Słowo na 7 lutego 2021. Ewangelia i komentarz oraz Msza Święta na żywo o 9:30, 10:00, 17:30, 19.00 i 20:30


7 lutego 2021, V Niedziela zwykłaRok Świętej Rodziny

Rok Świętego Józefa

Odpusty na Rok Świętego Józefa
7 lutego 2021, V Niedziela zwykła, Rok B, I

Poniżej znajdziesz:


Wszystkie propozycje tu zamieszczone, zostały przez nas sprawdzone i należą do naszych ulubionych. Dla wygody zebraliśmy je w jednym miejscu. Zapraszamy do korzystania 🙂


   Ewangelia (Mk 1, 29-39)


Jezus uzdrawia chorych

Słowa Ewangelii według Świętego Marka:


Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im.

Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały.

Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem».

I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

Oto Słowo Pańskie.


   Zielone Pastwisko


Kilkuminutowy komentarz franciszkański do dzisiejszej Ewangelii ojca Piotra Kleszcza OFM conv. z kapłańskim błogosławieństwem online! (widoczny jest najbardziej aktualny odcinek).

Zielone Pastwisko   7.02.2021
Żródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś? Sprawdź tutaj.


   Zoom


W ramach Zoomu o 5:00 rano danego dnia pojawia się krótki komentarz do dzisiejszego Słowa Bożego w weekendy prowadzony przez Ingę Pozorską (wcześniej dostępny jest najbardziej aktualny odcinek):

Zoom    7 lutego 2021
Źródło: Mocni w Duchu

Video nie działa? Sprawdź tutaj.


   Homilia Arcybiskupa Rysia


Poniżej pojawi się aktualna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia do czytań z dzisiejszej Liturgii Słowa. Tymczasowo może być widoczna homilia wczorajsza.
Homilii można wysłuchać wcześniej (od 9:30) w ramach transmisji mszy świętej – kliknij tutaj

Abp Ryś – homilia  7.2.2021
Żródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś? Sprawdź tutaj.


   Komentarz z Pustelni


Głębokie i dotykające konkretów realnego życia rozważania Ojca Eremity OVE.

Poniższy komentarz do dzisiejszej Ewangelii pochodzi z Eremu Maryi „Brama Nieba”.


Modlitwa i ludzie


            
Żyjemy pośród innych ludzi. To powoduje szereg problemów do rozwiązania. Bardzo duże znaczenie ma kwestia organizacji czasu. Modlitwa jest wielkim skarbem w tych zmaganiach. Zjednoczenie z Bogiem pozwala prawidłowo przeżywać nasze relacje międzyludzkie. Z perspektywy chrześcijańskiej warto uświadomić sobie dwie zasadnicze pokusy.

Pierwsza polega na tym, że ludzie są dzieleni na „lepszych” i „gorszych”. Oczywiście najczęściej nie jest to świadoma kwalifikacja, ale swoiste „praktyczne rozróżnienie”. Dla „lepszego” zawsze znajdzie się czas i szacunek. W przypadku „gorszego” tego czasu brakuje i pojawia się lekceważenie.  Zdarza się także, że ktoś sam usiłuje uczynić siebie „lepszym”. Dzięki manipulacji osacza „upatrzoną ofiarę” i zaczyna egoistycznie zawłaszczać ją dla siebie.

           Drugi błąd można wyrazić stwierdzeniem: „Pragnienia wszystkich są  moim panem”. „Ludzki zbawiciel” chce spełniać oczekiwania i prośby każdego człowieka. Ideałem moralnym staje się to, aby nikomu w niczym nie odmówić. W rezultacie cały dzień staje się jednym wielkim biegiem, aby zaspokoić nawet najbardziej egoistyczne czyjeś zachcianki. Narasta klimat powierzchowności. Niestety, zaczyna brakować niezbędnego, dłuższego czasu dla najbliższych osób. Powoduje to często poważne problemy w relacjach z bliskimi, włącznie z rozpadem rodziny lub przyjaźni.  

Aby nie ulec  tym pokusom oraz dobrze organizować swój czas, warto zwrócić uwagę  na pewien  ewangeliczny epizod. Otóż Jezus rano, „gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił”. W trakcie modlitwy dotarli o Niego uczniowie z informacją, że jest poszukiwany przez mieszkańców miasta, gdzie poprzedniego dnia realizował swe dobroczynne dzieła. Wówczas Jezus, w mocy modlitwy, nie odpowiedział: „Dobrze, już wracam”, ale odrzekł… „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem” (por. Mk 1, 29-39).

Oto bezcenna sugestia, która wskazuje na wagę i znaczenie modlitwy w przeżywaniu naszych relacji z ludźmi. Modlitwa pozwala odkryć, że na pierwszym miejscu jest wola Boża, a nie ludzkie pragnienia. Nie można być niewolnikiem ludzkich oczekiwań! Najważniejsza jest nasza relacja z Bogiem i wypełnianie woli Bożej. Jezus wyraźnie wskazał, że priorytetem jest głoszenie słowa Bożego,  a nie ludzkie „ja chcę”. Tylko modlitewna więź z Bogiem pozwala zyskać w sercu postawę szacunku wobec każdego  człowieka, bez podziału na „lepszych” i „gorszych”. Wszyscy są równi przed Bogiem. Jezusowa odmowa powrotu i chęć pójścia do kolejnej miejscowości nie była brakiem szacunku dla mieszkańców pierwszej miejscowości, ale uszanowaniem także innych mieszkańców. Szacunek wobec człowieka wyraża się w postawie: „Szanuję Cię, czyli wypełniam wobec Ciebie wolę Bożą, rozpoznaną w sumieniu”. 

Tak oto zostaje przezwyciężona pokusa, żeby być wszędzie naraz. Nie jest to możliwe i nie ma takiej potrzeby. Odmowa Jezusa nie była brakiem miłości, ale jeszcze większą miłością, która chroniła przed postawą roszczeniową i służyła realizacji woli Bożej. Jednocześnie „rodzinny” charakter relacji z Apostołami został w pełni zachowany. Na mocy bliskości mieli oni prawo do stałego wspólnego przebywania z Mistrzem.  

Nie lękajmy się  ograniczać ilości naszych spotkań. Wiele z nich tak naprawdę nie jest koniecznych. Słuszne odmawianie jest niezbędne, aby podążać drogą Bożą. Wiele zabiegania bierze się także stąd, że zbyt dużo  czasu jest tracone na rozmowy telefoniczne; za długie bądź zupełnie niepotrzebne.  

Modlitwa pozwala odczytać i realizować zasady, jakimi powinniśmy kierować się w życiu. Osoby, które nas kochają, w pełni uszanują nasze decyzje i postanowienia. Nawet będą się cieszyć, że jesteśmy wierni Bogu. Osoby roszczeniowe mogą być niezadowolone. Ale nie trzeba bać się nawet ewentualnej utraty kontaktu w takich przypadkach. Tak!  Wierność zasadom wprowadza oczyszczenie w naszych relacjach. Niepotrzebne relacje znikają. Zarazem relacje z woli Bożej ulegają wzmocnieniu, zyskują optymalny czas i są chronione przed pośpiechem.

Niech modlitwa pomaga nam w tym, abyśmy nasz czas przeżywali zgodnie z wolą Bożą.   
 
8 lutego 2015 (Mk 1, 29-39)


Powyższy tekst i ilustracja w całości pochodzą ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”.

Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika TUTAJ.


   Transmisje mszy świętych


   Msza święta dla dzieci


Radosna Msza Święta dla Dzieci z posługą muzyczną zespołu Mocni w Duchu. Transmisja na żywo z parafii ojców Jezuitów w Łodzi w niedziele o godzinie 10:00.
Przewodniczy ojciec Remigiusz Recław SJ.

Niedziela, 7 lutego 2021 o godzinie 10:00:


Mocni w Duchu Dzieciom – Msza
7 lutego 2021
Źródło: Mocni w Duchu Dzieciom

Brak video na dziś? Sprawdź tutaj.


   Transmisja Mszy Świętej z Księdzem Abp Rysiem


Dzisiejsza albo najbardziej aktualna, dostępna retransmisja Mszy Świętej z Księdzem Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem.

Wg materiałów Archidiecezji Łódzkiej eucharystia na żywo jest zaplanowana na:
Niedziela, 7 lutego 2021, godzina 9:30.

Abp Ryś – msza święta  07.02.2021
Transmisja z kanału Archidiecezji Łódzkiej

Brak video na dziś? Sprawdź tutaj.

Modlitwa Jubileuszowa – kliknij!


   Msza święta i Różaniec w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus


Msza święta z modlitwą z kościoła Jezuitów w Łodzi o godzinie 18:00.
Msza jest poprzedzona różańcem o 17:30.
Przewodniczy ojciec Remigiusz Recław SJ.

Niedziela, 7 lutego 2021, godzina 17:30 i 18:00.

Msza z różańcem     7.2.2021
Sprawuje o. R. Recław SJ
Transmisja z kanału Mocni w Duchu LIVE

Video nie działa? Sprawdź tutaj.


   Msza święta ostatniej szansy 😉


Transmisja online z ostatniej mszy świętej o godzinie 20:30 z łódzkiej parafii Najświętszego Imienia Jezus.
Przewodniczy ojciec Zygmunt Kwiatkowski SJ.

Niedziela, 7 lutego 2021, na żywo o godzinie 20:30.


Msza ostatniej szansy
o. Zygmunt Kwiatkowski SJ
7.02.2021   godz. 20:30
Źródło: Jezuici

Brak video na dzisiaj?
Sprawdź TU
lub TUTAJ,
albo przejdź do transmisji stałej poniżej:


Transmisja stała z kościoła Jezuitów w Łodzi
Źródło

Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl