Słowo na 9 lutego 2021. Wtorek. Msza na żywo, Ewangelia i komentarz.Rok Świętej Rodziny

Rok Świętego Józefa

Odpusty na Rok Świętego Józefa


9 lutego 2021, wtorek

Wtorek 5 tygodnia zwykłego, Rok B, I

Słowo, Ewangelia i komentarz do dzisiejszego Słowa Bożego z liturgii dnia oraz transmisja mszy świętej na żywo:


Wszystkie propozycje tu zamieszczone, zostały przez nas sprawdzone i należą do naszych ulubionych. Dla wygody zebraliśmy je w jednym miejscu. Zapraszamy do korzystania 🙂


   Ewangelia (Mk 6, 7-13)


Rozesłanie Dwunastu

Słowa Ewangelii według Świętego Marka:


U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych.

Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?»

Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie».

I mówił do nich: «Sprawnie uchylacie Boże przykazanie, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział: „Czcij ojca swego i matkę swoją”, oraz: „Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie”. A wy mówicie: „Jeśli ktoś powie ojcu lub matce: Korban, to znaczy darem złożonym w ofierze jest to, co miało być ode mnie wsparciem dla ciebie” – to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ani dla matki. I znosicie słowo Boże ze względu na waszą tradycję, którą sobie przekazaliście. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie».

Oto Słowo Pańskie.


   Komentarze do Ewangelii


Komentarze do dzisiejszego Słowa Bożego: 2 mini refleksje video, w miarę możliwości nagranie homilii Abp Rysia oraz rozważanie Ojca Pustelnika z Eremu Maryi „Brama Nieba”.


   Zielone Pastwisko

Kilkuminutowy komentarz franciszkański do dzisiejszej Ewangelii ojca Piotra Kleszcza OFM conv. z kapłańskim błogosławieństwem online! (widoczny jest najbardziej aktualny odcinek).

Zielone Pastwisko  09.02.2021
Żródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś? – sprawdź tutaj.


   Zoom


W ramach Zoomu o 5:00 rano danego dnia pojawia się krótki komentarz do dzisiejszego Słowa Bożego ojca Remigiusza Recława SJ (wcześniej dostępny jest najbardziej aktualny odcinek):

o. R. Recław SJ – Zoom do Ewangelii
9 lutego 2021
Źródło: Mocni w Duchu

Video nie działa? Sprawdź tutaj lub tu.


   Homilia Arcybiskupa Rysia


Poniżej dzisiejsza albo najbardziej aktualna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia. Dzisiejszą – o ile jest dostępna – można wysłuchać wcześniej w ramach transmisji mszy świętej – kliknij tutaj.

Abp Ryś – homilia  09.02.2021
Żródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś? – sprawdź tutaj.


   Komentarz z Pustelni


Głębokie i dotykające konkretów realnego życia rozważania Ojca Eremity OVE.

Poniższy komentarz do dzisiejszej Ewangelii pochodzi z Eremu Maryi „Brama Nieba”.Szanuj ojca i matkę


            
Źle myślała o swym ojcu… Uderzył w złości swą matkę… Jakże smutne i bolesne sytuacje. Wszelkie złe zachowania, myśli i słowa wobec rodziców nabierają  szczególnej intensywności grzechu. Matka i ojciec są świętością nietykalną, zawsze i wszędzie. Obmawianie, pogardliwe traktowanie i najmniejsze uderzenie, jeśli odnoszą się do rodziców, mają rangę największego zła spośród wszystkich międzyludzkich relacji.

W Dekalogu przykazanie odnośnie szacunku dla ojca i matki znajduje się bezpośrednio po przykazaniach związanych z Bogiem. Dekalog jest najczystszym zapisem Bożego Objawienia. Upływ czasu nie spowodował jakiejkolwiek dezaktualizacji. Wszelkie prawa świeckie i religijne, które nie respektują Dekalogu, tracą swą moralną wartość i stają w opozycji do Boga. Do każdego, kto ulega takiej pokusie, Jezus mówi kategorycznie: „Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować” (por. Mk 7, 1-13). Znamienne, że Chrystus akcentuje czwarte przykazanie, przypominając słowo Boga wypowiedziane ustami Mojżesza: „Czcij ojca swego i matkę swoją” oraz „Kto złorzeczy ojcu lub matce śmiercią zginie”. W Piśmie Świętym są także słowa: „Kto by uderzył swego ojca albo matkę, winien być ukarany śmiercią”; „Przeklęty każdy, kto gardzi swoim ojcem lub matką”, „złorzeczył ojcu lub matce, jego krew spadnie na niego”.

Jezus wskazuje, że istota życia moralnego związana jest ze stanem ludzkiego wnętrza. W tym świetle, chrześcijanin wezwany jest do tego, aby w sercu czcić swego ojca i swoją matkę, co potem owocuje adekwatnym zewnętrznym czynem i słowem. Czwarte przykazanie ma charakter bezwarunkowy. Znaczy to, że mamy szanować rodziców zawsze, w każdych okolicznościach i niezależnie od naszej oceny wartości ich życia. A co, jeśli rodzice krzywdzili? Nie ma żadnego znaczenia, czy rodzice są „świętymi” czy „przestępcami”!  Powodem szacunku jest fakt rodzicielstwa. Rodzice uczestniczą w Bożym dziele przekazywania życia. Z tego tytułu należy im się bezwzględna cześć. Nieuszanowanie rodziców jest tożsame ze wzgardą Stwórcy Życia i powoduje proces samozniszczenia.

Kto szanuje rodziców, otrzyma wielkie błogosławieństwo. Jest to szczególnie ważne w przypadku doznania od ojca lub matki jakiegoś zła. Wtedy Bóg wszystko dogłębnie uzdrawia i obdarza obfitością łask. Wielka tragedia dokonuje się, gdy po doznanej krzydzie, dziecko odpowiada złem (chodzi  o relację dziecko-rodzic, wiek nie jest ważny). Wtedy mocno do akcji wkracza szatan. Podsuwa oskarżycielskie myśli, aby w oczach dziecka zniszczyć dobry obraz rodziców i Boga.  Każdy człowiek, który  nie szanuje ojca lub matki, staje się jak usychająca gałąź; odcina się od drzewa, którym jest rodzic, poprzez którego Bóg aż do śmierci daje życiodajne soki. Człowiek sam ściąga na siebie przekleństwo! Staje się „bezpłodny”, gdyż odciął się od Boga, który jest dawcą życia. Potem następuje dalsze obumieranie i duchowa śmierć. Brak uszanowania rodziców zamyka błogosławieństwo niebios. Mówiąc precyzyjnie, Bóg niezmiennie błogosławi, ale człowiek ma serce zamknięte i tego daru życia nie przyjmuje. Gdy serce jest w takim stanie, modlitwy wargami tracą wartość. Kto doświadcza dziwnych trudności, ważne aby z wielką pokorą przyjrzał się swej relacji do ojca i matki. Powodem może być łamanie czwartego przykazania, co uniemożliwia dopływ strumienia Bożych łask.

W przypadku trudności z rodzicami, bardzo uważajmy! Diabeł będzie wzmacniał i generował  oskarżycielskie myśli wobec ojca lub matki. Nawet gdy rodzice są święci, szatan będzie ich atakował, jeśli na to przyzwolimy. Szatan jest totalnym wrogiem życia. Ojciec lub matka są tymi, którzy dali życie we współpracy z Bogiem, dlatego szatan wścieka się na nich. Największą cyniczną satysfakcję diabeł ma wtedy, gdy niszczy rodziców ustami i rękami ich dzieci.

Błogosławieni, którzy mają serca pełne czci dla ojca i matki, zawsze i wszędzie. Kto jest takim dzieckiem, niezależnie od wieku, doświadczy pokoju serca, będzie szczęśliwy, wypełniony życiem i duchowo płodny. 

10 lutego 2015 (Mk 7, 1-13)


Powyższy tekst i ilustracja w całości pochodzą ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”.

Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika TUTAJ.


   Transmisje mszy świętych


Dzisiejsze transmisje mszy świętych na żywo, najczęściej z łódzkich kościołów:


   Transmisja Mszy Świętej z Arcybiskupem Rysiem


Dzisiejsza albo najbardziej aktualna, dostępna retransmisja Mszy Świętej z Księdzem Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem.

Wg materiałów Archidiecezji Łódzkiej eucharystia na żywo jest zaplanowana na:
Wtorek, 9 lutego 2021, o godzinie 7:30.

Abp Ryś – msza święta
9 lutego 2021 godz. 7:30
Źródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś? Sprawdź tutaj.

Modlitwa Jubileuszowa – kliknij!


   Msza święta i różaniec w Sanktuarium


Msza święta z kościoła Jezuitów w Łodzi o godzinie 18:00.
Przed mszą modlitwa różańcowa o godzinie 17:30.
Przewodniczy ojciec Tomasz Ludwisiak SJ.

Wtorek, 9 lutego 2021, godzina 17: 30 i 18:00.


Msza z Różańcem   09.02.2021
o. T. Ludwisiak SJ
Źródło: Mocni w Duchu Live

Video nie działa? Sprawdź tutaj.


Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl