Słowo na 8 lutego 2021. Poniedziałek. Msza na żywo, Ewangelia i komentarz.Rok Świętej Rodziny

Rok Świętego Józefa

Odpusty na Rok Świętego Józefa


8 lutego 2021, poniedziałek

Poniedziałek 5 tygodnia zwykłego, Rok B, I

Słowo, Ewangelia i komentarz do dzisiejszego Słowa Bożego z liturgii dnia oraz transmisja mszy świętej na żywo:


Wszystkie propozycje tu zamieszczone, zostały przez nas sprawdzone i należą do naszych ulubionych. Dla wygody zebraliśmy je w jednym miejscu. Zapraszamy do korzystania 🙂


   Ewangelia (Mk 6, 53-56)


Jezus uzdrawia chorych

Słowa Ewangelii według Świętego Marka:


Gdy Jezus i uczniowie Jego się przeprawili, przypłynęli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu. Skoro wysiedli z łodzi, zaraz Go rozpoznano. Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych tam, gdzie jak słyszeli, przebywa. I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili Go, żeby ci choć frędzli u Jego płaszcza mogli dotknąć. A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie.

Oto Słowo Pańskie.


   Komentarze do Ewangelii


Komentarze do dzisiejszego Słowa Bożego: 2 mini refleksje video, w miarę możliwości nagranie homilii Abp Rysia oraz rozważanie Ojca Pustelnika z Eremu Maryi „Brama Nieba”.


   Zielone Pastwisko

Kilkuminutowy komentarz franciszkański do dzisiejszej Ewangelii ojca Piotra Kleszcza OFM conv. z kapłańskim błogosławieństwem online! (widoczny jest najbardziej aktualny odcinek).

Zielone Pastwisko  08.02.2021
Żródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś? – sprawdź tutaj.


   Zoom


W ramach Zoomu o 5:00 rano danego dnia pojawia się krótki komentarz do dzisiejszego Słowa Bożego ojca Remigiusza Recława SJ (wcześniej dostępny jest najbardziej aktualny odcinek):

o. R. Recław SJ – Zoom do Ewangelii
8 lutego 2021
Źródło: Mocni w Duchu

Video nie działa? Sprawdź tutaj lub tu.


   Homilia Arcybiskupa Rysia


Poniżej dzisiejsza albo najbardziej aktualna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia. Dzisiejszą – o ile jest dostępna – można wysłuchać wcześniej w ramach transmisji mszy świętej – kliknij tutaj.

Abp Ryś – homilia  08.02.2021
Żródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś? – sprawdź tutaj.


   Komentarz z Pustelni


Głębokie i dotykające konkretów realnego życia rozważania Ojca Eremity OVE.

Poniższy komentarz do dzisiejszej Ewangelii pochodzi z Eremu Maryi „Brama Nieba”.Modlitwa o uzdrowienie


            
Modlitwa kontrowersyjna… Może bardzo pomóc i dać wzrost Bożej miłości… Ale może też bardzo zaszkodzić i zakończyć się demonicznymi powikłaniami. Istotne znaczenie mają oczekiwania,  które nosimy w sercu. Sprawa dotyczy modlitwy o uzdrowienie. Najpierw warto uświadomić sobie dwie postawy, które nie są w pełni zgodne z przesłaniem Ewangelii.

W pierwszym przypadku wszystko ogranicza się jedynie do korzystania z wiarą z sakramentów; zwłaszcza chodzi o Mszę św. i spowiedź św. W tym rozumieniu, głęboko wierzący nic więcej już nie powinien potrzebować. Uzdrowienia fizyczne interpretowane są jako zjawisko historyczne, które było przydatne jedynie w działalności Jezusa i u początków chrześcijaństwa. Współczesne modlitwy o uzdrowienie są traktowane negatywnie jako niezdrowe poszukiwanie sensacji i brak głębokiej wiary.  

Drugi przypadek jest radykalnie odmienny. Tym razem całe życie „kręci się” wokół różnych modlitw o uzdrowienie. Jezus jest traktowany jak usługodawca, który otrzymuje konkretne „zamówienie na uzdrowienie”; usługa powinna być jak najszybciej zrealizowana. Po modlitwie zaczyna się niecierpliwe wyglądanie pożądanych efektów. Jeśli oczekiwanego uzdrowienia nie ma, to znaczy, że modlący się lub osoba obdarzana modlitwą  nie mają wiary. Takie „usilne parcie” na jakieś konkretne uzdrowienie jest bardzo niebezpieczne. Gdy nie ma efektu, niektórzy odchodzą od Boga, który nie wysłuchał gorących modlitw. Co więcej, gdy dla dobra człowieka Bóg nie dokonuje danego uzdrowienia, nieraz przychodzi szatan i pod postacią Bożego Anioła spełnia ludzkie żądania „za wszelką cenę”. Skutkiem tego są szatańskie powikłania.   

Szukając pełnej ewangelicznej drogi, najpierw podkreślmy, że sens modlitwy nie polega na tym, aby Bóg zrealizował zaplanowany przez człowieka cel. W modlitwie chodzi o to, aby Bogu przedstawić daną sprawę i potem tę sprawę razem z Bogiem przeżywać. Znakiem wiary jest ufne uznanie, że to, co się wydarzy, jest najlepsze. Ponadto formy modlitwy opisane w Ewangelii, zaaprobowane przez Jezusa, mają charakter ponadczasowy i są niezmiennie aktualne. Upływ czasu nie powoduje żadnej dezaktualizacji.  

  „A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskali zdrowie” (por. Mk 6, 53-56). W świetle tego typu zdań w Ewangelii możemy powiedzieć, że Jezus pragnie nas uzdrawiać. Tak więc, kto chce być uzdrowiony, niechaj  gorąco modli się o uzdrowienie. Poprzez modlitwę dajmy Bogu szansę, aby nas uzdrowił. Trzeba modlić się z „gorącym sercem”, ale nie powinniśmy stawiać Pana Boga „pod ścianą”. Nie domagajmy się spełnienia naszych oczekiwań, ale ufnie przyjmujmy to, co będzie. Taka postawa chroni przed uzdrowieniami, których autorem jest szatan. Szatan jest w stanie na pewien czas uzdrowić ciało, aby zdobyć władzę nad duszą i potem także zniszczyć wcześniej uzdrowione ciało.

Gdy człowiek głęboko wierzy i szczerze ufa, wtedy modlitewne dotknięcie się Jezusa zawsze zaowocuje uzdrowieniem wewnętrznym. Jest to pokój serca, które „pogodziło się z życiem”. W sferze zewnętrznej może być różnie. Gdy nastąpi uzdrowienie ciała, wtedy serce uwielbia Boga także za dar odzyskanych sprawności fizycznych. Gdy nie ma żadnych fizycznych zmian, wtedy dusza dziękuje Bogu za dar otrzymanego cierpienia ciała. To cierpienie jest przeżywane jako wyraz miłości Boga.

Pamiętajmy! Tylko nieraz wolą Boga jest uzdrowienie fizyczne. Często fizyczna choroba jest darem, aby współuczestniczyć w misterium cierpienia Chrystusa. Człowiek chory jest szczególnym znakiem, że sensem naszego życia nie jest doczesność, ale Wieczność. Jeśli uzdrowienie fizyczne byłoby przeszkodą do zbawienia, to lepiej żeby go nie było. Dlatego dobrze jest modlić się o uzdrowienie, ale nie można tego robić „na siłę”. Co z tego, że ciało stanie się na pewien czas zdrowe, gdy człowiek od razu lub po pewnym czasie odejdzie od Boga?  

Jezus pragnie uzdrawiać duszę każdego z nas. A  odnośne ciała ufajmy, że po modlitwie Jezus będzie najlepiej wiedział, co dalej robić…  

9 lutego 2015 (Mk 6, 53-56)


Powyższy tekst i ilustracja w całości pochodzą ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”.

Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika TUTAJ.


   Transmisje mszy świętych


Dzisiejsze transmisje mszy świętych na żywo, najczęściej z łódzkich kościołów:


   Transmisja Mszy Świętej z Arcybiskupem Rysiem


Dzisiejsza albo najbardziej aktualna, dostępna retransmisja Mszy Świętej z Księdzem Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem.

Wg materiałów Archidiecezji Łódzkiej eucharystia na żywo jest zaplanowana na:
Poniedziałek, 8 lutego 2021, o godzinie 7:30.

Abp Ryś – msza święta
8 lutego 2021 godz. 7:30
Źródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś? Sprawdź tutaj.

Modlitwa Jubileuszowa – kliknij!


   Msza święta i różaniec w Sanktuarium


Msza święta z kościoła Jezuitów w Łodzi o godzinie 18:00.
Przed mszą modlitwa różańcowa o godzinie 17:30.
Przewodniczy ojciec Jacek Olczyk SJ.

Poniedziałek, 8 lutego 2021, godzina 17: 30 i 18:00.


Msza z Różańcem   08.02.2021
o. J. Olczyk SJ
Źródło: Mocni w Duchu Live

Video nie działa? Sprawdź tutaj.


Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl