Słowo na Uroczystość 8 grudnia 2021. Msza z różańcem i Godzina Łaski na żywo. Ewangelia i komentarz.


8 grudnia 2021, Środa

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, I tydzień Adwentu (rok C, II; inne oficjum: tu)

● Ewangelia
● Rozważanie (~2-3′)
● Komentarze (~3-7′)
● Homilie (~10-25′)

● Msze i nabożeństwa na żywo
● Godzina Łaski

+   Komplet Czytań – rozwiń

  Ewangelia (Łk 1, 26-38)


Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:


Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami».

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».

Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?».

Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».

Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego».

Wtedy odszedł od Niej anioł.

Oto Słowo Pańskie.


   Rozważanie Ojca Pustelnika


Rozważanie Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).Fascynująca Kobieta z Niebiańską Klasą!


         Fascynująca Kobieta. Prawdziwie oczarowuje i zachwyca. Delikatnie ujmuje swym subtelnym wdziękiem. Dogłębnie uzmysławia Misterium Piękna. Jej oczy nie są pysznym samo-zachwytem, ale pokornym wpatrywaniem się w Boga. Jej usta nieustannie oddychają różnymi odcieniami słowa „dziękuję”. Tak, ma świetną pamięć, która wszystko wdzięcznie zachowuje w sercu. To serce zaś potrafi tak mocno ciepłem przytulić, że nawet największe kry samotności ulegają stopieniu. Jest bezgranicznie wyrazista i zdecydowana, a zarazem tak subtelna i delikatna, jak gdyby Jej nie było. Powiedzmy szczerze. Ona naprawdę wyzwala pragnienie bycia razem. Nie tylko teraz, ale tak w ogóle na zawsze… na Wieki! Słów brakuje, aby opisać świat uczuć, odczuć i przeżyć, który wyzwala swą niebiańską obecnością. Na imię ma Maryja…

         Właśnie tak siedzę i zastanawiam się. Jak Ona to robi? Dlaczego tak bardzo na mnie działa? Co mnie w Niej przyciąga do tego stopnia, że tak często muszę na Nią popatrzeć i Jej posłuchać? Co sprawia, że potrafi być Kobietą, która pozwala dostrzec i posmakować Nieba? Jak to możliwe, że najdosłowniej w świecie jest Bramą Nieba? Czuję głęboko w sercu, że dzisiejsze świętowanie niesie w sobie zwiastun odpowiedzi…

         Kościelni liturgiści skonstruowali czcigodną w swym brzmieniu nazwę: Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Teolodzy przypominają zaś, że w 1854 roku papież Pius IX ogłosił jako dogmat wiary prawdę, że Najświętsza Bogarodzica Maryja od pierwszej chwili swego poczęcia była wolna od grzechu pierworodnego. Tę prawdę właśnie świętujemy…. A mnie łza w oku się kręci i przychodzą na myśl Maryjne słowa z Lourdes…

         Tak! Wiele lat temu jako kleryk wziąłem mój kochany czerwony plecaczek i autostopem wyruszyłem w mą pierwszą samotną podróż po Europie. Gdzie? Do Lourdes! To tutaj w 1858 roku miały miejsce cudowne objawienia, w których Maryja ukazała się Bernadecie Soubirous. Wydarzenie to stało się wymownym potwierdzeniem ogłoszonego cztery lata wcześniej dogmatu o Niepokalanym Poczęciu. Na pytanie o imię, Maryja odpowiedziała w tamtejszym dialekcie: „Que soy era Immaculada Councepciou”, czyli „Ja jestem Niepokalane Poczęcie”. Te kilkadziesiąt dni i te słowa zmieniły moje życie. Precyzyjniej: Ta Kobieta zmieniła moje życie. Teraz czas dzielę na dwie części: „przed” i „po” spotkaniu Maryi w Lourdes. Ona pomogła mi rozłożyć poskręcane żagle mego życia. Otworzyła me serce na prawdę o Bogu, który nawet do nicości przychodzi jako Miłujący Dawca.

         Tak! Maryja otrzymała bezinteresowny dar Bożej Miłości. Tej bezcennej łaski nie zmarnowała. W całym swym życiu doskonale wypełniła Wolę Bożą. W tym wszystkim wielkość Maryi ujawniła się na dwa sposoby. Przede wszystkim całe obdarowanie przyjęła z bezgraniczną pokorą i ufnością, nic sobie nie przypisując i oddając całą chwałę uwielbienia Stwórcy.

         Następnie, w pełni zachowując wolność wyboru, otrzymaną „pełnię łaski” doskonale przekształciła w dalsze dobro swego życia. W scenie Zwiastowania najpierw tak zwyczajnie doświadczyła lęku słysząc tajemnicze słowa Anioła, ale potem po otrzymaniu wyjaśnień, całym czystym sercem z wiarą i ufnością powiedziała: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa” (Łk 1, 38). Ależ Kobieta z klasą!

         Tak, Maryja jest niesamowicie piękna pokorą swego ufnego serca. Jej wielkość polega na umiejętności pokornego dostrzeżenia i podjęcia Bożego Obdarowania. Niczego sobie nie przypisała, ale za wszystko oddawała chwałę Bogu i serdecznie dziękowała ludziom. Pycha i niewdzięczność przerażająco oszpeca. Pokora zaś czyni Kobietę Niebiańsko piękną i fascynującą! Najświętsza Maryja Panna jest najlepszym tego przykładem…

         Maryjo, Niepokalana Bramo Niebios, całym sercem dziękuję Ci za Twą bliskość, ochronę, serdeczną radę, Miłość…

8 grudnia 2013 (Łk 1, 26-38)


Aloha Lei Hawaje Mahalu


Powyższe rozważanie wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika znajdziecie TUTAJ.   Komentarze video

Zoom Mocnych w Duchu (~3′) i Zielone Pastwisko ojca Piotra Kleszcza (~5-7′). Poniżej wyłącznie aktualny odcinek, poprzednie dostępne są w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video):

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu


Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Dobra Homilia

Dzisiejsza homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia (~10-25′).

Abp Ryś – homilia
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Msza z Różańcem w Sanktuarium


Transmisja na żywo wieczornej Mszy Świętej w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi o godzinie 18:00, poprzedzonej Różańcem o 17:30.
Dostępne homilie i transmisje mszy z Abp Rysiem – TUTAJ.

Środa, 8 grudnia 2021
transmisja z Sanktuarium: 17:30 – różaniec, 18:00 msza święta.


Msza z różańcem
Źródło: Mocni w Duchu Live


   Godzina Łaski


Zgodnie z obietnicami przekazanymi przez Maryję 8 grudnia 1947 roku w Montichiari, każdego roku w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, przypada szczególna godzina wielkich łask, które w tym czasie można wyprosić. Maryja prosi nas, byśmy ze szczególnym oddaniem modlili się do Niej 8 grudnia od 12:00 do 13:00, o ile to możliwe w świątyni.

Z tej okazji 8 grudnia 2021 roku od 12:00 do 13:00, w różnych parafiach odbędą się specjalne nabożeństwa połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu oraz możliwością spowiedzi, na które zapraszają między innymi Ojcowie Jezuici do Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus przy ulicy Sienkiewicza 60 w Łodzi.


Dla osób, które nie mogą udać się na modlitwę do kościoła, udostępniamy transmisję online z Sanktuarium Jezuitów (transmisja może być okresowo niedostępna) oraz do wyboru transmisję z kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu (na ogół jest to transmisja z Kościoła Sióstr Klarysek w Słupsku).

Środa, 8 grudnia 2021
, w godzinach 12:0013:00.Godzina Łaski online
8 grudnia 2021 godz. 12:00

Źródło: Mocni w Duchu LiveModlitwa na żywo Adoracja onlineRok Świętej Rodziny
Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl