia, które niejednokrotnie kierowane są pod adresem ludzi o jasnym umyśle i zdrowych zmysłach. Lekceważącym komentarzom towarzyszą uśmieszki politowania lub wręcz otwarte naigrawanie się. Tego typu sformułowania dotyczą szczególnie tych, którzy odważnie podejmują życie w posłuszeństwie Duchowi Świętemu. Kto heroicznie wypełnia wolę Bożą i Przykazania, skazany jest na litanię krytykanckich ocen. Autorami wypowiedzi są ludzie, którzy uważają się za normalnych i rozsądnych, choć tak naprawdę są szaleńcami. Człowiek, który nie jest do nich podobny, automatycznie uzyskuje „etykietkę wariata”. Działa tu zasada układu odniesienia. Jeżeli głupiec uważa się za mądrego, to konsekwentnie mądrego będzie postrzegał jako głupca.

         We współczesnym świecie jest coraz więcej chorych i niezrównoważonych zachowań; niektóre absurdy stają się tak popularne, że nabierają statusu „aktualnych norm”; „tak teraz się żyje”. Człowiek, który chce zachować trzeźwość umysłu, musi być bardzo odporny psychicznie, bo „ludzie pijani” będą mu ze wszystkich stron wmawiać: „Jesteś pijany. Spójrz na nas. My jesteśmy trzeźwi!”.

         Opinię człowieka, który oszalał, miał u niektórych także Jezus. Pewnego razu bliscy chcieli Go zdecydowanie powstrzymać przed nauczaniem, „Mówiono bowiem: „Odszedł od zmysłów” (por. Mk 3, 20-35). Ale to nie było jeszcze najgorsze. Uczeni w Piśmie doszli do wniosku, że Jezus działa pod wpływem Belzebuba, „władcy złych duchów”. Twierdzili ze zgrozą: „Ma ducha nieczystego”. Tym razem to było już totalne „postawienie wszystkiego na głowie”. Najczystszy Nosiciel Ducha Świętego został określony mianem tego, który ma w sobie ducha nieczystego. Autorzy takich stwierdzeń domyślnie postrzegali siebie jako tych, którzy działają pod wpływem Bożego Ducha. Znów ujawniła się zasada układu odniesienia. W rzeczywistości to uczeni w Piśmie byli inspirowani złym duchem i odrzucali Ducha Świętego. Dlatego Jezus przestrzegł, że kto zbluźni „przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego”. Nie jest to sprzeczne z nieskończonością Bożego Miłosierdzia. Miłosierdzie unicestwia grzech w mocy Ducha Świętego. Kto uzna Go za nieczystego, nie dopuszcza łaski uświęcającej, czego efektem jest wieczne trwanie w grzechu. Oto sytuacja, która jest diabelskim szaleństwem.

         Pustelnia jest wielką pomocą, aby nie ulec presji światowych „wzorców” i niezmiennie trwać przy „Boskim Wzorcu”. Mądrością jest to, co jest zgodne z wolą Bożą. Jezus powiedział wyraźnie: „Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”. Głupotą i szaleństwem jest hołdowanie pysznemu widzimisię, które neguje zasady zapisane w Dekalogu. Niektóre trendy społeczne są lansowane jako „postępowe”, a w rzeczywistości jest to diabelski obłęd, atrakcyjnie opakowany i przewiązany „kokardką pseudo-wolności”. Najbardziej niebezpieczne są wszechobecne szaleństwa, bo ogarniając zewsząd, stwarzają pozór zwyczajnej normalności.

         Warto jeszcze zaznaczyć pozytywny sens określenia „Boży szaleniec”. Wyrażenie to świetnie pasuje do tych, którzy działają pod specyficznym natchnieniem Ducha Świętego, wypełniając wiernie wolę Bożą. Nie są to działania sztampowe. Przykazania Boże są w pełni zachowane, ale sposób ich rozumienia i realizacji odbiega od powszechnie przyjętych standardów. Ludzie, niewierzący lub wierzący, którzy ograniczają się tylko do rozumu lub litery prawa, nie potrafią w takiej oryginalności dostrzec Bożej inspiracji; są zamknięci na Ducha Świętego. Efektem tego jest tkwienie w martwych schematach i ciasnych ramach swego ograniczonego rozumu. To, co przekracza ten rozum, otrzymuje status „szalone”, w sensie negatywnym. Gigantyczna pomyłka! W oczach Bożych jest to „Boże szaleństwo”, wymyślone przez samego Ducha Świętego. Nie można ulec presji „schematycznych rozumów”. To byłoby zdradą woli Bożej. Trzeba być podatnym na ożywiające tchnienie Ducha Świętego. Wytrwałość, determinacja i cierpliwość zawsze doprowadzą do zwycięstwa i objawienia się Bożej Mądrości.

         Panie Jezu, udzielaj nam Ducha Świętego, abyśmy podążali drogami, typowymi i super-oryginalnymi, które przygotował nam Bóg Ojciec…

7 czerwca 2015 (Mk 3, 20-35)Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika znajdziecie TUTAJ.


   Komentarze i Dobra Homilia

Zoom Mocnych w Duchu (~3′) i Zielone Pastwisko ojca Piotra Kleszcza (~5-7′). Poniżej wyłącznie aktualny odcinek, poprzednie dostępne są w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video):

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu


Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka


Dzisiejsza albo najbardziej aktualna dostępna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia (najwcześniej po transmisji mszy świętej) (~10-25′):

Abp Ryś – homilia
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Msza z Abp Rysiem oraz Msza z Różańcem i nabożeństwo czerwcowe


Transmisje czterech dzisiejszych mszy świętych na żywo:
1) mszy świętej z Księdzem Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem na żywo o godzinie 9:30
2) mszy dla dzieci z Mocnymi w Duchu i ojcem Remigiuszem Recławem SJ o godzinie 10:00
3) mszy z różańcem o godzinie 18:00 w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi (różaniec o 17:30) a w czerwcu także z nabożeństwem czerwcowym (tuż po zakończeniu mszy).
4) mszy ostatniej szansy z ojcem Zygmuntem Kwiatkowskim SJ o godzinie 20:30.

Niedziela,
6 czerwca 2021, godzina 9:30, 10:00 oraz 17: 30/18:00
i 20: 30.

Abp Ryś – Msza święta
Źródło: Archidiecezja Łódzka

o. Recław SJ – Msza dla dzieci
Mocni w Duchu

Źródło: Mocni w Duchu Dzieciom

Różaniec, msza
i nabożeństwo czerwcowe

Źródło: Mocni w Duchu Live

Msza ostatniej szansy
o. Kwiatkowski SJ

Źródło: JezuiciRok Świętej Rodziny


Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl