Słowo-na-10-lipca-2022

10 lipca 2024. Słowo na środę 14 tygodnia zwykłego w roku II. Czytania, Ewangelia, rozważanie, komentarze

10 lipca 2024, Środa

Środa XIV tygodnia zwykłego (rok II) patron dnia: tu; inne oficjum: tu
święci pustelnicy dziś wspominani: święty Antoni Peczerski, opat

Czytania   +

   Ewangelia (Mt 10, 1-7)

Rozesłanie Dwunastu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:

Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie».

Oto Słowo Pańskie

   Rozważanie Ojca Pustelnika

Rozważanie Ojca Eremity OVE z Eremu Maryi „Brama Nieba” do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′) (14 środa zwykła, rok liturgiczny A II)

Erem-Maryi-Brama-Nieba-nagłówek-strony

Odkryć i podjąć Wolę Bożą

Rozmawiałem z pewną osobą, która stoi przed podjęciem bardzo ważnej decyzji życiowej. Dostrzega dwie zasadnicze możliwości, które oznaczają zdecydowanie dwie odmienne formy dalszego życiowego zaangażowania. Widząc autentyczne wewnętrzne zmaganie, podkreśliłem pierwszoplanowe znaczenie odkrycia i podjęcia Woli Bożej. Nie mając odzewu, jeszcze kilka razy wskazałem na tę kwestię.

Niestety. Po wypowiedzeniu przeze mnie słów o Bożej Woli, zapadała cisza. Nie wyczuwałem żadnych negatywnych uczuć. Jednakże słowa o Bożej Woli najwyraźniej były odbierane jako abstrakcyjny ogólnik, z którego nic konkretnego nie wynika. Taka postawa była wyrazem zamknięcia jedynie w świecie własnych optymalnych rozwiązań, bez oczekiwania na jakiekolwiek zewnętrzne nadprzyrodzone światło. Ewidentny znak koncepcji, że nie istnieje żaden uprzedni plan, lecz człowiek zanurzony jest w absolutnej pustce, w której musi od zera stworzyć własny projekt na życie.

Tego typu pogląd charakteryzuje człowieka, który, niezależnie od deklarowanych teoretycznie tez, prezentuje praktycznie postawę człowieka niewierzącego. Dla praktycznego ateisty człowiek staje samotnie wobec bezmiaru otaczającej rzeczywistości, która jawi się jako pewna przypadkowa konstrukcja. Nie istnieje żadna istota, która byłaby stworzycielem i autorem konkretnych życiowych dróg. Człowiek skazany jest na absolutnie samotne poszukiwanie. Jedynym celem staje się określenie i podjęcie decyzji postrzeganych rozumowo i ewentualnie w sumieniu jako najlepsze. Chodzi o samodzielne odnalezienie najlepszych życiowo rozwiązań. Duże znaczenie może odgrywać też odpowiedzialność, która staje się swoistym drogowskazem podejmowanych decyzji. Mój rozmówca najwyższą wagę przykładał do określenia treści wyboru, który będzie najlepszy i najbardziej odpowiedzialny. Nawiązywanie do Bożych planów jawiło mu się jako mglista abstrakcja, która niczego przydatnego nie wnosi.

Autentycznie wierzący chrześcijanin prezentuje zupełnie inne podejście do życia. Zasadnicza różnica istnieje w koncepcji świata. Otóż dla chrześcijanina świat jest stworzony przez Boga Stworzyciela w Chrystusie i nieustannie przenikany Duchem Świętym. Dobry Stwórca udziela swego najmądrzejszego i przesyconego Miłością planu, który dla całego stworzenia i dla poszczególnych ludzkich istnień jest najlepszą drogą życiową. Czyli u początku nie ma pustki, ale istnieje absolutnie konkretna propozycja drogi życia. To nie jest mdły abstrakt ale wyrazisty konkret, dotyczący właściwie każdej sekundy i każdego wyboru. Sens trudu chrześcijanina polega na tym, aby ten pierwotny Boży plan odczytać i w zaufaniu podjąć. Mówiąc inaczej, chodzi o to, aby odkryć i w zaufaniu realizować Wolę Bożą. Wola Boża oznacza wypływającą z Bożego Serca Miłującą Prawdę i Dobro. Jest to zupełnie podstawowy fundament, na którym dopiero można budować dalsze, coraz bardziej konkretne decyzje. Wówczas ujawnia się działanie Ducha Świętego, który przekazuje potrzebne światło z Bożego Serca ludzkiemu sercu. Jezus Chrystus przychodzi z darem swej obecności i wyzwala z przygnębiającej samotności.

W tym świetle, bezcennego znaczenia nabiera gorąca modlitwa o całkowite wypełnienie Bożej Woli. Przypominają mi się słowa św. Faustyny. W pewnym miejscu „Dziennika” wyraża gorące pragnienie, aby jej życie nie było ani sekundę dłuższe, ani sekundę krótsze w stosunku do tego, co stanowi Wolę Bożą. Jest faktem, że początkowo Wola Boża może sprawiać wrażenie abstrakcyjnego pojęcia. Ale to tylko złudzenie, podobnie jak z konstrukcją domu. Zalewanie fundamentu nie daje jeszcze wyrazistego obrazu całej późniejszej budowli. Ale przecież od tego fundamentu zależy, czy cała konstrukcja będzie trwała i stabilna. Pozornie niepraktyczny abstrakt okazuje się bezcennym konkretem.

Boże wlewaj w nasze serca szczere pragnienie poszukiwania i ufnego podejmowania Twej świętej Woli. Boże, niech Twoja Wola do końca się wypełnia. Niechaj Twoja Wola będzie fundamentem naszego życia…

9 lipca 2014 (Mt 10, 1-7)


   Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z komentarzem Ojca Pustelnika znajdują się TUTAJ.

   Komentarze video

  Wszystkie poniższe okna video powinny wyświetlać najbardziej aktualny (dzisiejszy) odcinek, czasem trzeba go jednak odszukać w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video, aktywna po kliknięciu przycisku odtwarzania).

   „Słowo na jutro” (~5-35′)

   Wprowadzenie do dzisiejszej Ewangelii, proponowane przez Centrum Formacji Duchowej w Krakowie na wieczór poprzedniego dnia, odcinek 1411 dostępny od 20:00 (~5-35′). 

„Słowo na jutro”
Źródło: CFD księży Salwatorianów w Krakowie

   Zoom (~2-3′)

  Od poniedziałku do piątku Zoom Mocnych w Duchu prowadzi o. Remigiusz Recław, Jezuita, a w soboty i niedziele Inga Pozorska, kierownik zespołu Mocni w Duchu (odcinek dostępny od godziny 5:00 rano).

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu

   Zielone Pastwisko (~4-7′)

  Zielone Pastwisko prowadzone przez ojca Piotra Kleszcza OFM conv., franciszkanina (odcinek na dziś pojawia się koło godziny 0:00).

Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka

   Homilia (~9-29′)

  Dzisiejsza albo najbardziej aktualna homilia księdza kardynała Grzegorza Rysia.

Homilia
Kardynał Grzegorz Ryś
Źródło: Archidiecezja Łódzka