Słowo na 2 lipca

Słowo na 2 lipca 2021. Msza z różańcem na żywo. Ewangelia i komentarz.


2 lipca 2021, Piątek

Piątek XIII tygodnia zwykłego, Rok B, I (inne oficjum: tu)

● Ewangelia
● Rozważanie (~2-3′)
● Komentarze (~3-7′)
● Homilie (~10-25′)

● Msze i nabożeństwa na żywo

+   Komplet Czytań – rozwiń

  Ewangelia (Mt 9, 9-13)


Powołanie Mateusza

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:


Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» A on wstał i poszedł za Nim.

Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?»

On, usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

Oto Słowo Pańskie.


   Komentarz Ojca Pustelnika


Rozważanie Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).Święty skandal


        „Piekło, niebo i skandal”, tytuł jednego z wywiadów. W swej treści to tytułowe zestawienie jest głęboko inspirujące i zarazem intrygujące. Piekło i niebo oznaczają rzeczywistości ostateczne ludzkiego życia. Nie będą jednak miały miejsca na zasadzie absolutnej nowości w życiu wiecznym. Piekło i niebo to konkretne stany ludzkiego wnętrza, które swój początek mają już teraz w doczesności. Dziś moja wędrówka na kolejnych metrach przestrzeni poprzez kolejne godziny czasu przebiega w jednym z tych ostatecznych kierunków. Smak piekła lub nieba staje się udziałem teraźniejszości.

         W świecie doczesnym pojawia się to, co określamy mianem skandalu. Ostatnio jest to bez wątpienia bardzo popularny rzeczownik, występujący także w formie przymiotnika „skandaliczny” lub przysłówka „skandalicznie”. Gdy popatrzymy na historię, nie jest to jednak nic nowego. Skandale były od zawsze. Skandal łączy się z oburzeniem, doświadczeniem zgrozy, wstydem, upokorzeniem. Wyraz ten opisuje stan złamania pewnych norm i zasad. Chodzi o zachowanie, które nie mieści się w ramach określonego świata wartości. Burzy ład, który w żaden sposób nie powinien być podważany. Użycie wyrazu „skandal” w tytule przyciąga czytelnika. To często zapowiedź odsłonięcia tego, co wstydliwie lub perwersyjnie było dotąd zakrywane. Jeżeli ktoś szuka skandalu na zasadzie taniej sensacji, to pozostaje tylko tani marketing.

         Ale skandal może także łączyć się z głębokim wewnętrznym stanem duchowym i psychicznym człowieka. I oto rzecz najciekawsza. Słysząc stwierdzenie, że ktoś zachował się skandalicznie, tak naprawdę niewiele jeszcze wiem o fundamentalnym kierunku jego życia. Tak zwane „skandaliczne zachowanie” może bowiem być wyrazem zdążania drogą do piekła lub do nieba. Rzecz niezwykle ważna! Zachowanie określone mianem skandalu nie jest jednoznacznie tożsame z obiektywnym powodem do chwały lub wstydu. Pod tym określeniem może kryć się czyn będący przyczynkiem do kanonizacji, jak i opis zbrodniczej działalności. Dlatego jak słyszę o skandalicznym zachowaniu, to stawiam sobie pytanie. O kogo chodzi? Święty czy przestępca? Radosny przyjaciel nieba czy smutny fascynat piekła? Ten sam czyn przez jednego zostanie potępiony jako skandaliczny zaś przez drugiego potraktowany jako powód do dumy. Gdy ktoś jednoznacznie określił homoseksualizm zjawiskiem nie-naturalnym, to stało się to dla wielu zachowaniem skandalicznym i zasługującym na potępienie. A przecież dla chrześcijanina to było bohaterskie stanięcie w obronie prawdy. Otwieranie drogi do nieba.

         Warto także zdać sobie sprawę z pewnego niezwykłego prawa. Wiele osób obecnie kanonizowanych, w swoim czasie było określanych mianem ludzi o skandalicznym zachowaniu. Kierowani Miłością Boga, podważali istniejące mechanizmy zła i niesprawiedliwe systemy. Największym tego przykładem jest sam Jezus. Jego zachowanie dla faryzeuszów i arcykapłanów było skandaliczne. Dlatego Chrystus bezceremonialnie został skazany i stracił życie. A przecież był Świętym Świętych. Wcielenie Nieba.

         Panie Jezu Chryste, dziś proszę Cię o szczególną łaskę. Udziel mi odwagi, abym nie bał się, że moje zachowanie zostanie nazwane przez kogoś skandalicznym. Jednocześnie pomóż, abym zawsze z przekonaniem dążył do Nieba…

5 lipca 2013 (Mt 9, 9-13)Powyższe rozważanie wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika znajdziecie TUTAJ.


   Komentarze i Dobra Homilia

Zoom Mocnych w Duchu (~3′) i Zielone Pastwisko ojca Piotra Kleszcza (~5-7′). Poniżej wyłącznie aktualny odcinek, poprzednie dostępne są w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video):

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu


Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka


Najbardziej aktualna albo dzisiejsza (jeśli jest dostępna) homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia (~10-25′).

Abp Ryś – homilia
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Msza z Różańcem w Sanktuarium


Transmisja na żywo wieczornej Mszy Świętej w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi o godzinie 18:00, poprzedzonej Różańcem o 17:30.
Dostępne homilie i transmisje mszy z Abp Rysiem – TUTAJ.

Piątek, 2 lipca 2021
transmisja z Sanktuarium: 17:30 – różaniec, 18:00 msza święta.


Msza z różańcem
Źródło: Mocni w Duchu LiveRok Świętej Rodziny


Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl