Słowo-na-8-grudnia-2022

8 grudnia 2022. Słowo na Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP oraz Godzina Łaski na żywo. Czytania, Ewangelia, rozważanie, komentarze oraz homilia abp Rysia

8 grudnia 2022, Czwartek

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

   Godzina Łaski na żywo

Zgodnie z obietnicami przekazanymi przez Maryję 8 grudnia 1947 roku w Montichiari, każdego roku w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, przypada szczególna godzina wielkich łask, które w tym czasie można wyprosić. Maryja prosi nas, byśmy ze szczególnym oddaniem modlili się do Niej 8 grudnia od 12:00 do 13:00, o ile to możliwe w świątyni.

Osoby, które pragną wypełnić prośbę Najświętszej Maryi Panny a nie mogą przybyć do kościoła, mogą skorzystać z poniższej transmisji nabożeństwa Adoracji Najświętszego Sakramentu z Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus przy ulicy Sienkiewicza 60 w Łodzi lub transmisji nieustannej adoracji z kościoła sióstr Klarysek w Słupsku.

Transmisja na żywo 8 grudnia 2022 roku o godzinie 12:00.

Godzina Łaski 8.12.2022
Adoracja online godz. 12:00

Źródło: Mocni w Duchu

Modlitwa na żywo Adoracja online

Czytania i aklamacja przed Ewangelią    +

  Ewangelia (Łk 1, 26-38)

Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami».

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».

Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?».

Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».

Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego».

Wtedy odszedł od Niej anioł.

Oto Słowo Pańskie.

   Rozważanie Ojca Pustelnika


*Rozważanie Ojca Eremity OVE z Eremu Maryi „Brama Nieba” do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).

Erem-Maryi-Brama-Nieba-nagłówek-strony

Pragnienie czystości

Pragnienie czystości. Przeogromna tęsknota serca. Nawet w ogniu najbardziej gwałtownego pożądania zawarte jest poszukiwanie „cudownie czystego świata”. W kpinach z czystości wprawne ucho usłyszy błagalny głos wnętrza: „Czystości, tak bardzo cię pragnę”. Grzeszne pożądanie jest „popłuczynami” bardziej pierwotnego czystego pragnienia. Dramat grzesznego pożądania polega na tym, że cała energia wnętrza zostaje błędnie skierowana ku temu, co wydaje się być boską pełnią, a tak naprawdę jest tylko nicością. Wtedy krańcem pożądania jest pustka, która nie wie, co dalej ze sobą zrobić. Taki beznadziejny stan jest „diabelską kopią” „Boskiego oryginału”. Czy warto pałać pożądaniem mgieł, które szybko rozpłyną się i już nic nie będzie?

Wydaje się, że lepiej podążać drogą czystego pragnienia. Największą Mistrzynią w tym względzie jest Maryja, której Niepokalane Poczęcie dzisiaj przeżywamy. W papieskiej bulli Ineffabilis Deus, ogłoszonej w 1854 roku, czytamy: „Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia-mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego-została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego”.

Oto słowa, które są wielką pomocą w podejmowaniu „przygody czystości”. Maryja była bez grzechu już od chwili poczęcia. Tak więc totalna czystość nie była owocem jej pracy i zasług, ale konsekwencją darmowego daru łaski ze strony Boga. „Pełna łaski”, oto najgłębsza „Maryjna definicja” czystości (por. Łk 1, 26-38). Czystość jest owocem darmowej obecności Boga w człowieku. Na tej podstawie czyste pragnienie to takie, które skierowane jest ku Bogu (bezpośrednio lub pośrednio poprzez człowieka lub rzeczy).

Błędem jest utożsamianie czystości jedynie z dziewictwem. Czystym może być człowiek oczywiście zarówno w stanie dziewictwa jak i nie-dziewictwa. Czystość Maryi, najgłębiej rzecz biorąc, nie jest konsekwencją jej dziewictwa lub „wypracowanym rezultatem” . Maryjna czystość jest darmowym darem Boga. Dopiero ten uprzedni dar był potem przez nią podejmowany poprzez pokorną postawę, którą wyrażają słowa: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Maryja nie zatrzymała się na poziomie pożądania iluzorycznej nicości, ale otworzyła się na złożony w sobie od chwili poczęcia dar czystości, który otrzymała nie ze względu na swoje, ale Jezusa Chrystusa zasługi. Świadomość tej prawdy chroniła ją przed pychą. Niektóre osoby pysznie przypisują sobie „czyste zasługi”, popadając w ten sposób „w faryzejską nieczystość”. Jakże beznadziejnie brzmi ich „pseudo-czyste” osądzanie.

Maryja totalnie uniżyła się i tym ujęła Boskie Serce. Co więcej, Maryja ofiarowała Bogu swe przeogromne pragnienie: „Pragnę Cię całą sobą, całym sercem, całą duszą i całym ciałem!”. Bóg zachwyca się pięknem osób, które kontemplują Go z uwielbieniem. Maryja szaleńczo zapragnęła Boga i tego, co On jej dawał. To nie było pragnienie „tak od niechcenia”. W sensie intensywności „pożądanie bogiń seksu” wypada bladziutko na tle bezmiaru Maryjnej pasji kochania. Ostatecznym celem Maryjnego pragnienia zawsze był Bóg. W ten sposób zaistniał niezwykły dialog czystego Maryjnego pragnienia i Boskiego obdarowania.

Czyste pragnienie nie jest nudnym bezruchem. To potęga wewnętrznej pasji zdążania ku Trwałemu Nasyceniu. W pożądaniu wszystko ulatuje. Specyfiką czystego pragnienia jest nakierowanie całego siebie na Boską Pełnię. Nasycenie czystego pragnienia dokonywane jest przez Ducha Świętego. Maryja trwała w stanie duchowo-cielesnej równowagi dzięki temu, że jej nieskończone pragnienie było niejako równoważone przez nasycający strumień Ducha Świętego. Gdyby choć troszeczkę z tego strumienia zrezygnowała, wtedy wpadłaby w otchłań pożądania. Tak właśnie dzieje się z ludźmi, którzy nie dążą ku Bogu i automatycznie zostają wciągnięci w „wirujący lej wielorakiego pożądania”.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia wspaniale wydobywa najgłębszy sens czystości i pozytywny charakter doświadczenia pragnienia. Czystość to bezinteresowny dar Bożego Miłosierdzia. Czyste pragnienia, to fascynująca życiowa przygoda.

8 grudnia 2014 (Łk 1, 26-38)


Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z komentarzem Ojca Pustelnika znajdują się TUTAJ.

   Komentarze video

  Wszystkie poniższe okna video powinny wyświetlać najbardziej aktualny (dzisiejszy) odcinek, czasem trzeba go jednak odszukać w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video, aktywna po kliknięciu przycisku odtwarzania).

   „Słowo na jutro” (~5-35′)

   Wprowadzenie do dzisiejszej Ewangelii, proponowane przez Centrum Formacji Duchowej w Krakowie na wieczór poprzedniego dnia, odcinek 831 dostępny od 21:00 (~5-35′). 

Słowo na jutro
Źródło: CFD księży Salwatorianów w Krakowie

   Zoom (~2-3′)

  Od poniedziałku do piątku Zoom Mocnych w Duchu prowadzi o. Remigiusz Recław, Jezuita, a w soboty i niedziele Inga Pozorska, kierownik zespołu Mocni w Duchu  (odcinek dostępny od godziny 5:00 rano).

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu

   Zielone Pastwisko (~4-7′)

  Zielone Pastwisko prowadzone przez ojca Piotra Kleszcza OFM conv., franciszkanina (odcinek na dziś pojawia się koło godziny 0:00).

Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka

   Homilia (~9-29′)

  Dzisiejsza homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia.

Homilia
Ks abp Grzegorz Ryś
Źródło: Archidiecezja Łódzka