Słowo na 8 stycznia 2021. Piątek. Msza na żywo, Ewangelia i komentarz.


8 stycznia 2021, piątekRok Świętej Rodziny

Rok Świętego Józefa

Odpusty na Rok Świętego JózefaPiątek, 8 stycznia, Rok B, I

Słowo, Ewangelia i komentarz do dzisiejszego Słowa Bożego z liturgii dnia oraz transmisja mszy świętej na żywo:


Wszystkie propozycje tu zamieszczone, zostały przez nas sprawdzone i należą do naszych ulubionych. Dla wygody zebraliśmy je w jednym miejscu. Zapraszamy do korzystania 🙂


   Ewangelia (Mk 6, 34-44)


Rozmnażając chleb, Jezus objawia swoją moc

Słowa Ewangelii według Świętego Marka:


Gdy Jezus ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce niemające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.

A gdy pora była już późna, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest pustkowiem, a pora już późna. Odpraw ich. Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia».

Lecz On im odpowiedział: «Wy dajcie im jeść!»

Rzekli Mu: «Mamy pójść i za dwieście denarów kupić chleba, żeby dać im jeść?»

On ich spytał: «Ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie!»

Gdy się upewnili, rzekli: «Pięć i dwie ryby».

Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie. I rozłożyli się, gromada przy gromadzie, po stu i pięćdziesięciu.

A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by podawali im; także dwie ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do syta i zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów ułomków i resztek z ryb. A tych, którzy jedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn.

Oto Słowo Pańskie.


   Komentarze do Ewangelii


Komentarze do dzisiejszego Słowa Bożego: 2 mini refleksje video, w miarę możliwości nagranie homilii Abp Rysia oraz rozważanie Ojca Pustelnika z Eremu Maryi „Brama Nieba”.


   Zielone Pastwisko

Kilkuminutowy komentarz franciszkański do dzisiejszej Ewangelii ojca Piotra Kleszcza OFM conv. z kapłańskim błogosławieństwem online! (widoczny jest najbardziej aktualny odcinek).

Zielone Pastwisko  8.01.2021
Żródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś? – sprawdź tutaj.


   Zoom


W ramach Zoomu krótki komentarz do dzisiejszego Słowa Bożego prowadzony przez o. Remiego Recława SJ. Zoom pojawia się o 5:00 rano danego dnia (wcześniej dostępny jest najbardziej aktualny odcinek):

o. Recław – Zoom do Ewangelii
8 stycznia 2021
Źródło: Mocni w Duchu

Video nie działa? Sprawdź tutaj.


   Homilia Arcybiskupa Rysia


Poniżej (koło południa) pojawia się aktualna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia do czytań z dzisiejszej Liturgii Słowa (przed jej publikacją widoczne jest najbardziej aktualne nagranie).
Homilii można wysłuchać wcześniej w ramach transmisji mszy świętej (od 7:30) – kliknij tutaj

Abp Ryś – homilia  08.01.2021
Żródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś? – sprawdź tutaj.


   Komentarz z Pustelni


Głębokie i dotykające konkretów realnego życia rozważania Ojca Eremity OVE.

Poniższy komentarz do dzisiejszej Ewangelii pochodzi z Eremu Maryi „Brama Nieba”.Zdrowa duchowość


            
Jak być człowiekiem prawdziwie duchowym?  Na czym polega zdrowa duchowość? Jeśli zadajemy sobie takie pytania, to bardzo dobrze.  Dzięki temu otwieramy się na doświadczenie życiowego przebudzenia. Ale nie na tym koniec. Gdy już jesteśmy na drodze wewnętrznego rozwoju, pokorna refleksja chroni nas przed pobłądzeniem i wylądowaniem na manowcach prawdziwego życia. 

            W obecnych realiach społeczeństwa konsumpcyjnego podlegamy wpływowi swoistej zbiorowej  hipnozy. Nieświadomie jesteśmy nasączani światem, który ogranicza się do potrzeb materialnych. Dla części ludzi życie sprowadza się do rozmów i aktywności w obszarze:  „ile coś kosztuje”, „co i kiedy kupimy”, „gdzie i jaką przyjemność przeżyjemy”. Gdy pieniędzy jest mniej, wtedy głowę zaprząta nieustanne „główkowanie” jak powiązać koniec z końcem. Z kolei lepsza sytuacja finansowa skutecznie zniewala rozmyślaniami nad pomnażaniem  majątku. W tym wszystkim duch pozostaje w stanie głębokiego uśpienia. 

            Wobec dominującego materializmu, w niektórych sercach rodzi się zdecydowane wezwanie, aby przekroczyć świat ciała i otworzyć się na sferę duchową. Wielką rolę odgrywają tu różnorodne konferencje, książki i rekolekcje, które mają służyć duchowemu przebudzeniu. Wspaniale, ale niestety nieraz występuje wahnięcie w drugą skrajność. Tym razem ciało staje się wielkim nieobecnym. Potrzeby materialne ukazywane są jako coś obniżającego wartościowość osoby ludzkiej. Wieloraki głód ciała jawi się jako coś gorszego i niższego. Człowiek duchowy przedstawiany jest jako ten, który koncentruje się na „wyższych” sprawach ducha, pomijając „niższe” kwestie cielesne. Głód  ciała staje się tematem tabu, zaś nieustannie eksploatowany jest wątek „duszny”. Nie chodzi tu zasadniczo o „treść nauk”, ale o pewien „sztuczny klimat bycia”. Jest to pokłosie platońskiej wizji człowieka, która nieustannie kusi ludzi wchodzących na „drogę duchową”. Człowiek jest tu zredukowany do duszy. Ciało stanowi jedynie „balast”, przypominający nieproszonego gościa. Trzeba jednak jasno i z mocą powiedzieć, że nie jest to duchowość  chrześcijańska, ale pseudo-duchowość. 
  
            Uważne i głębokie wczytanie się w Ewangelię, pozwala przezwyciężyć pokusę materializmu i pseudo-duchowości. Jezus na serio bierze pod uwagę, że nie jesteśmy tylko cielesnymi zwierzętami lub duchowymi aniołami. Człowiek prawdziwie duchowy to przede wszystkim ten, który jest otwarty na Ducha Świętego. W strumieniu Ducha Świętego rodzi się mądra wrażliwość na specyficznie ludzki świat głodu, który objawia się poprzez głód duszy i ciała. Jezus daje nam świetny przykład takiej sensownej postawy w czasie pierwszego rozmnożenia chlebów (Por. Mk 6, 34-44). 

            Gdy pewnego razu dostrzegł wielki tłum ludzi, wtedy ogarnęła go litość i „zaczął ich nauczać”. Poprzez nauczanie Jezus obdarzał słowem, które pozwalało zaspokoić głód duszy.  Głoszone nauki rodziły w sercach nadzieję i otwierały oczy na prawdę o życiu wiecznym. Tak, to jest fundamentalna troska człowieka duchowego: karmić się Słowem Jezusa Chrystusa. Ale najważniejsze, nie oznacza jedyne. To znaczy? Otóż, gdy nastała już późna pora, uczniowie chcieli odprawić ludzi, aby sami zorganizowali sobie coś do zjedzenia. Wtedy Jezus zdecydowanie zareagował: „Wy dajcie im jeść”. Kazał ludziom pozostać i tym razem konkretnie zatroszczył się o zaspokojenie głodu ciała. Nie zignorował sfery materialnej, ale potraktował ją poważnie i dosłownie. Co więcej, najbardziej pierwotną potrzebę ciała ściśle powiązał z Bożym błogosławieństwem. Owocem tego stał się cud rozmnożenia chleba. Dzięki Jezusowi ludzie mogli doświadczyć zaspokojenia całego „ludzkiego głodu”, duszy i ciała. 

            Oto prawdziwa Chrystusowa duchowość. Człowiek duchowy to ten, który otwiera się na Ducha Świętego i w Jego mocy spotyka się z Jezusem poprzez świat ciała i duszy. Oto duchowa droga zgodna z wolą Boga Ojca, który stworzył nas ludźmi…

8 stycznia 2014 (Mk 6, 34-44)


Powyższy tekst i ilustracja w całości pochodzą ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”.

Nasz mini kalendarz liturgiczny z odpowiednimi do Ewangelii komentarzami z Eremu znajduje się TUTAJ.


   Transmisje mszy świętych


Dzisiejsze transmisje mszy świętych na żywo, najczęściej z łódzkich kościołów:


   Transmisja Mszy Świętej z Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem


Poniżej transmisja na żywo dzisiejszej Mszy Świętej z Księdzem Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem.
(pojawia się najpóźniej danego dnia rano – wcześniej widoczne jest najbardziej aktualne nagranie).

Piątek, 8 stycznia 2021, na żywo o godzinie 7:30.

Abp Ryś – msza święta
8 stycznia 2021 godz. 7:30
Źródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś? Sprawdź tutaj.

Modlitwa Jubileuszowa – kliknij!


   Msza święta i różaniec w Sanktuarium


Msza święta z kościoła Jezuitów w Łodzi o godzinie 18:00.
Przed mszą modlitwa różańcowa o godzinie 17:30.
Przewodniczy ojciec Jacek Olczyk SJ.

Piątek, 8 stycznia 2021, godzina 17: 30 i 18:00.


Msza z Różańcem   8.01.2021
o. J. Olczyk SJ
Źródło: Mocni w Duchu Live

Video nie działa? Sprawdź tutaj.


Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl