Słowo na 23 maja

Słowo na Niedzielę, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 23 maja 2021. Ewangelia i rozważanie, msza Wigilii o 19:00 i 22:00 i niedzielna: 9:30, 10:00 (dla dzieci), 18:00 i 20:30, oraz różaniec i nabożeństwo majowe online.


23 maja 2021, Niedziela, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, Rok B, I

● Ewangelia
● Rozważanie (~2-3′)
● Komentarze (~3-7′)
● Homilie (~10-25′)

● Wigilia Zesłania Ducha Świętego online
● Msze i nabożeństwa na żywo

+   Komplet Czytań – rozwiń

  Ewangelia (J 15, 26-27; 16, 12-15)


Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

Słowa Ewangelii według Świętego Jana:


Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».


Oto Słowo Pańskie.


   Komentarz Ojca Pustelnika


Rozważanie Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).Kto jest obrońcą?


        Codzienność przypomina proces sądowy. Ujawnia się wielki dylemat. Kogo uczynimy naszym obrońcą? Ostatecznie, wszystko sprowadza się do dwóch radykalnie odmiennych rozwiązań: postanawiamy sami siebie bronić lub Boga obieramy jako naszego obrońcę.

         Jeżeli człowiek chce sam siebie bronić, Bóg respektuje ten wybór. Dyskretnie odsuwa się na dalszy plan. Gdy człowiek nie broni się, wtedy jest to potężny sygnał, uwrażliwiający Boskiego Obrońcę. W swym Miłosierdziu nie może zboleć widoku człowieka bezbronnego. Ale pozostaje jeszcze kwestia wolności. Gdy Boski Obrońca otrzyma od ubogiego jednoznaczne zaproszenie „proszę, pomóż”, wtedy zaczyna podejmować „świętą misję adwokacką”. Nie należy tego rozumieć na zasadzie jakiegoś spektakularnego fajerwerku. Cała wielka trudność polega na tym, że początkowo Bóg sprawia wrażenie nieobecnego. To wielka pokusa, która powoduje, że najczęściej ludzie pomijają Boga i sami wcielają się w rolę swych obrońców.

         Co wtedy się dzieje? Otóż, gdy sami siebie zawzięcie bronimy, to ujawnia się prawda, że w rzeczywistości ufamy jedynie swemu „ja”. Bóg traktowany jest jako niebyt lub ewentualnie „coś niepraktycznego w zaświatach”. Stąd płynie postawa: jak sam sobie nie pomogę, to nikt mi nie pomoże. W powiązaniu z tym, powstaje złudne przekonanie, że samodzielnie podejmowany trud jest gwarancją zwycięstwa. Ostatecznie jednak czysto ludzkie zmaganie zawsze będzie porażką. Przede wszystkim, wewnętrznie nie mamy głębokiego pokoju serca. Zamiast tego jest stan niepokoju i chęć walki z „oskarżającym wrogiem”. Po drugie zaś, szatan jest od nas silniejszy i podsuwanymi oskarżeniami zawsze nas zniszczy i wepchnie w ciemność nieprawdy.

         Dlatego warto bliżej zainteresować się obietnicą Jezusa, którą wypowiada do swoich autentycznych uczniów: „Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15, 26). Występujące tu słowo „pocieszyciel” jest tłumaczeniem oryginalnego greckiego „parakletos”. Terminem tym określano obrońcę w procesie sądowym. Był to ktoś, którego już sama obecność stawała się poświadczeniem słuszności racji niesłusznie oskarżanego. „Parakletos” był kimś, kogo przywoływano, aby przyszedł z pomocą i wsparciem. Jezus nawiązuje do tego świeckiego znaczenia i z jego pomocą rewelacyjnie ukazuje tożsamość Ducha Świętego.

         Otóż Duch Święty jest Obrońcą, który świadczy o prawdziwości świadectwa Jezusa. Duch Święty jest Bogiem, tak więc ma Absolutną moc, która przezwycięża nawet najpotężniejsze ludzkie i diabelskie knowania. Jezus pokazuje, jak współpracować z Duchem Świętym jako Obrońcą. Rzecz ogromnej wagi! Trzeba całym sercem błagać Ducha Świętego o pomoc, a potem cierpliwie i ufnie trwać (oczywiście jednocześnie podejmując zgodne z sumieniem działania). Znakiem realnego przyjęcia Ducha Świętego za obrońcę jest pokój serca. Wtedy człowiek nie traci głównej życiowej energii na to, aby wykazywać swe racje, dobroć lub niewinność. Po prostu, z całym zaangażowaniem „robię swoje”. Jezus był atakowany i oskarżany, ale na tym się nie koncentrował. Dla Niego najważniejsze było to, aby wypełnić misję otrzymaną od Ojca.

         Nieco trudniej sprawa wygląda w aspekcie zewnętrznych owoców Boskiej obrony. Najwyraźniej pokazuje to życie samego Jezusa, który został zabity. To była jednak radykalna próba; swoisty sprawdzian, czy Jezus absolutnie do końca złoży ufność w Boskim Obrońcy. Po Zmartwychwstaniu, Duch Święty w pełni dał dowód swej Boskiej kompetencji obronnej. Zstąpił w ludzkie serca i całemu światu wykazał, że Jezus we wszystkim głosił prawdę. Obrona Ducha Świętego sprawiła, że Człowiek ukrzyżowany jako zły bluźnierca został odkryty jako Doskonałe Wcielenie Miłości. Oto scenariusz dla każdego ucznia Jezusa, w którego sercu jest miłość i prawda. Jeśli prawdziwie kochamy, wcześniej czy później, Duch Święty ukaże piękne skarby obecne w naszych sercach.

26 maja 2014 (J 15, 26 – 16, 4)Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika znajdziecie TUTAJ.


   Komentarze i Dobra Homilia

Zoom Mocnych w Duchu (~3′) i Zielone Pastwisko ojca Piotra Kleszcza (~5-7′). Poniżej wyłącznie aktualny odcinek, poprzednie dostępne są w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video):

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu


Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka


Dzisiejsza albo najbardziej aktualna dostępna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia (najwcześniej po transmisji mszy świętej) (~10-25′):

Abp Ryś – homilia
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Wigilia Zesłania Ducha Świętego – transmisja online


Transmisja
Wiglii Zesłania Ducha Świętego w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi w dwóch turach: o godzinie 19:00 (dla młodych) oraz o 22:00 (dla wszystkich). Natomiast osobno transmisja Wigilii Zesłania Ducha Świętego z Abp Rysiem z soboty z godziny 21:00.

Sobota,
22 maja 2021, godzina 19:00, oraz 22:00, z Abp Rysiem o 21:00
.

Abp Ryś – Wigilia
Źródło: Archidiecezja Łódzka

Wigilia Zesłania Ducha Świętego
22.V.2021 godz. 19:00

Źródło: Mocni w Duchu Live

Wigilia Zesłania Ducha Świętego
22.V.2021 godz. 22:00

Źródło: Mocni w Duchu Live
   Msza z Abp Rysiem oraz Msza z Różańcem i nabożeństwo majowe


Transmisje czterech dzisiejszych mszy świętych na żywo:
1) mszy świętej (być może z Księdzem Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem) na żywo o godzinie 9:30
2) mszy dla dzieci z Mocnymi w Duchu i ojcem Remigiuszem Recławem SJ o godzinie 10:00
3) mszy z różańcem o godzinie 18:00 w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi (różaniec o 17:30) a w maju także z nabożeństwem majowym (tuż po zakończeniu mszy).
4) mszy ostatniej szansy z ojcem Zygmuntem Kwiatkowskim SJ o godzinie 20:30.

Niedziela,
23 maja 2021, godzina 9:30, 10:00 oraz 17: 30/18:00
i 20: 30.

Msza święta w Katedrze
Źródło: Archidiecezja Łódzka

o. Recław SJ – Msza dla dzieci
Mocni w Duchu

Źródło: Mocni w Duchu Dzieciom

Różaniec, Msza i Majowe
Źródło: Mocni w Duchu Live

Msza ostatniej szansy
o. Kwiatkowski SJ

Źródło: JezuiciRok Świętej Rodziny


Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl