Słowo na 23 października

Słowo na 23 października 2021. Msza z różańcem na żywo. Ewangelia i komentarz.


23 października 2021, Sobota

Sobota XXIX tygodnia zwykłego, Rok B, I (inne oficjum: tu)

● Ewangelia
● Rozważanie (~2-3′)
● Komentarze (~3-7′)
● Homilie (~10-25′)

● Msze i nabożeństwa na żywo

+   Komplet Czytań – rozwiń

  Ewangelia (Łk 13, 1-9)


Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:


W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.

Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».

I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”».

Oto Słowo Pańskie.


   Komentarz Ojca Pustelnika


Rozważanie Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).Dar nawrócenia


        Nawrócenie… To nie jest ciężki obowiązek, ale wielka szansa. Człowiek jest słaby i bardzo łatwo błądzi. Na szczęście Bóg nie wydaje od razu definitywnego wyroku za popełnione grzechy. Nieskończone Miłosierdzie nieustannie zachęca, aby zrezygnować ze zła, które niszczy, i wejść na dobrą drogę. Można bardzo łatwo się pogubić, ale Jezus cierpliwie udziela łask, aby wszystko uporządkować i poukładać zgodnie z wolą Bożą. Choć nawrócenie jest bezcennym skarbem, często jednak jest odrzucane. Dlatego Jezus przestrzega: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie” (por. Łk 13, 1-9). Było to nawiązanie do śmiertelnych tragedii, które wówczas miały miejsce.

         Warto uświadomić sobie główne czynniki, które powodują, że nawrócenie jest odrzucane pomimo swej zbawiennej wartości. Najpierw duże znaczenie odgrywa życiowa bezwładność. Człowiek pragnie kontynuować sposób życia, który aktualnie ma miejsce. Każda zmiana wymaga nakładu dodatkowych sił. Często ewentualne korekty mają charakter jedynie powierzchowny. W głębszych pokładach egzystencjalnych wszystko pozostaje bez zmian. Wiele słuszności jest w stwierdzeniu, że przyzwyczajenie jest drugą naturą. Trwała przemiana jest możliwa tylko wtedy, gdy nowe reakcje i zachowania są cierpliwie praktykowane przez dłuższy czas. Niejednokrotnie po czasowej przemianie wszystko z powrotem wraca do starego porządku. Ujawnia się także swoiste „prawo egzystencjalnego pędu”. Im większa „masa grzechu” i „prędkość złego zaangażowania”, tym trudniej spowodować zmianę niewłaściwego kierunku „życiowego pędu”.

         Drugi powód łączy się z duchową pychą. Pycha nie dopuszcza do tego, aby uznać swój błąd lub grzech. Włącza się mechanizm samousprawiedliwienia i racjonalizacji. Nawet największe zło bywa tak interpretowane, że przybiera postać dobra. Szatan podsuwa inteligentnie argumenty, które pozwalają zyskać poczucie: „Postępuję prawidłowo”. Całe ostrze krytyki jest kierowane na innych ludzi, którzy zyskują miano grzeszników lub winowajców. W rezultacie pokorne stwierdzenie: „Zgrzeszyłem”, zostaje wyłączone ze słownika używanych określeń. Zwłaszcza czyjeś nieszczęścia są postrzegane jako kara za złe postępowanie. Własna pomyślność uważana jest jako potwierdzenie stanu bezgrzeszności i mądrości. Jezus mocno podkreśla, że jest to zdecydowanie błędne myślenie. Informacja o czyimś nieszczęściu nie jest materiałem do ferowania osądzających wyroków, ale wezwaniem do refleksji nad własnym życiem.

         Wreszcie największą trudnością w podjęciu nawrócenia jest to, że trzeba zgodzić się na doświadczenie śmierci. Grzech funkcjonuje jak pokarm, który pozornie udziela życia. Wyraziście pokazuje to mechanizm zniewolenia. Branie używek lub niewłaściwa relacja czasowo są źródłem sił witalnych i pozwalają odczuwać przyjemność lub szczęście. Rezygnacja oznacza koniec dotychczasowego świata, co jest przeżywane podświadomie jako śmierć. Powstaje poczucie, że nawrócenie spowoduje wejście w stan uśmiercającej pustki. Bóg oczywiście pragnie udzielać autentycznie życiodajnych łask. Jednakże początkowo „Boża oferta” jest odbierana jako „coś” abstrakcyjnego. Grzeszne zachowanie jawi się jako uszczęśliwiający konkret; nawet jeżeli doznawana przyjemność trwa bardzo krótko. Nawrócenie zakłada zgodę na śmierć oraz wiarę, że Bóg naprawdę wprowadzi w nowy rodzaj istnienia, gdzie pojawi się właściwy sposób zyskiwania życia i szczęścia.

         Wymienione powody działają jak paraliżujące blokady. Bardzo ważne, aby podjąć trud, który umożliwi wewnętrzne odblokowanie. Oznacza to podjęcie koncepcji życia, gdzie dominuje gotowość do podejmowania zmian, pokorne uznawanie swych słabości i grzechów oraz ufność, że Bóg nigdy nie uśmierca definitywnie. Jeżeli umieramy dla grzechu, wówczas zyskujemy nowe, lepsze życie.

         Każdy dzień jest darem, aby od nowa podejmować nawrócenie. Kto codziennie pragnie się nawracać, jest na drodze do wiecznego szczęścia. Kto nie widzi potrzeby nawrócenia, zdąża ku wiecznej zgubie. Taka diagnoza jest opisem rzeczywistości. Gdy Jezus ostrzega, że brak nawrócenia prowadzi do tragicznych konsekwencji, wypowiada się jako „Boski znawca” doczesności i wieczności. Po grzechu pierworodnym „rzeczą ludzką” jest grzeszyć. „Rzeczą diabelską” jest odrzucać nawrócenie i trwać w grzechu.

         Obficie czerpmy z miłosiernego daru nawrócenia…

24 października 2015 (Łk 13, 1-9)Powyższe rozważanie w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika znajdziecie TUTAJ.   Komentarze i Dobra Homilia

Zoom Mocnych w Duchu (~3′) i Zielone Pastwisko ojca Piotra Kleszcza (~5-7′). Poniżej wyłącznie aktualny odcinek, poprzednie dostępne są w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video):

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu


Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka


Najbardziej aktualna albo dzisiejsza (jeśli jest dostępna) homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia (~10-25′).

Abp Ryś – homilia
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Msza z Różańcem w Sanktuarium


Transmisja na żywo wieczornej Mszy Świętej w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi o godzinie 18:00, poprzedzonej Różańcem o 17:30.
Dostępne homilie i transmisje mszy z Abp Rysiem – TUTAJ.

Sobota, 23 października 2021
transmisja z Sanktuarium: 17:30 – różaniec, 18:00 msza święta.


Msza z różańcem
Źródło: Mocni w Duchu LiveRok Świętej Rodziny


Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl