Słowo-na-9-lipca-2022

9 lipca 2024. Słowo na wtorek 14 tygodnia zwykłego w roku II. Czytania, Ewangelia, rozważanie, komentarze

9 lipca 2024, Wtorek

Wtorek XIV tygodnia zwykłego (rok II) patron dnia: tu; inne oficjum: tu
polski patron dnia, Łodzianin: błogosławiony Fidelis Chojnacki, zakonnik i męczennik

Czytania   +

   Ewangelia (Mt 9, 32-38)

Jezus lituje się nad ludźmi

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:

Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: «Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu!»

Lecz faryzeusze mówili: «Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy».

Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.

A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

Oto Słowo Pańskie

   Rozważanie Ojca Pustelnika

Rozważanie Ojca Eremity OVE z Eremu Maryi „Brama Nieba” do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′) (14 wtorek zwykły, rok liturgiczny B I)

Erem-Maryi-Brama-Nieba-nagłówek-strony

Powrót do źródeł

Bóg w swej odwiecznej Mądrości i Miłości przygotował dla każdego najlepszy projekt życia. Niestety, człowiek ma wiele słabości i ograniczeń: zatwardziałość serca, nierozważne wybory, brak postawy słuchania, uleganie złym wpływom środowiskowym czy też nieudolność w odczytywaniu głosu sumienia. To wszystko może spowodować poważne kłopoty i życiowe komplikacje. Człowiek obiera bowiem ścieżki, które mniej lub bardziej oddalają się od pierwotnej drogi, przygotowanej i zaproponowanej przez Boga Ojca.

Miłosierdzie Boże nigdy jednak nie obraża się i nie skazuje grzesznika na proces samozatraty. Nawet w przypadku największych powikłań i zagmatwania, z Miłującego Serca płyną łaski, które pozwalają realizować życie możliwie najlepiej w zaistniałych realiach. Nie jest to sytuacja idealna, ale optymalna w danej sytuacji. Nie można zapomnieć, że jedno zło ciąży do kolejnego zła. Bóg wciąż od nowa pomaga, aby nie odejść jeszcze bardziej, lecz maksymalnie zbliżyć się do wzorcowego projektu. Niewłaściwa droga może stać się jeszcze bardziej zagmatwana lub bardziej uporządkowana. Bóg jest realistą i bierze pod uwagę konkretną rzeczywistość, a nie postulowany abstrakcyjnie ideał. Zarazem ten ideał wciąż pozostaje aktualny jako ostateczny cel, ku któremu warto zdążać.

Cierpliwa dobroć Boża powodowana jest także tym, że na życiowe wybory konkretnego człowieka wpływ mają także czynniki od niego niezależne: rodzina, środowisko, ogólna sytuacja społeczna. Ten zewnętrzny kontekst staje się często powodem poważnych utrudnień w odczytywaniu pierwotnego Bożego planu Miłości. W konsekwencji mają miejsce wybory i decyzje, które obiektywnie rzecz biorąc nie są właściwe. Odpowiedzialność indywidualna za dany błąd lub grzech jest ograniczona. Nie zmienia to jednak faktu, że realizowana droga życiowa nie jest zgodna z Bożym zamysłem. Najważniejsze, aby w każdej chwili obrać kierunek, który pozwoli realizować Wolę Bożą. Mówiąc inaczej, potrzeba nieraz wręcz heroicznego „powrotu do źródeł”.

W wymiarze całego Kościoła pięknie pokazał to Sobór Watykański II. Kościół pokornie uznał, że w ciągu wieków w różnych obszarach odszedł od wierności ewangelicznemu przesłaniu. Status „Bożej sprawy” zyskiwało często to, co tak naprawdę nie było dziełem Boga, lecz ludzkim wytworem, produktem ludzkiego egoizmu i światowych relacji społecznych. Stąd pojawiło się inspirowane przez Ducha Świętego potężne wołanie o powrót do źródeł chrześcijaństwa. Tym najgłębszym źródłem jest Ewangelia, która doskonale wyraża odwieczną prawdę objawioną o Jezusie Chrystusie. Czerpiąc z tego doskonałego wzorca, można powiedzieć, że Bóg wypisuje w sercu każdego człowieka jego niepowtarzalne odzwierciedlenie Ewangelii. W głębi serca człowieka jest Księga Ewangelii, do której powinien dotrzeć. Tyko ta święta „lektura w sercu” pozwoli ujrzeć niepowtarzalny „czysty drogowskaz”, niezabrudzony brudem świata.

Wiele lat temu doświadczyłem w sumieniu głębokiego wezwania, aby powrócić „do początku”. Wielu ludzi, którzy znali mnie, było zaskoczonych, że podjąłem z taką determinacją drogę pustelniczą. Pojawiło się zdziwienie, że zrezygnowałem z dotychczasowej intensywnej aktywności akademickiej i duszpasterskiej, aby rozpocząć „nowe życie”. Takie zaskoczenie jest uzasadnione jedynie w kontekście pewnego okresu życia. Gdy sięgniemy „do początków”, wtedy odsłania się odmienny obraz. Droga pustelnicza nie jest dla mnie czymś nowym, ale stanowi podjęcie pierwotnej tożsamości. Dostrzegam teraz wyraźnie, że w rdzeń mego istnienia wpisana jest Ewangeliczna Księga Samotności. Mówiąc inaczej, podejmując życie pustelnicze stałem się prawdziwie sobą. W ten sposób powracam do źródłowego planu Bożego, jaki w swej odwiecznej miłości Bóg zechciał mi ofiarować. Jestem wdzięczny Bogu za potrzebne siły i łaski, które pozwoliły mi zakwestionować wiele misternie konstruowanych obszarów życia. Warto, aby runęły nawet największe budowle, jeśli tyko będzie to pomocne w rozbłysku pierwotnego zamysłu Boga. Błogosławione odejście od świata. Za wstawiennictwem Maryi i wszystkich świętych, niech Bóg będzie uwielbiony w darze życia pustelniczego …

7 lipca 2015 (Mt 9, 32-38)


   Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z komentarzem Ojca Pustelnika znajdują się TUTAJ.

   Komentarze video

  Wszystkie poniższe okna video powinny wyświetlać najbardziej aktualny (dzisiejszy) odcinek, czasem trzeba go jednak odszukać w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video, aktywna po kliknięciu przycisku odtwarzania).

   „Słowo na jutro” (~5-35′)

   Wprowadzenie do dzisiejszej Ewangelii, proponowane przez Centrum Formacji Duchowej w Krakowie na wieczór poprzedniego dnia, odcinek 1410 dostępny od 20:00 (~5-35′). 

„Słowo na jutro”
Źródło: CFD księży Salwatorianów w Krakowie

   Zoom (~2-3′)

  Od poniedziałku do piątku Zoom Mocnych w Duchu prowadzi o. Remigiusz Recław, Jezuita, a w soboty i niedziele Inga Pozorska, kierownik zespołu Mocni w Duchu (odcinek dostępny od godziny 5:00 rano).

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu

   Zielone Pastwisko (~4-7′)

  Zielone Pastwisko prowadzone przez ojca Piotra Kleszcza OFM conv., franciszkanina (odcinek na dziś pojawia się koło godziny 0:00).

Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka

   Homilia (~9-29′)

  Dzisiejsza albo najbardziej aktualna homilia księdza kardynała Grzegorza Rysia.

Homilia
Kardynał Grzegorz Ryś
Źródło: Archidiecezja Łódzka